e-ISSN: 2602-456X
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: ABADER (Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği)
Kapak Resmi
       

Kommagene Biyoloji Dergisi uluslararası hakemli bir biyoloji dergisidir. Adını Adıyaman ilindeki Yukarı Fırat kesiminde kurulan Kommagene Krallığından almıştır. “Commagene” adının bir anlamı da genlerin birleşmesi, bir araya gelmesidir. Bu krallığın misyonu doğu ve batıyı birleştirmek ve bir araya getirmek idi. Adıyaman ilinin Akdeniz ve İran-Turan bitki coğrafyası bölgelerinin birleştiği yerde olması derginin bu adı almasında etkili olmuştur. Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneğinin (ABADER) yayın organı olan dergi 06.06.2017 tarihinde yayın hayatına başlama kararı almış ve İlk sayı 29 Aralık 2017 tarihinde yayınlanmıştır.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Araştırma Makalesi

Determination of toxic effects of deltamethrin in the primary gill cell culture of Lake Van fish (Alburnus tarichi Güldenstadt 1814)

Araştırma Makalesi

In Vivo Exposures to Copper Alter the Activities of Ion ATPases in the Gill and Muscle of Freshwater Mussel (Unio Tigridis)
Creative Commons Lisansı Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.