Başeditör
Ad: Prof. Dr. Mehmet Zülfü YILDIZ
E-posta: yildizzulfu@yahoo.com
Adres: Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 02040, Adıyaman, Türkiye
Teknik İletişim
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Bahadır AKMAN
E-posta: bahadirakm@hotmail.com
Adres: Iğdır Üniversitesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Teknik Bilimler MYO, Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı, 76000, Iğdır, Türkiye
Temel İletişim
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Naşit İĞCİ
E-posta: igcinasit@yahoo.com.tr
Adres: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Nevşehir, Türkiye