APA Referans Klavuzu

REFERANS STİL KILAVUZU (APA)

Metin İçerisinde

1 Yazar: According to Lücke (2000) the habitat of …OR…is the habitat (Lücke, 2000).

2 Yazar: According to Moiseenko and Kudryavtseva (2001) the habitat of …OR… is the habitat (Moiseenko & Kudryavtseva, 2001).

3 Yazar ve fazlası: Her alıntı için ilk yazarın adı “et al.” ile birlikte kullanılmalıdır. Yazarların isimleri cümleye dahil edildiğinde parantezlerin dışında görünebilir:

According to Tel et al. (2018) the habitat of …OR… is the habitat (Tel et al., 2018).

Referans Listesinde

Dergi Makalesi

1 Yazar: Lücke, K.F. (2000). Utilization of microbes to process and preserve meat. Meat Science, 56(2), 105-115. https://doi.org/10.1016/S0309-1740(00)00029-2

2 Yazar: Moiseenko, T.I., & Kudryavtseva, L.P. (2001). Trace metal accumulation and fish pathologies in areas affected by the mining and metallurgical enterprises in the Kola Region. Russian Environmental Pollution, 114(2), 285–297. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(00)00197-4

3, 4, 5, 6 ve 7 Yazar: Campbell, G., Rabelo, G.R., & da Cunha M. (2016). Ecological significance of wood anatomy of Alseis pickelii Pilg. & Schmale (Rubiaceae) in a Tropical Dry Forest. Acta Botanica Brasilica, 124-130. https://doi.org/10.1590/0102-33062015abb0267

8 Yazar ve fazlası: İlk 6 yazar ile son yazar yazılmalı ve son yazardan önce “…” kullanılmalıdır:

Yuan, H., Zhao, L., Guo, W., Yu, Y., Tao, L, Zhang, L., ………….. & Li, H. (2019). Exogenous Application of Plant growth regulators Promotes Growth and Regulates Expression of Wood Formation-Related Genes in Populus simonii × P. nigra. International Journal of Molecular Sciences, 20(3), 792. https://doi.org/doi:10.3390/ijms20030792

Kitap

1 Yazar: Dickison, W.C. (2000). Integrative Plant Anatomy. San Diego, Harcourt Academic Press., 533 pp.

2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Yazar: Metcalfe, C.R., & Chalk, L. (1950). Anatomy of Dicotyledons - Leaves, Stem and Wood in Relation to Taxonomy with Notes on Economic Uses. Oxford, Clarendon Press., 806 pp.

8 Yazar ve fazlası: İlk 6 yazar ile son yazar yazılmalı ve son yazardan önce “…” kullanılmalıdır:

Halbritter, H., Ulrich, S., Grímsson, F., Weber, M, Zetter, R., Hesse, M., ……& Frosch-Radivo, R. (2018). Illustrated Pollen Terminology (2nd ed.). Switzerland: Springer Open, 483 pp.

Kitapta Bölüm

Little, C.H.A., & Pharis, R.P. (1995). Hormonal control of radial and longitudinal growth in the tree stem. In: Gartner BL (ed) Plant stems: physiology and functional morphology. Academic Press, San Diego, 281–319.

Web Sayfası

Walls, R.H.L. & Soldo, A. (2016). Alopias superciliosus. IUCN Red List Threatened Species. Retrieved from https://www.iucnredlist.org/species/161696/16527729

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2004). Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Division of Toxicology, Clifton Road, NE, Atlanta, GA. Retrieved from http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/

Sempozyum veya Konferans

Bozkurt, M. A., Yıldız, M. Z., & Sezen, G., (2017). Şanlıurfa Kızılkuyu Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahasının Herpetofaunası Hakkında Ön Çalışma. 3. Uluslararası Zooloji ve Teknoloji Kongresi, Temmuz 12-15, 2017, Afyonkocatepe, Türkiye. 

Yıldız, M.Z. İğci, N., Akman, B. & Göçmen, B. (2018). Ağrı Dağı ve Yakın Çevresinin Kurbağa ve Sürüngen Biyoçeşitliliği. IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ekim 18-20, 2017, (Sözlü Sunum), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayını, No: 21, pp.154-164, Sempozyum Kitabı, Zafer Medya, Erzurum, Türkiye.

Creative Commons Lisansı Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.