Amaç ve Kapsam

Kommagene Biyoloji Dergisi, biyoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara, öğrencilere ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı, herhangi bir çıkar gözetmeksizin, özgün ve kaliteli çalışmaları hızlı bir şekilde yayımlamayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Kommagene Biyoloji Dergisi iki taraflı kör hakemli bir akademik dergi olup yılda iki kez (Haziran ve Aralık) elektronik olarak Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği (ABADER) tarafından basılmaktadır. Moleküler biyoloji, ekoloji, taxonomi, mikrobiyoloji, fizyoloji ve biyokimya gibi biyolojik bilimlerin tüm alanlarından daha önceden yayınlanmamış orjinal çalışmaları birleştirme misyonu gereği Kabul etmektedir. Derleme çalışmalar her sayıda sınırlı olarak editörler tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilebilir. Dergimiz açık erişimli bir dergi olup (açık erişim politikasına ulaşmak için tıklayınız) basım ve değerlendirme süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
Creative Commons Lisansı Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.