Yazım Kuralları

Genel Bilgi

Kommagene Biyoloji Dergisi, özgün araştırma makaleleri, derleme makaleler, vaka raporları, araştırma notu gibi biyolojinin tüm alanlarından yayınlanmamış orijinal araştırmaları kabul eder. Derleme makaleler, editörler tarafından her dergi sayısı için belirli bir sayıda değerlendirildikten sonra işleme alınması için kabul edilebilir.

Dergiye gönderilen makaleler herhangi bir intihal yazılımı yardımıyla taranmalı ve intihal programı sonuç raporu makale ile birlikte yüklenmelidir. Benzerlik oranı % 25 den az ve 1 kaynaktan % 5 ten az olmalı.    Her türlü intihal içeren makale otomatik olarak reddedilecek ve yazarlar dergimize yazı sunma ve yayınlama hakkını kaybedeceklerdir. Editörler, makaleleri bir kategoriden diğerine taşıma hakkını saklı tutar.

Makaleler, yazım kurallarına uymadıklarında ve/veya derginin amacı ve kapsamı dışındaysa, hakem süreci başlamadan editörler tarafından reddedilebilir. Makaleler tüm yazarlar tarafından imzalanmış kapak ve telif hakkı devir mektubu  ve yazar katkı formu ile gönderilmelidir. Kapak mektubu olmadan gönderilen makaleler işleme alınmaz.

Makalenin hazırlanması

Makale Microsoft Word, OpenOffice veya LibreOffice programında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, A4 boyutunda, kenar boşlukları tümkenarlarda 2,5 cm olarak yazılmalıdır, .doc veya .docx formatında kaydedilmelidir. Makale tüm başlıkları, tablo, şekiller ve kaynaklar ile birlikte 25 sayfayı geçmemeli

Sayfalar ilk sayfadan başlayarak sağ alt köşeden numaralandırılmalıdır.

Tüm makalelerin kapak sayfasında; Makalenin başlığı, Yazarların Adı ve Soyadı, ORCID numaralrı, Adresleri ve yazışmadan sorumlu yazarın iletişim bilgileri bulunmalıdır. Kapak sayfası makale ana dosyasından ayrı olarak sisteme yüklenmelidir.

Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir. Özet her iki dilde yazılmalıdır.

Özetten sonra makalenin başlığında geçmeyen en az 4 en fazla 6 anahtar kelime verilmelidir.

Kaynakların yazımında APA stili takip edilmelidir (ayrıntılar için tıklayınız)


Tüm fotoğraf ve çizimler şekil olarak adlandırılmalıdır ve metin içerisinde atıf edilmelidir.

Tablolar hem makale dosyası içinde hem de ayrı birer Excel dosyası olarak sisteme yüklenmelidir.

Yazarlar göndermiş oldukları makaleye hakemlik yapmak üzere, konunun uzmanı olan 5 hakem adı önerir (Adı, Adresi, e-posta adresi). Bunlardan en az ikisi Makalenin yazıldığı ülkenin dışından olmalıdır. Editörler önerilen hakemleri tercih etmeyebilir.

Yazarlar makaleyi sisteme yüklemeden önce ön kontrol dosyasına (Ön kontrol dosyası indirmek için lütfen tıklayınız) göre makaleyi düzenlmek zorundadır. Dergi kurallarına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmadan ret edilir.

Makale Düzeni
1. Kapak Sayfası (Başlık, yazar isimleri, adresleri, ORCID numaraları iletişime geçilen yazar bilgisi) ayrı bir dosya olarak sisteme yüklenmelidir.
2. Özet sayfası (İngilizce Başlık, İngilizce özet, anahtar kelimeler, Türkçe Başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler);
3. Ana Metin (1. Giriş, 2. Materyal ve Metot, 3.Sonuçlar, 4.Tartışma)
4. Teşekkür
5. Kaynaklar
6. Tablo ve Şekil altı yazılarını takiben tablo ve şekiller

Özet: Kısa makale dahil tüm makale türlerinde en az 50, en fazla 250 kelimelik bir özet olmalı ve çalışmanın esas sonuçlarını içermelidir.

Anahtar Kelimeler: Özetten sonra makalenin başlığında geçmeyen en az 4 en fazla 6 anahtar kelime verilmelidir.

Giriş: Çalışma hakkında geçmişte yapılan araştırmalar özetlenmeli ve çalışmanın özel amacı belirtilmelidir

Materyal ve Yöntem: Bu bölümde gerekli ise deney ve arazi çalışmaları için alınan izinler hakkında yeterli bilgi verilmelidir. Çalışılan metod sadece yeni ise metodun detaylı tanımlanması yapılmalı aksi halde gereksiz tekrardan kaçınılarak kısaca sunulmalıdır.

Sonuçlar: Bu bölümde çalışmanın kısaca bulguları verilmelidir. Aynı verileri hem metinde hem de şekil veya tablo halinde vermekten kaçınılmalıdır.

Tartışma: Bu bölüm, sonuçların önemi ve makalenin amaçlarıyla olan ilişkilerini ele almalıdır. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları ile konu hakkında bildiklerimizin nasıl etkilendiği açıklanmalıdır.

Kısa makale: Bu makale türü genellikle 3 veya 4 sayfadan az olarak sunulan makalelerdir. Öncelikle 180 kelimeden az bir özet sunulmalı daha sonra bölüm başlıkları olmadan metin verilmelidir.

Creative Commons Lisansı Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.