Açık Erişim Politikası ve Yayın hakları

Kommagene Biyoloji Dergisi Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin tanımladığı ilkeler ışığında Açık Erişimi tanımlar ve BOAI'nın aşağıdaki tanımını kabul eder:

Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir. [Bkz: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation]

Kommagene Biyoloji Dergisi, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder; bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini dünya çapında akademik çevrelere kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiş sayılır. Yayıncı, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Yayıncı, dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açtığını taahhüt eder.

Yayın Hakkı

Kommagene Biyoloji Dergisi, Creative Commons Atıf-Ticari olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı koşulları altında yayınlanmaktadır. Makaleleri yayınlamak ve dağıtımın yapmak için CJB'nin yazar(lar)dan belirli yayın haklarını talep eder. Bunlar; makaleyi hem elektronik hem de baskı ile birlikte ve farklı dile çevirinin yanı sıra, çeşitli biçim ve ortamlarda yayınlama, düzenleme, çoğaltma, dağıtma ve kamuya açık olarak paylaşma hakkını içerir. Bununla birlikte, yazarların telif haklarına ve aşağıdakileri durumları içeren lisansa uyulacağı taahhüt edilir.
• Yazar(lar), araştırma yayınlarını herhangi bir kısıtlama olmaksızın özgürce kullanma haklarını saklı tutar;
• Yayınlanmış bilimsel çalışmalarını dağıtımını yapabilir ve atıf alabilir;
• Kendi materyallerini izinsiz veya ücret ödemeden (orijinal makaleye atıf ve teşekkür ile) yeni çalışmalarda tekrar kullanabilir;
• Yayınlanmış makaleyi herhangi bir sosyal medya aracılığıyla herkese açık olarak paylaşabilir;
• Makaleyi öğrencilerine/sınıflarına ve araştırma arkadaşlarına dağıtabilir;
• Kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerinde izinsiz olarak (ilk yayıncı olarak CJB'yi bildirerek) herkese açık olarak paylaşabilir.

Creative Commons Lisansı Bu dergide yer alan eserler Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Creative Commons Lisansı Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.