Hakkında

Kommagene Biyoloji Dergisi uluslararası hakemli bir biyoloji dergisidir. Adını Adıyaman ilindeki Yukarı Fırat kesiminde kurulan Kommagene Krallığından almıştır. Kommagene Biyoloji dergisi aşağıdaki uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır. Scopus, TR Dizin, CrossRef, Ebsco host, Index Copernicus (ICI World of Journals), International Scientific Indexing, Journals Directory, Rootindexing, i2or, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, DRJI, World Catalogue of Scientific Journal, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ROAD, idealonline, InfoBase Index, Cosmos impact factor, Academindex, Index of Academic Documents.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons Lisansı Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.