Hakkında

Kommagene Biyoloji Dergisi uluslararası hakemli bir biyoloji dergisidir. Adını Adıyaman ilindeki Yukarı Fırat kesiminde kurulan Kommagene Krallığından almıştır. “Commagene” adının bir anlamı da genlerin birleşmesi, bir araya gelmesidir. Bu krallığın misyonu doğu ve batıyı birleştirmek ve bir araya getirmek idi. Adıyaman ilinin Akdeniz ve İran-Turan bitki coğrafyası bölgelerinin birleştiği yerde olması derginin bu adı almasında etkili olmuştur. Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneğinin (ABADER) yayın organı olan dergi 06.06.2017 tarihinde yayın hayatına başlama kararı almış ve İlk sayı 29 Aralık 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Kommagene Biyoloji dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır. Scopus, TR Dizin, CrossRef, Ebsco host, Index Copernicus (ICI World of Journals), International Scientific Indexing, Journals Directory, Rootindexing, i2or, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, DRJI, World Catalogue of Scientific Journal, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ROAD, idealonline, InfoBase Index, Cosmos impact factor, Academindex

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons Lisansı Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.