Cilt: 4 Sayı: 1, 30.04.2021

Yıl: 2021
Doç. Dr. Gökmen ÖZEN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 0000-0001-5756-653X
Egzersiz ve Spor Bilimleri, Antrenman, Egzersiz Fizyolojisi, Fiziksel Aktivite ve Sağlık

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ