Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Paralimpik Oyunların Tarihsel Gelişimi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 53 - 64, 15.06.2022

Öz

Paralimpik Oyunlar, engelli sporcuların farklı branşlarda mücadele ettiği uluslararası organizasyonlar olarak tanımlanabilir. Engelli rehabilitasyonu amacıyla kullanılmaya başlanan spor, Stoke Mandeville Oyunlarıyla yarışma şeklini almıştır. Zaman içinde büyük kitlelere ulaşmayı başaran oyunlar günümüz Paralimpik Oyunların temelini oluşturmuştur. Paralimpik Oyunları, dört yılda bir yaz ve kış oyunları olarak, Olimpiyat Oyunlarının ardından aynı ülkede düzenlenmektedir. Bu çalışmanın amacı; 1960 yılında düzenlenmeye başlanan oyunların, yıllar içindeki gelişimi ve değişimini incelemektir. Araştırma, Paralimpik Oyunlarının tarihsel sürecini incelemek amacıyla literatür taraması yöntemi kullanılarak yapılan bir derleme çalışmasıdır. Oyunların yıllar içindeki gelişimini görmek amacıyla, konu hakkındaki akademik çalışmalar ve resmi internet sitelerinden yararlanılmıştır. Yapılan literatür taraması doğrultusunda, düzenlenen ilk yarışmadan itibaren oyunlarda yer alan spor branşları, oyunlara katılan ülke ve sporcu sayıları, oyunların düzenlediği mekanlar yıldan yıla gelişim göstermiştir. Bunun sonucunda on altı sporcu ile tek branşta düzenlenen yarışmalar, yıldan yıla gelişerek günümüzde birçok ülke ve sporcunun farklı branşlarda mücadele ettiği Uluslararası müsabakalar şeklini almayı başarmıştır.

Kaynakça

 • 1. Akyol, B., & Canpolat, B. (2020). Küresel Engelli Spor Organizasyonları. Sporda Bilimsel ve Akademik Yaklaşımlar 5, 37-54.
 • 2. Brittain, I. (2012). From Stoke Mandeville to Stratford: A history of the summer Paralympic Games. Common Ground Pub.
 • 3. Buts, C., Bois, C. D., Heyndels, B., & Jegers, M. (2013). Socioeconomic Determinants of Success at the Summer Paralympics. Journal of Sports Economics, 14(2), 133–147.
 • 4. Çınarlı, S., & Ersöz, G. (2010). Engellilere Yönelik Spor Hizmetlerinin Gelişimi Açısından Sponsorluk ve Vergisel Düzenlemelere İlişkin Öneriler. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12, 141-156.
 • 5. Ergün, N. (2011). Bedensel Engellilerde Sportif Aktiviteler ve Klasifikasyon. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitim ve Spor Kongresi Kongre Kitabı, 42-47.
 • 6. Vasilios, G., & Eriketti, M. (2015). The evolution of the Winter Paralympic Games and sports. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, (3), 69-79.
 • 7. Goh, C. L. (2020). To what extent does the Paralympic Games promote the integration of disabled persons into society?. The International Sports Law Journal 20(1), 36-54.
 • 8. Gold, J. R. (2007). Access For All: The Rise Of The Paralympic Games. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health 127.3, 133-141.
 • 9. Güngör, B. (2009). Berlin Olimpiyatları Ekseninde Basında Türk Sporu (1936-1938) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara.
 • 10. Jee, Y. S. (2018). Participating in the Paralympic Games through exercise rehabilitation for individuals with disabilities." Journal of exercise rehabilitation 14(2), 158-159.
 • 11. Misener, L. (2013). A media frames analysis of the legacy discourse for the 2010 Winter Paralympic Games. Communication & Sport 1(4) 342-364.
 • 12. Mumcu, H. E. (2018). Engelli Spor Politikaları. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • 13. Norman, G. (2020). Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Özel Eğitim Bölümü Mezunu Öğretmenler ile Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • 14. Özay, F. H. (2019). Bedensel Engelli Sporcuların Toplumsal Hayata Katılımında Sporun Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 15. Polvonovich, A. K. (2021). The history of the development of the paralympic movement. Вестник науки и образования 5-3 (118), 87-89.
 • 16. Prystupa, E., Prystupa T., & Bolach, E. (2006). Developmental trends in sports for the disabled. The case of Summer Paralympics. Human Movement, 7(1), 77-83.
 • 17. Arslan F., & Sezer, S. Y. (2020). Sporda Bilimsel ve Akademik Yaklaşımlar 5. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • 18. Thompson, W. R., & Yves C. V. (2021). Perspectives on research conducted at the Paralympic Games. Disability and Rehabilitation 43(24), 3503-3514.
 • 19. Esatbeyoğlu.F. (2018). Evolution of the paralympic movement from the olympic movement and ıts contribution to the paralympics. 25th International Seminar On Olympic Studies For Postgraduate Students.
 • 20. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Erişim Tarihi: 01.05.2022 http://www.tmpk.org.tr
 • 21. Uluslararası Paralimpik Komitesi, Erişim Tarihi: 01.05.2022 https://www.paralympic.org
 • 22. Uslu, H. (2020). Uluslararası Spor Etkinliklerinin Ev Sahibi Kentler Üzerine Etkileri: Samsun 23. Deaflympics Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • 23. Ürkmez, G. (2019). Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin (TMPK) İşleyişi ve Engelli Sporlarına Yaklaşımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • 24. Webborn, N., & Vliet, P. V. (2012). Paralympic medicine. The Lancet, 380, 65-71.
 • 25. Webborn, N., Willick, S., & Reeser, J. C. (2006). Injuries among disabled athletes during the 2002 Winter Paralympic Games." Medicine & Science in Sports & Exercise 38(5) 811-815.
 • 26. Willick, S. E., & Lexell, J. (2014). Paralympic sports medicine and sports science-introduction. PM&R, 6, 1-3.
 • 27. Wilson, D., & Ramchandani, G. (2017). Home advantage in the Winter Paralympic Games 1976-2014. Sport Sci Health 13, 355-363.

Historical Development of Paralympic Games

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 53 - 64, 15.06.2022

Öz

Paralympic Games can be defined as international organizations where disabled athletes compete in different branches. The sport, which started to be used for the rehabilitation of the disabled, took the form of competition with the Stoke Mandeville Games. The games, which managed to reach large audiences over time, formed the basis of today's Paralympic Games. The Paralympic Games are held every four years as summer and winter games in the same country after the Olympic Games. The aim of this study was to examine the development and change of the games that started to be organized in 1960. The research is a compilation study using the literature review method in order to examine the historical process of the Paralympic Games. In order to see the development of the games over the years, academic studies on the subject and official websites were used. In line with the literature review, the sports branches involved in the games, the number of countries and athletes participating in the games, and the venues organized by the games have developed from year to year since the first competition held. As a result of this, the competitions held in a single branch with sixteen athletes have developed from year to year and have managed to take the form of international competitions where many countries and athletes compete in different branches.

Kaynakça

 • 1. Akyol, B., & Canpolat, B. (2020). Küresel Engelli Spor Organizasyonları. Sporda Bilimsel ve Akademik Yaklaşımlar 5, 37-54.
 • 2. Brittain, I. (2012). From Stoke Mandeville to Stratford: A history of the summer Paralympic Games. Common Ground Pub.
 • 3. Buts, C., Bois, C. D., Heyndels, B., & Jegers, M. (2013). Socioeconomic Determinants of Success at the Summer Paralympics. Journal of Sports Economics, 14(2), 133–147.
 • 4. Çınarlı, S., & Ersöz, G. (2010). Engellilere Yönelik Spor Hizmetlerinin Gelişimi Açısından Sponsorluk ve Vergisel Düzenlemelere İlişkin Öneriler. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12, 141-156.
 • 5. Ergün, N. (2011). Bedensel Engellilerde Sportif Aktiviteler ve Klasifikasyon. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitim ve Spor Kongresi Kongre Kitabı, 42-47.
 • 6. Vasilios, G., & Eriketti, M. (2015). The evolution of the Winter Paralympic Games and sports. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, (3), 69-79.
 • 7. Goh, C. L. (2020). To what extent does the Paralympic Games promote the integration of disabled persons into society?. The International Sports Law Journal 20(1), 36-54.
 • 8. Gold, J. R. (2007). Access For All: The Rise Of The Paralympic Games. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health 127.3, 133-141.
 • 9. Güngör, B. (2009). Berlin Olimpiyatları Ekseninde Basında Türk Sporu (1936-1938) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara.
 • 10. Jee, Y. S. (2018). Participating in the Paralympic Games through exercise rehabilitation for individuals with disabilities." Journal of exercise rehabilitation 14(2), 158-159.
 • 11. Misener, L. (2013). A media frames analysis of the legacy discourse for the 2010 Winter Paralympic Games. Communication & Sport 1(4) 342-364.
 • 12. Mumcu, H. E. (2018). Engelli Spor Politikaları. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
 • 13. Norman, G. (2020). Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Özel Eğitim Bölümü Mezunu Öğretmenler ile Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • 14. Özay, F. H. (2019). Bedensel Engelli Sporcuların Toplumsal Hayata Katılımında Sporun Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • 15. Polvonovich, A. K. (2021). The history of the development of the paralympic movement. Вестник науки и образования 5-3 (118), 87-89.
 • 16. Prystupa, E., Prystupa T., & Bolach, E. (2006). Developmental trends in sports for the disabled. The case of Summer Paralympics. Human Movement, 7(1), 77-83.
 • 17. Arslan F., & Sezer, S. Y. (2020). Sporda Bilimsel ve Akademik Yaklaşımlar 5. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • 18. Thompson, W. R., & Yves C. V. (2021). Perspectives on research conducted at the Paralympic Games. Disability and Rehabilitation 43(24), 3503-3514.
 • 19. Esatbeyoğlu.F. (2018). Evolution of the paralympic movement from the olympic movement and ıts contribution to the paralympics. 25th International Seminar On Olympic Studies For Postgraduate Students.
 • 20. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Erişim Tarihi: 01.05.2022 http://www.tmpk.org.tr
 • 21. Uluslararası Paralimpik Komitesi, Erişim Tarihi: 01.05.2022 https://www.paralympic.org
 • 22. Uslu, H. (2020). Uluslararası Spor Etkinliklerinin Ev Sahibi Kentler Üzerine Etkileri: Samsun 23. Deaflympics Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • 23. Ürkmez, G. (2019). Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin (TMPK) İşleyişi ve Engelli Sporlarına Yaklaşımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • 24. Webborn, N., & Vliet, P. V. (2012). Paralympic medicine. The Lancet, 380, 65-71.
 • 25. Webborn, N., Willick, S., & Reeser, J. C. (2006). Injuries among disabled athletes during the 2002 Winter Paralympic Games." Medicine & Science in Sports & Exercise 38(5) 811-815.
 • 26. Willick, S. E., & Lexell, J. (2014). Paralympic sports medicine and sports science-introduction. PM&R, 6, 1-3.
 • 27. Wilson, D., & Ramchandani, G. (2017). Home advantage in the Winter Paralympic Games 1976-2014. Sport Sci Health 13, 355-363.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Samet Zengin 0000-0002-5370-5878

İrem Şentürk 0000-0002-7329-4973

Erken Görünüm Tarihi 15 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Zengin, S., & Şentürk, İ. (2022). Paralimpik Oyunların Tarihsel Gelişimi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 53-64.

Sayın Araştırmacılar,

Spor Bilimleri alanındaki çalışmaları içeren uluslararası nitelikte ve hakemli dergi olarak yayımlanan ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisi'nin EYLÜL 2023'de çıkacak olan sayısı için dergimizin kapsamı dahilinde olan konularla ilgili özgün araştırma ve derleme türünde makaleler kabul edilecektir. Bu anlamda ilgili sayı için makaleler 2023 yılının AĞUSTOS ayı sonuna kadar gönderilebilir.

 Bilgilerinize sunulur.

Editör

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ