Editör
Ad: Doç. Dr. Mustafa Kara
E-posta: ybd@comu.edu.tr
Telefon: 02863358738
Adres:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü


Editör Yardımcısı
Ad: Doç. Dr. Özgür Topkaya
E-posta: ybd@comu.edu.tr
Telefon: 02863358738
Adres:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü