Yönetim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ybd.dergi.comu.edu.tr/


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi.

Yönetim Bilimleri Dergisi

ISSN 1304-5318 | e-ISSN 2147-9771 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ybd.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimler Dergisi.

Dizinler