Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Küresel Rekabet Açısından Yatırım Carilerinin Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri

Yıl 2020, Cilt: 18 Sayı: 35, 9 - 35, 31.01.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.468255

Öz

Belirlenen politik hedeflerin gerçekleştirilebilmesi
için kullanılan en önemli iktisadi araçlardan biri kamu harcamalarıdır. Gelişmiş
ülke ekonomilerinde, devletin ekonomideki payının yüksek olmasının
nedenlerinden biri de budur. Özellikle yatırım carileri adı verilen eğitim ve
sağlık harcamaları bu anlamda çok önemli bir paya sahiptir.Ekonomik anlamda en önemli kavramlardan olan ve
önemi gittikçe artan “küresel rekabet gücü”, Dünya Ekonomik Forumu tarafından
ölçülmekte Küresel Rekabet Raporu adıyla her yıl yayımlanmaktadır. Bu
raporlarda ülkelerin rekabet güçleri, oniki temel başlık altında yer alan
yüzden fazla göstergeyle sayısal olarak bir endeksle ortaya konmaktadır.
Raporlarda ülkeler, söz konusu endeks sonuçlarına göre sıralanmaktadır. Türkiye
ise, son yıllarda sıralamada gerilemektedir. Çalışmada, yatırım carilerinin
Türkiye’nin küresel rekabet gücü üzerindeki etkisi, sayısal olarak parametrik
olmayan regresyon analizi yoluyla gösterilmiştir. 

Kaynakça

 • Antonio Afonso, Miguel St. Aubyn, “Non-Parametric Approaches To Education And Health Efficiency In OECD Countries”, Journal of Applied Economics. Volume VIII, No. 2 (November 2005).
 • C. K. Chu, J. S. Marron, Choosing a Kernel Regression Estimator. Statistical Science, 6(4), 1991.
 • E. A. Nadaraya, On Estimating Regression. Theory of Probability and its Applications, 1964.
 • E. F. Schuster, Joint Asymptotic Distribution of the Estimated Regression Function at a Finite Number of Distinct Points. Annals of Mathematical Statistics, 1972.
 • Fatih Savaşan, Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi, Dora Yayıncılık, 4. Baskı, 2014, Bursa.
 • G. S. Watson, Smooth Regression Analysis. Sankhya: The Indian Journal of Statistics, Series A, 1964.
 • http://cran.r-project.org/web/packages/np/ (Erişim Tarihi 01.05.2018).
 • http://timss2015.org/timss-2015/mathematics/student-achievement/ (Erişim Tarihi 10.03.2018).
 • http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24574 (Erişim Tarihi 21.03.2018).
 • http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm (Erişim Tarihi 28.02.2018).
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24679 (Erişim Tarihi 03.03.2018).
 • https://organkds.saglik.gov.tr/KamuyaAcikRapor.aspx?q=ORGANBEKLEME (Erişim Tarihi 14.06.2018).
 • Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, 3. Baskı, Beta Yayınevi, 2011, İstanbul.
 • J. S. Marron, Automatic Smoothing Parameter Selection: A Survey. Empirical Economics, 1988.
 • John Fox, Applied Regression Analysis And Generalized Linear Models. London: Sage Publications Inc., 2008.
 • Kunio Takezawa, Introduction to Nonparametric Regression. Wiley Series in Probability and Statistics, London: John Wiley and Sons Inc., 2006.
 • Metin Erdem, Doğan Şenyüz, İsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, 1. Basım, Ekin Kitabevi, Bursa, 1996.
 • Michael G. Schimek, Smoothing and Regression. Canada: A Wiley-Interscience Publication, 2000.
 • Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, 6. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
 • Nurettin Bilici, Adem Bilici: Kamu Maliyesi, Seçkin Yayıncılık, 2011.
 • Öniz Toktamış, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Kestirimi Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1995.
 • Qi Li ve Jeffrey Scott Racine, Nonparametric Econometrics: Theory and Practice. Princeton University Press., 2007.
 • Randall L. Eubank, Nonparametric Regression and Spline Smoothing Statistics: A Series of Textbooks and Monographs. Second Edition., New York: Marcel Dekker Inc., 1990.
 • T.C. M.E.B., Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu, Ankara, 2016.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, Ankara, 2017.
 • WEF, The Global Competitiveness Report; 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18.
 • Wolfgang Hardle vd., Nonparametric and Semiparametric Models. New York: Springer-Verlag Pbc., 2004.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serkan Işık

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Gönderilme Tarihi 8 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 18 Sayı: 35

Kaynak Göster

APA Işık, S. (2020). Küresel Rekabet Açısından Yatırım Carilerinin Türkiye’nin Küresel Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(35), 9-35. https://doi.org/10.35408/comuybd.468255

Sayın Araştırmacı;

Dergimize gelen yoğun talep nedeniyle Ekim 2024 sayısı için öngörülen kontenjan dolmuştur, gönderilen makaleler ilerleyen sayılarda değerlendirilebilecektir. Bu hususa dikkat ederek yeni makale gönderimi yapmanızı rica ederiz.

Yönetim Bilimler Dergisi Özel Sayı Çağrısı
Yönetim Bilimleri Dergisi 2024 yılının Eylül ayında “Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlerde Yansımaları” başlıklı bir özel sayı yayınlayacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’nda sunum gerçekleştiren yazarların dergi için ücret yatırmasına gerek olmayıp, dekont yerine Konferans Katılım Belgesini sisteme yüklemeleri yeterli olacaktır.
Gönderilen makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olması ve DergiPark sistemi üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı ana başlığı ile ilgisiz makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Özel sayı için gönderilen makalelerin "Makalemi özel sayıya göndermek istiyorum" kutucuğu işaretlenerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı için gönderilmemiş makalelerin bu sayıya eklenmesi mümkün olmayacaktır.
Özel Sayı Çalışma Takvimi
Gönderim Başlangıcı: 15 Nisan 2024
Son Gönderim Tarihi: 15 Temmuz 2024
Özel Sayı Yayınlanma Tarihi: Eylül 2024

Dergimize göndereceğiniz çalışmalar linkte yer alan taslak dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çalışmanızı aktaracağınız taslak dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden biçimlendirmeyi ve ana başlıkları değiştirmeden çalışmanızı bu taslağa aktarmanız gerekmektedir.
İngilizce Makale Şablonu için tıklayınız...

Saygılarımızla,