Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Küresel Rekabet Açısından Yatırım Carilerinin Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 35, 9 - 35, 31.01.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.468255

Öz

Belirlenen politik hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan en önemli iktisadi araçlardan biri kamu harcamalarıdır. Gelişmiş ülke ekonomilerinde, devletin ekonomideki payının yüksek olmasının nedenlerinden biri de budur. Özellikle yatırım carileri adı verilen eğitim ve sağlık harcamaları bu anlamda çok önemli bir paya sahiptir.

Ekonomik anlamda en önemli kavramlardan olan ve önemi gittikçe artan “küresel rekabet gücü”, Dünya Ekonomik Forumu tarafından ölçülmekte Küresel Rekabet Raporu adıyla her yıl yayımlanmaktadır. Bu raporlarda ülkelerin rekabet güçleri, oniki temel başlık altında yer alan yüzden fazla göstergeyle sayısal olarak bir endeksle ortaya konmaktadır. Raporlarda ülkeler, söz konusu endeks sonuçlarına göre sıralanmaktadır. Türkiye ise, son yıllarda sıralamada gerilemektedir. Çalışmada, yatırım carilerinin Türkiye’nin küresel rekabet gücü üzerindeki etkisi, sayısal olarak parametrik olmayan regresyon analizi yoluyla gösterilmiştir. 

Kaynakça

 • Antonio Afonso, Miguel St. Aubyn, “Non-Parametric Approaches To Education And Health Efficiency In OECD Countries”, Journal of Applied Economics. Volume VIII, No. 2 (November 2005).
 • C. K. Chu, J. S. Marron, Choosing a Kernel Regression Estimator. Statistical Science, 6(4), 1991.
 • E. A. Nadaraya, On Estimating Regression. Theory of Probability and its Applications, 1964.
 • E. F. Schuster, Joint Asymptotic Distribution of the Estimated Regression Function at a Finite Number of Distinct Points. Annals of Mathematical Statistics, 1972.
 • Fatih Savaşan, Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi, Dora Yayıncılık, 4. Baskı, 2014, Bursa.
 • G. S. Watson, Smooth Regression Analysis. Sankhya: The Indian Journal of Statistics, Series A, 1964.
 • http://cran.r-project.org/web/packages/np/ (Erişim Tarihi 01.05.2018).
 • http://timss2015.org/timss-2015/mathematics/student-achievement/ (Erişim Tarihi 10.03.2018).
 • http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24574 (Erişim Tarihi 21.03.2018).
 • http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm (Erişim Tarihi 28.02.2018).
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24679 (Erişim Tarihi 03.03.2018).
 • https://organkds.saglik.gov.tr/KamuyaAcikRapor.aspx?q=ORGANBEKLEME (Erişim Tarihi 14.06.2018).
 • Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, 3. Baskı, Beta Yayınevi, 2011, İstanbul.
 • J. S. Marron, Automatic Smoothing Parameter Selection: A Survey. Empirical Economics, 1988.
 • John Fox, Applied Regression Analysis And Generalized Linear Models. London: Sage Publications Inc., 2008.
 • Kunio Takezawa, Introduction to Nonparametric Regression. Wiley Series in Probability and Statistics, London: John Wiley and Sons Inc., 2006.
 • Metin Erdem, Doğan Şenyüz, İsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, 1. Basım, Ekin Kitabevi, Bursa, 1996.
 • Michael G. Schimek, Smoothing and Regression. Canada: A Wiley-Interscience Publication, 2000.
 • Nihat Edizdoğan, Özhan Çetinkaya, Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, 6. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
 • Nurettin Bilici, Adem Bilici: Kamu Maliyesi, Seçkin Yayıncılık, 2011.
 • Öniz Toktamış, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonunun Çekirdek Kestirimi Üzerine Bir Çalışma, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1995.
 • Qi Li ve Jeffrey Scott Racine, Nonparametric Econometrics: Theory and Practice. Princeton University Press., 2007.
 • Randall L. Eubank, Nonparametric Regression and Spline Smoothing Statistics: A Series of Textbooks and Monographs. Second Edition., New York: Marcel Dekker Inc., 1990.
 • T.C. M.E.B., Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu, Ankara, 2016.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, Ankara, 2017.
 • WEF, The Global Competitiveness Report; 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18.
 • Wolfgang Hardle vd., Nonparametric and Semiparametric Models. New York: Springer-Verlag Pbc., 2004.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serkan IŞIK> (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 8 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 35

Kaynak Göster

APA Işık, S. (2020). Küresel Rekabet Açısından Yatırım Carilerinin Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri . Yönetim Bilimleri Dergisi , 18 (35) , 9-35 . DOI: 10.35408/comuybd.468255