Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of The Business Models, Internet Enterprises in Turkey

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 35, 141 - 159, 31.01.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.569450

Öz


İş modeli bir girişimin hangi müşteriye hangi değeri sunacağı ve karşılığında nasıl gelir elde edeceği ile ilgili bir kavramdır. İş modeli ile ilgili çalışmalar daha öncesinde başlamasına rağmen internet girişimlerinin oluşmasıyla yoğunlukla tartışılmaya başlamıştır. İnternet; girişimlerin müşteriye erişimlerini kolaylaştırdı, maliyetlerini düşürdü ve gelirlerini çeşitlendirme olanağı sağladı. Ancak internetle birlikte işletmelerin rakiplerinin sayısında hızlı bir artış oldu. Bu durum onların rekabetçi olabilmek için iş modellerinde yenilik yapmaya zorladı. Çalışma kapsamında 5 internet girişimcisi ile mülakat yapılarak iş modelleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Türk internet girişimlerinin iş modellerini belirlerken özellikle tüketicilere yönelik ücretli hesaplardan kaçındıkları gelirlerini çeşitlendirme konusunda çekimser kaldıkları bulunmuştur. Bu durumun Türkiye pazarının büyüklüğü, tüketici davranışındaki farklılıklar ve Türk girişimcilerin sermaye bulabilme kapasitelerinden kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir. Bu sebeple Türk girişimlerinin büyüme hızlarının düşük kaldığı ve maliyetleri kontrol etmek için fazladan çaba sarf ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.


Kaynakça

 • Ballon, P. (2007). “Changing business models for Europe’s mobile telecommunications industry: The impact of alternative wireless technologies.” Telematics and Informatics, 24(3), 192-205.
 • Barneto, P., & Ouvrard, S. (2015). “Is the firm's business model related to segment reporting?” Research in International Business and Finance, 35, 122-137.
 • Chesbrough, H. W., & Rosenbloom, R. S. (2002). “The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spinoff companies.” Industrial and Corporate Change, 11: 533-534.
 • Ghezzi, A., Cortimiglia, M. N., & Frank, A. G. (2015). “Strategy and business model design in dynamic telecommunications industries: A study on Italian mobile network operators.” Technological Forecasting and Social Change, 90, 346-354.
 • Hu, J. L., Wan, H. T., & Zhu, H. (2011). “The business model of a shanzhai mobile phone firm in china.” Australian Journal of Business and Management Research, 1(3), 52-62.
 • Kesting, P., & Günzel-Jensen, F. (2015). “SMEs and new ventures need business model sophistication.” Business Horizons, 58(3), 285-293.Magretta, J. 2002. “Why business models matter.” Harvard Business Review, 80(5): 86-92.
 • Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). “The entrepreneur's business model: toward a unified perspective.” Journal of business research, 58(6), 726-735.
 • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
 • Park, J., Kim, S., & Nam, C. (2015). “Why has a Korean telecommunications technology failed: A case study on WiBro.” Telematics and Informatics, 32(4), 603-612.
 • Rao, B., & Parikh, M. A. (2003). “Wireless broadband drivers and their social implications.” Technology in Society, 25(4), 477-489.
 • Rong, K., Hu, G., Lin, Y., Shi, Y., & Guo, L. (2015). “Understanding business ecosystem using a 6C framework in Internet-of-Things-based sectors.” International Journal of Production Economics, 159, 41-55.
 • Walravens, N. (2015). “Qualitative indicators for smart city business models: The case of mobile services and applications.” Telecommunications Policy, 39(3), 218-240.
 • Wu, X., Chen, Q., & Guo, J. (2008, September). “Impact of M-Commerce on Business Models. In Advanced Management of Information for Globalized Enterprises,” 2008. AMIGE 2008. IEEE Symposium on (pp. 1-3). IEEE.
 • Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). “The business model: recent developments and future research.” Journal of management, 37(4), 1019-1042.

Evaluation of The Business Models, Internet Enterprises in Turkey

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 35, 141 - 159, 31.01.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.569450

Öz


The business model is a concept of an enterprise offer which customers value and how revenue is generated. Although work on the business model started earlier, it has been intensively discussed with the emergence of internet enterprises. Enterprises through the internet; facilitated access to customers, lowered their costs and enabled them to diversify their revenues. But with the Internet, there has been a rapid increase in the number of competitors. This forced them to innovate in business models to be competitive. In the scope of the study, interviews were made with 5 internet entrepreneurs and business models were determined. As a result of the research, it has been found that Turkish internet entrepreneurs are reluctant to diversify their income and they are hesitant for paid accounts especially for consumers when determining business models. The reason for this condition; the size of the market situation of Turkey, consumer behavior characteristics and Turkish entrepreneurs’ capacity to find capital was evaluated. As a result, it has been observed that the Turkish enterprises have had low growth rates and made extra efforts to control costs.


Kaynakça

 • Ballon, P. (2007). “Changing business models for Europe’s mobile telecommunications industry: The impact of alternative wireless technologies.” Telematics and Informatics, 24(3), 192-205.
 • Barneto, P., & Ouvrard, S. (2015). “Is the firm's business model related to segment reporting?” Research in International Business and Finance, 35, 122-137.
 • Chesbrough, H. W., & Rosenbloom, R. S. (2002). “The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spinoff companies.” Industrial and Corporate Change, 11: 533-534.
 • Ghezzi, A., Cortimiglia, M. N., & Frank, A. G. (2015). “Strategy and business model design in dynamic telecommunications industries: A study on Italian mobile network operators.” Technological Forecasting and Social Change, 90, 346-354.
 • Hu, J. L., Wan, H. T., & Zhu, H. (2011). “The business model of a shanzhai mobile phone firm in china.” Australian Journal of Business and Management Research, 1(3), 52-62.
 • Kesting, P., & Günzel-Jensen, F. (2015). “SMEs and new ventures need business model sophistication.” Business Horizons, 58(3), 285-293.Magretta, J. 2002. “Why business models matter.” Harvard Business Review, 80(5): 86-92.
 • Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). “The entrepreneur's business model: toward a unified perspective.” Journal of business research, 58(6), 726-735.
 • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
 • Park, J., Kim, S., & Nam, C. (2015). “Why has a Korean telecommunications technology failed: A case study on WiBro.” Telematics and Informatics, 32(4), 603-612.
 • Rao, B., & Parikh, M. A. (2003). “Wireless broadband drivers and their social implications.” Technology in Society, 25(4), 477-489.
 • Rong, K., Hu, G., Lin, Y., Shi, Y., & Guo, L. (2015). “Understanding business ecosystem using a 6C framework in Internet-of-Things-based sectors.” International Journal of Production Economics, 159, 41-55.
 • Walravens, N. (2015). “Qualitative indicators for smart city business models: The case of mobile services and applications.” Telecommunications Policy, 39(3), 218-240.
 • Wu, X., Chen, Q., & Guo, J. (2008, September). “Impact of M-Commerce on Business Models. In Advanced Management of Information for Globalized Enterprises,” 2008. AMIGE 2008. IEEE Symposium on (pp. 1-3). IEEE.
 • Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). “The business model: recent developments and future research.” Journal of management, 37(4), 1019-1042.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Halid KARAARSLAN> (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
0000-0003-2130-5076
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Başvuru Tarihi 23 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 35

Kaynak Göster

APA Karaarslan, M. H. (2020). Evaluation of The Business Models, Internet Enterprises in Turkey . Yönetim Bilimleri Dergisi , 18 (35) , 141-159 . DOI: 10.35408/comuybd.569450