Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of The Business Models, Internet Enterprises in Turkey

Yıl 2020, Cilt: 18 Sayı: 35, 141 - 159, 31.01.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.569450

Öz
İş modeli bir girişimin hangi
müşteriye hangi değeri sunacağı ve karşılığında nasıl gelir elde edeceği ile
ilgili bir kavramdır. İş modeli ile ilgili çalışmalar daha öncesinde
başlamasına rağmen internet girişimlerinin oluşmasıyla yoğunlukla tartışılmaya
başlamıştır. İnternet; girişimlerin müşteriye erişimlerini kolaylaştırdı, maliyetlerini
düşürdü ve gelirlerini çeşitlendirme olanağı sağladı. Ancak internetle birlikte
işletmelerin rakiplerinin sayısında hızlı bir artış oldu. Bu durum onların
rekabetçi olabilmek için iş modellerinde yenilik yapmaya zorladı. Çalışma
kapsamında 5 internet girişimcisi ile mülakat yapılarak iş modelleri
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Türk internet girişimlerinin iş modellerini
belirlerken özellikle tüketicilere yönelik ücretli hesaplardan kaçındıkları
gelirlerini çeşitlendirme konusunda çekimser kaldıkları bulunmuştur. Bu durumun
Türkiye pazarının büyüklüğü, tüketici davranışındaki farklılıklar ve Türk
girişimcilerin sermaye bulabilme kapasitelerinden kaynaklanabileceği
değerlendirilmiştir. Bu sebeple Türk girişimlerinin büyüme hızlarının düşük
kaldığı ve maliyetleri kontrol etmek için fazladan çaba sarf ettikleri sonucuna
ulaşılmıştır.
Kaynakça

 • Ballon, P. (2007). “Changing business models for Europe’s mobile telecommunications industry: The impact of alternative wireless technologies.” Telematics and Informatics, 24(3), 192-205.
 • Barneto, P., & Ouvrard, S. (2015). “Is the firm's business model related to segment reporting?” Research in International Business and Finance, 35, 122-137.
 • Chesbrough, H. W., & Rosenbloom, R. S. (2002). “The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spinoff companies.” Industrial and Corporate Change, 11: 533-534.
 • Ghezzi, A., Cortimiglia, M. N., & Frank, A. G. (2015). “Strategy and business model design in dynamic telecommunications industries: A study on Italian mobile network operators.” Technological Forecasting and Social Change, 90, 346-354.
 • Hu, J. L., Wan, H. T., & Zhu, H. (2011). “The business model of a shanzhai mobile phone firm in china.” Australian Journal of Business and Management Research, 1(3), 52-62.
 • Kesting, P., & Günzel-Jensen, F. (2015). “SMEs and new ventures need business model sophistication.” Business Horizons, 58(3), 285-293.Magretta, J. 2002. “Why business models matter.” Harvard Business Review, 80(5): 86-92.
 • Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). “The entrepreneur's business model: toward a unified perspective.” Journal of business research, 58(6), 726-735.
 • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
 • Park, J., Kim, S., & Nam, C. (2015). “Why has a Korean telecommunications technology failed: A case study on WiBro.” Telematics and Informatics, 32(4), 603-612.
 • Rao, B., & Parikh, M. A. (2003). “Wireless broadband drivers and their social implications.” Technology in Society, 25(4), 477-489.
 • Rong, K., Hu, G., Lin, Y., Shi, Y., & Guo, L. (2015). “Understanding business ecosystem using a 6C framework in Internet-of-Things-based sectors.” International Journal of Production Economics, 159, 41-55.
 • Walravens, N. (2015). “Qualitative indicators for smart city business models: The case of mobile services and applications.” Telecommunications Policy, 39(3), 218-240.
 • Wu, X., Chen, Q., & Guo, J. (2008, September). “Impact of M-Commerce on Business Models. In Advanced Management of Information for Globalized Enterprises,” 2008. AMIGE 2008. IEEE Symposium on (pp. 1-3). IEEE.
 • Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). “The business model: recent developments and future research.” Journal of management, 37(4), 1019-1042.

Evaluation of The Business Models, Internet Enterprises in Turkey

Yıl 2020, Cilt: 18 Sayı: 35, 141 - 159, 31.01.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.569450

Öz
The business
model is a concept of an enterprise offer which customers value and how revenue
is generated. Although work on the business model started earlier, it has been
intensively discussed with the emergence of internet enterprises. Enterprises
through the internet; facilitated access to customers, lowered their costs and
enabled them to diversify their revenues. But with the Internet, there has been
a rapid increase in the number of competitors. This forced them to innovate in
business models to be competitive. In the scope of the study, interviews were
made with 5 internet entrepreneurs and business models were determined. As a
result of the research, it has been found that Turkish internet entrepreneurs
are reluctant to diversify their income and they are hesitant for paid accounts
especially for consumers when determining business models. The reason for this
condition; the size of the market situation of Turkey, consumer behavior
characteristics and Turkish entrepreneurs’ capacity to find capital was
evaluated. As a result, it has been observed that the Turkish enterprises have
had low growth rates and made extra efforts to control costs.
Kaynakça

 • Ballon, P. (2007). “Changing business models for Europe’s mobile telecommunications industry: The impact of alternative wireless technologies.” Telematics and Informatics, 24(3), 192-205.
 • Barneto, P., & Ouvrard, S. (2015). “Is the firm's business model related to segment reporting?” Research in International Business and Finance, 35, 122-137.
 • Chesbrough, H. W., & Rosenbloom, R. S. (2002). “The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spinoff companies.” Industrial and Corporate Change, 11: 533-534.
 • Ghezzi, A., Cortimiglia, M. N., & Frank, A. G. (2015). “Strategy and business model design in dynamic telecommunications industries: A study on Italian mobile network operators.” Technological Forecasting and Social Change, 90, 346-354.
 • Hu, J. L., Wan, H. T., & Zhu, H. (2011). “The business model of a shanzhai mobile phone firm in china.” Australian Journal of Business and Management Research, 1(3), 52-62.
 • Kesting, P., & Günzel-Jensen, F. (2015). “SMEs and new ventures need business model sophistication.” Business Horizons, 58(3), 285-293.Magretta, J. 2002. “Why business models matter.” Harvard Business Review, 80(5): 86-92.
 • Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). “The entrepreneur's business model: toward a unified perspective.” Journal of business research, 58(6), 726-735.
 • Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
 • Park, J., Kim, S., & Nam, C. (2015). “Why has a Korean telecommunications technology failed: A case study on WiBro.” Telematics and Informatics, 32(4), 603-612.
 • Rao, B., & Parikh, M. A. (2003). “Wireless broadband drivers and their social implications.” Technology in Society, 25(4), 477-489.
 • Rong, K., Hu, G., Lin, Y., Shi, Y., & Guo, L. (2015). “Understanding business ecosystem using a 6C framework in Internet-of-Things-based sectors.” International Journal of Production Economics, 159, 41-55.
 • Walravens, N. (2015). “Qualitative indicators for smart city business models: The case of mobile services and applications.” Telecommunications Policy, 39(3), 218-240.
 • Wu, X., Chen, Q., & Guo, J. (2008, September). “Impact of M-Commerce on Business Models. In Advanced Management of Information for Globalized Enterprises,” 2008. AMIGE 2008. IEEE Symposium on (pp. 1-3). IEEE.
 • Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). “The business model: recent developments and future research.” Journal of management, 37(4), 1019-1042.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mustafa Halid Karaarslan 0000-0003-2130-5076

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Gönderilme Tarihi 23 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 18 Sayı: 35

Kaynak Göster

APA Karaarslan, M. H. (2020). Evaluation of The Business Models, Internet Enterprises in Turkey. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(35), 141-159. https://doi.org/10.35408/comuybd.569450

Sayın Araştırmacı;

Dergimize gelen yoğun talep nedeniyle Ekim 2024 sayısı için öngörülen kontenjan dolmuştur, gönderilen makaleler ilerleyen sayılarda değerlendirilebilecektir. Bu hususa dikkat ederek yeni makale gönderimi yapmanızı rica ederiz.

Yönetim Bilimler Dergisi Özel Sayı Çağrısı
Yönetim Bilimleri Dergisi 2024 yılının Eylül ayında “Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlerde Yansımaları” başlıklı bir özel sayı yayınlayacaktır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’nda sunum gerçekleştiren yazarların dergi için ücret yatırmasına gerek olmayıp, dekont yerine Konferans Katılım Belgesini sisteme yüklemeleri yeterli olacaktır.
Gönderilen makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olması ve DergiPark sistemi üzerinden sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı ana başlığı ile ilgisiz makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Özel sayı için gönderilen makalelerin "Makalemi özel sayıya göndermek istiyorum" kutucuğu işaretlenerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Özel sayı için gönderilmemiş makalelerin bu sayıya eklenmesi mümkün olmayacaktır.
Özel Sayı Çalışma Takvimi
Gönderim Başlangıcı: 15 Nisan 2024
Son Gönderim Tarihi: 15 Temmuz 2024
Özel Sayı Yayınlanma Tarihi: Eylül 2024

Dergimize göndereceğiniz çalışmalar linkte yer alan taslak dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çalışmanızı aktaracağınız taslak dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden biçimlendirmeyi ve ana başlıkları değiştirmeden çalışmanızı bu taslağa aktarmanız gerekmektedir.
İngilizce Makale Şablonu için tıklayınız...

Saygılarımızla,