Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Girişimciler Üzerine Bir Alan Araştırması

Yıl 2020, Cilt: 18 Sayı: 37, 629 - 656, 28.07.2020
https://doi.org/10.35408/comuybd.654876

Öz

Günümüzde küreselleşme ile insanların bir yerden diğer bir yere göç etme süreçleri kolaylık kazanmıştır. İnsanların hangi sebeple olursa olsun hem göç ettikleri ülkede hem de göç verdikleri ülkede bazı değişimlere neden olduğu görülmektedir. Bulundukları yerleri bırakıp yeni yerlere yerleşen insanların, gittikleri ülkede girişimcilik faaliyetlerini gerçekleştirmesi göçmen girişimcilik kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Girişimciliğe başlayan göçmenlerin, girişimci olmalarında birçok nedenler ve faktörler yer almaktadır.
Çalışmamız da Arap Baharının etkisiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalıp Türkiye’ye gelen İstanbul’daki 11 Suriyeli girişimci ile derinlemesine mülakat tekniğini kullanarak yüz yüze mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Suriyeli göçmenleri, girişimciliğe yönlendiren bireysel faktörleri ve Waldinger, Aldrich, Ward’ın “Etkileşim Modeli” kapsamında grup karakteristiklerinin ve fırsat yapılarının girişimcilik stratejilerinin belirlenmesinde ki rolü incelenmiştir. Ayrıca Suriye ve Türkiye’nin girişimcilik açısından değerlendirilmesi ve Suriyelilerin yerli halkla girişimciliğin kıyaslanması araştırmamızın amaçlarındandır. Göçmen girişimcilerin ülke ekonomisinde daha aktif rol alabilmeleri için, karşılaştıkları sorunlar tespit edilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Aldrich, H. E., Waldinger, R. (1990). Ethnicity And Entrepreneurship. Annual Review Of Sociology. 16(1), 111-135.
 • Anderson, B. Blinder, S. (2011). Who Counts As A Migrant? Definitions And Their Consequences. Briefing. The Migration Observatory At The University Of Oxford. 1-9
 • Basu, A., Altinay, E. (2002). The Interaction Between Culture And Entrepreneurship İn London's İmmigrant Businesses. International Small Business Journal. 20(4), 371-393.
 • Brettell, C. B., Alstatt, K. E. (2007). The Agency Of Immigrant Entrepreneurs: Biographies Of The Self-Employed In Ethnic And Occupational Niches Of The Urban Labor Market. Journal Of Anthropological Research. 63(3), 383-397.
 • Çavuşoglu, N. (1999). Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları. İstanbul: Bilim Yayınları.
 • Çetin, C., Özcan, E.D., Taşkıran, E., Özdemirci, A. (2010). Aile Kültürünün Aile İşletmesi Kültürü Üzerindeki Etkisi, İTO yayınları, İstanbul.
 • Çetin,C., Özdemirci, A. (2011). İnsan Kaynakları Uygulamalarında Siyasi Ayrımcılık, Ayrımcılığın Türk Çalışma Hayatına Yansımaları, Nobel, 1-10.
 • Çiçekli, B. (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. Cenevre: Uluslararası Göç Örgütü Yayınları, (18).
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 181(181), 175-204.
 • Drori, I., Honig, B., Wright, M. (2009). Transnational Entrepreneurship: An Emergent Field Of Study. Entrepreneurship Theory and Practice. 33(5), 1001-1022.
 • Duman, E.Ş. (2019) “Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Girişimciler Üzerine Bir Alan Araştırması”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kayalar, M., Yıldız, S. (2017) Uluslararası Göç Sonrası Ortaya Çıkan Girişimcilik Türleri.
 • Kets de Vries, M. (1977). The Entrepreneurial Personality: A Person At The Crossroads. Journal of Management Studies, 14(1), 34–57.
 • Masurel, E., Nijkamp, P., Tastan, M., & Vindigni, G. (2002). Motivations And Performance Conditions For Ethnic Entrepreneurship. Growth and Change, 33(2), 238-260.
 • Matricano, D., Sorrentino, M. (2014). Ukrainian Entrepreneurship In Italy: Factors İnfluencing The Creation Of Ethnic Ventures. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 3(1), 10.
 • Ndofor H. A. (2004). Forms Of Entrepreneurıal Capıtal, Venture Strategy And Performance: The Specıal Case Of Immıgrant Entrepreneurs
 • Palmer, M. (1971). The Application Of Psychological Testing To Entrepreneurial Potential. California Management Review, 13(3), 32-38.
 • Ramadani, V., Rexhepi, G., Gërguri-Rashiti, S., Ibraimi, S., & Dana, L. P. (2014). Ethnic Entrepreneurship In Macedonia: The Case Of Albanian Entrepreneurs. International Journal Of Entrepreneurship And Small Business, 23(3), 313-335.
 • Sanders, J. M., & Nee, V. (1996). Immigrant Self-Employment: The Family As Social Capital And The Value Of Human Capital. American Sociological Review, 231-249.
 • Shane, S. (2012). Reflections On The 2010 AMR Decade Award: Delivering On The Promise Of Entrepreneurship As A Field Of Research. Academy of Management Review, 37(1), 10-20.
 • Timmons J (1989). The Entrepreneurial Mind. Boston: Brick House.
 • Ulusoy, E. (2015). Diaspora Kavramı ve Türkiye’nin Diaspora Politikalarının Modern Teori Çerçevesinde Sosyo-Politik Bir Analizi. IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 57
 • Valdez, Z. (2003). Beyond Ethnic Entrepreneurship: Ethnicity And The Economy İn Enterprise, 1-63.
 • Wahlbeck, Ö. (2007). Work In The Kebab Economy: A Study Of The Ethnic Economy Of Turkish Immigrants In Finland. Ethnicities, 7(4), 543-563.
 • Waldinger, R. (1984). Immigrant Enterprise In The New York Garment Industry. Social Problems, 32(1), 60-71.
 • Waldinger, R., Aldrich, H. ve Ward, R. (2000). Ethnic Entrepreneurs. Swedberg, R. (Ed.). Entrepreneurship; The Social Science View, (s: 356-390). New York: Oxford University Press.
 • Wang, Q. (2010). Immigration And Ethnic Entrepreneurship: A Comparative Study In The United States. Growth and Change, 41(3), 430-458.
 • Zhou, M. (2004). Revisiting Ethnic Entrepreneurship: Convergencies, Controversies, And Conceptual Advancements. 1. International Migration Review, 38(3), 1040-1074.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Elif Şeyda DUMAN
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Programı
0000-0001-8807-1177
Türkiye


Ata ÖZDEMİRCİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-8118-7967
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 3 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 18 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA Duman, E. Ş. & Özdemirci, A. (2020). Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Girişimciler Üzerine Bir Alan Araştırması . Yönetim Bilimleri Dergisi , 18 (37) , 629-656 . DOI: 10.35408/comuybd.654876

Sayın Araştırmacı;

Yönetim Bilimleri Dergimizin Ekim 2023 sayısı için ayrılan makale kontenjanı dolmuştur. Ocak 2024'te yayınlanacak olan sayımız için makale kabulümüz devam etmektedir. Buna dikkat ederek gönderim yapmanızı rica ederiz.

Dergimize göndereceğiniz çalışmalar linkte yer alan taslak dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Çalışmanızı aktaracağınız taslak dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden biçimlendirmeyi ve ana başlıkları değiştirmeden çalışmanızı bu taslağa aktarmanız gerekmektedir.
İngilizce Makale Şablonu için tıklayınız...

Saygılarımızla,