Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Basic Components of Strategic Thinking: A Research on Turkish Managers

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 39, 23 - 42, 13.02.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.605196

Öz

The main purpose of this study is to propose an item set that will form a basis for developing a scale to determine the strategic thinking characteristics of Turkish managers. The research, which uses the mixed (qualitative / quantitative) research method, was carried out in a two-stage process. In the process of establishing the theoretical expression set of the research, data were collected from the expert evaluation form of 11 people (expert-academician) who have studies and competence in the field of strategic management. In the implementation phase of the research, data were obtained from 20 senior executives who are interested in the strategy of 20 enterprises in Düzce. According to the results of the research, it was found that strategic thinking features consisted of five elements as ability, attitude, behavior, tendency and intention. As a result of the descriptive analysis performed on 230 expressions, a total of 72 features were identified, 24 of which were related to the talent dimension, 15 related to the behavior dimension, 17 related to the attitude dimension, 10 related to the tendency dimension and 6 related to the intention dimension.

Kaynakça

 • Abraham, S. (2005). “Stretching Strategic Thinking”, Strategy & Leadership, 33 (5), 5-12.
 • Allio, R. (2006). “Strategic Thinking: The Ten Big İdeas”, Strategy and Leadership, 34 (4), 4-13.
 • Amitabh, M. and Sahay, A. (2008). Strategic Thinking: Is Leadership the Missing Link. http://www.iitk.ac.in/infocell/announce/convention/papers/Strategy-01-Manu Amitabh final.pdf. adresinden 20 Temmuz 2007 tarihinde alınmıştır.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (Ankara: Pegem Akademi, 21. Baskı).
 • Campbell, D.T. and Fiske, D.W. (1959). “Convergent and Discriminant Validation By The Multitrait-Multimethod Matrix”, Psychological Bulletin, 56 (2), 81–105.
 • Churchill, G.A. Jr. and Peter, J. P. (1984). “Research Design Effects On The Reliability Of Rating Scales: A Meta-Analysis”, Journal of Marketing Research, 21, 360-375.
 • Dickson, P. R., Farris, P.W. and Verbeke, W.J. (2001). “Dynamic Strategic Thinking”, Journal Of The Academy Of Marketing Science, 29 (3), 216-37.
 • Goldman, E., Cahill, T., Filho, R. and Merlis, L. (2009). “Experiences That Develop The Ability To Think Strategically”, Journal Of Healthcare Management, 54 (6),7-416.
 • Haycock, K., Cheadle, A. and Bluestone, K. S. (2012). “Strategic Thinking Lessons For Leadership From The Literature”, LibraryLeadership & Management,26 (3/4),1-23.
 • Kutschera, I. and Ryan, M. (2009). “Implications of Intuition for Strategic Thinking: Practical Recommendations for Gut Thinkers”, SAM Advanced Management Journal,74 (3), 12-20.
 • Liedtka, J. (1998). “Strategic Thinking; Can It Be Taught?”, Long Range Planning, 31(1), 120-129.
 • Mintzberg, H. (1994). “The Fall and Rise of Strategic Planning”, Harvard Business Review, 72 (1), 107-114.
 • Netemeyer, R.G., Bearden, W. O. and Sharma, S. (2003). Scaling Procedures: İssues and Applications, California: SAGE Publications, Thousand Oaks
 • O’Shannassy, T. (2003). “Modern Strategic Management, Balancing Strategic Thinkking and Strategic Plannig For İnternal and External Stakeholders”, Singapore Manegement Review, 25 (1), 53-67.
 • Ohmae, K. (1982). The Mind Of The Strategist, New York: McGraw-Hill
 • Reise, S.P., Waller, N.G. and Comrey, A.L. (2000). “Factor Analysis and Scale Revision”, Psychological Assessment, 12 (3), 287-297.
 • Robinson, J.P., Shaver, P.R. and Wrightsman, L.S. (1991). Criteria for Scale Selection and Evaluation (Editörler: J. P. Robinson, P.R. Shaver, L.S. Wrightsman). Measures Of Personality and Social Psychological Attitudes. San Diego: Academic Press,1-15.
 • Sanders, T. I. (1998). Strategic Thinking and the New Science, New York: The Three Press
 • Stacey, R. (1992). Managing The Unknowable, San Francisco: Jossey-Bass
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları

Stratejik Düşünmenin Temel Bileşenleri: Türk Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 39, 23 - 42, 13.02.2021
https://doi.org/10.35408/comuybd.605196

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, Türk yöneticilerin stratejik düşünme özelliklerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmeye dayanak (temel) oluşturacak ifade seti (Item Set) önerisi sunmaktır. Karma (Nitel/Nicel) araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma, kuramsal anlamda ifade setinin oluşturulması ve uygulama aşaması olmak üzere iki aşamalı bir süreçte gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kuramsal ifade seti oluşturulması aşaması için, stratejik yönetim alanında çalışmaları ve yetkinliği olan 11 kişiden (uzman-akademisyen) uzman değerlendirme formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın uygulama aşamasında ise Düzce ilinde faaliyetlerini sürdüren 20 işletmenin strateji konusuyla ilgilenen 20 üst düzey yöneticisinden anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre stratejik düşünme özelliklerinin yetenek, tutum, davranış, eğilim ve niyet olmak üzere beş unsurdan oluştuğu tespit edilmiştir. 230 ifade üzerinden gerçekleştirilen betimleyici analiz çerçevesinde yetenek boyutu ile ilgili 24, davranış boyutu ile ilgili 15, tutum boyutu ile ilgili 17, eğilim boyutu ile ilgili 10 ve niyet boyutu ile ilgili 6 ifade olmak üzere toplamda 72 özellik tanımlanmıştır.

Kaynakça

 • Abraham, S. (2005). “Stretching Strategic Thinking”, Strategy & Leadership, 33 (5), 5-12.
 • Allio, R. (2006). “Strategic Thinking: The Ten Big İdeas”, Strategy and Leadership, 34 (4), 4-13.
 • Amitabh, M. and Sahay, A. (2008). Strategic Thinking: Is Leadership the Missing Link. http://www.iitk.ac.in/infocell/announce/convention/papers/Strategy-01-Manu Amitabh final.pdf. adresinden 20 Temmuz 2007 tarihinde alınmıştır.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (Ankara: Pegem Akademi, 21. Baskı).
 • Campbell, D.T. and Fiske, D.W. (1959). “Convergent and Discriminant Validation By The Multitrait-Multimethod Matrix”, Psychological Bulletin, 56 (2), 81–105.
 • Churchill, G.A. Jr. and Peter, J. P. (1984). “Research Design Effects On The Reliability Of Rating Scales: A Meta-Analysis”, Journal of Marketing Research, 21, 360-375.
 • Dickson, P. R., Farris, P.W. and Verbeke, W.J. (2001). “Dynamic Strategic Thinking”, Journal Of The Academy Of Marketing Science, 29 (3), 216-37.
 • Goldman, E., Cahill, T., Filho, R. and Merlis, L. (2009). “Experiences That Develop The Ability To Think Strategically”, Journal Of Healthcare Management, 54 (6),7-416.
 • Haycock, K., Cheadle, A. and Bluestone, K. S. (2012). “Strategic Thinking Lessons For Leadership From The Literature”, LibraryLeadership & Management,26 (3/4),1-23.
 • Kutschera, I. and Ryan, M. (2009). “Implications of Intuition for Strategic Thinking: Practical Recommendations for Gut Thinkers”, SAM Advanced Management Journal,74 (3), 12-20.
 • Liedtka, J. (1998). “Strategic Thinking; Can It Be Taught?”, Long Range Planning, 31(1), 120-129.
 • Mintzberg, H. (1994). “The Fall and Rise of Strategic Planning”, Harvard Business Review, 72 (1), 107-114.
 • Netemeyer, R.G., Bearden, W. O. and Sharma, S. (2003). Scaling Procedures: İssues and Applications, California: SAGE Publications, Thousand Oaks
 • O’Shannassy, T. (2003). “Modern Strategic Management, Balancing Strategic Thinkking and Strategic Plannig For İnternal and External Stakeholders”, Singapore Manegement Review, 25 (1), 53-67.
 • Ohmae, K. (1982). The Mind Of The Strategist, New York: McGraw-Hill
 • Reise, S.P., Waller, N.G. and Comrey, A.L. (2000). “Factor Analysis and Scale Revision”, Psychological Assessment, 12 (3), 287-297.
 • Robinson, J.P., Shaver, P.R. and Wrightsman, L.S. (1991). Criteria for Scale Selection and Evaluation (Editörler: J. P. Robinson, P.R. Shaver, L.S. Wrightsman). Measures Of Personality and Social Psychological Attitudes. San Diego: Academic Press,1-15.
 • Sanders, T. I. (1998). Strategic Thinking and the New Science, New York: The Three Press
 • Stacey, R. (1992). Managing The Unknowable, San Francisco: Jossey-Bass
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus Emre TAŞGİT> (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0001-6261-1278
Türkiye


Kübranur ÇAKIR Bu kişi benim

0000-0003-2953-6418
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Şubat 2021
Başvuru Tarihi 13 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Taşgit, Y. E. & Çakır, K. (2021). Stratejik Düşünmenin Temel Bileşenleri: Türk Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma . Yönetim Bilimleri Dergisi , 19 (39) , 23-42 . DOI: 10.35408/comuybd.605196