e-ISSN: 2636-8943
Başlangıç: 1992
Yayımcı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 1992 yılından bu yana Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanan açık erişimli, hakemli, bilimsel ve uluslararası bir dergidir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin İngilizce veya Türkçe bilimsel ve özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

Connectist, hem ulusal hem de uluslararası camiadan makaleler yayınlar; iletişim alanında sistemler, teoriler, yöntemler ve uygulamalara odaklanır. İletişimin tüm yönleriyle ilgili araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlayarak, akademik araştırmacılar, iletişim uzmanları ve profesyonel karar vericiler arasında bilimsel bilgi alışverişi için bir platform sağlamayı amaçlar. Dergi antropoloji, felsefe, tarih, siyaset bilimleri, psikoloji ve diğer tüm alanlardan, iletişim konusuna odaklı, alandaki bilimsel bilgiyi geliştiren katkılara açıktır.

Derginin hedef kitlesi akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili akademik ve mesleki kuruluşlardır.

Derginin tüm masrafları İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Gönderilen veya kabul edilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti veya gönderim ücreti talep edilmez. Dergide titiz bir çift-kör hakem değerlendirmesi uygulanmaktadır.
İletişim Dergi Tarihçesi

2023 - Sayı: 65

Creative Commons

88x31.png