e-ISSN: 2636-8943
Başlangıç: 1992
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       
1992 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, hakemli, açık erişimli, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kere yayımlanan uluslararası, bilimsel bir e-dergidir.
Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences iletişim alanında sistemler, teoriler, yöntemler ve uygulamalara odaklanır. Akademisyenler, araştırmacılar, iletişim uzmanları ve profesyonel karar vericiler arasında bilimsel bilgi alışverişini sağlamak üzere iletişimin tüm yönleriyle ilgili orijinal makaleler, incelemeler, vaka raporları ve kitap incelemeleri yayınlamaktadır. Dergi antropoloji, felsefe, tarih, siyaset bilimleri, psikoloji ve diğer tüm alanlardan, iletişim konusuna odaklı, alandaki bilimsel bilgiyi geliştiren katkılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler, ilgili meslek ve akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.

Connectist’in tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide işlem ve yayınlama süreçleri ücretsizdir. Gönderilen veya kabul edilen makaleler için herhangi bir makale işleme ücreti veya gönderim ücreti alınmaz.
İletişim Dergi Tarihçesi

2021 - Sayı: 61

Creative Commons

88x31.png