Yıl 2019, Cilt 23 , Sayı 2, Sayfalar 581 - 584 2019-12-15

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2

Sema YILMAZ [1]


Akademik yayın yolculuğunda 22 yılı geride bırakan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin 23. Cilt 2. Sayısına hoş geldiniz. Akademi dünyasında değerli bilimsel çalışmalar yapmak kadar yapılan çalışmaları geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmak da önemlidir. Günümüzde neredeyse tüm bilimsel birikime online erişim vasıtasıyla ulaşmak mümkündür. Türkiye’de din bilimleri alanında yapılan araştırmalar da kütüphanelerin sınırlarını aşıp tüm dünyaya ulaşmayı hak etmekte-dir. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi sahip olduğu format ve yayın ilkeleriyle uluslararası yayın kriterlerini karşılayarak son beş yılda çok hızlı bir ivme kazanmış ve ilim dünyasının dikka-tini çekmeyi başarmıştır. Dergimiz bünyesinde geliştirilen İsnad Atıf Sistemi ve dergimizin öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştaylar ile de İlahiyat Alan Dergilerine örneklik teşkil et-mektedir. Bu sayımızda iki önemli haberi sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. İlki İsnad Atıf Sistemi’nin 2. Edisyonu’nun sizlerin kullanımına sunulmuş olması, ikincisi dergi-mize Arapça dil seçeneğinin eklenmesidir. 23. Cilt 2. Sayımızda ilk kez 2 Arapça makale yayımlanmıştır. 15 Haziran ve 15 Aralık’ta olmak üzere yılda 2 sayı ve 1 özel sayı yayınlamayı mis-yon edinmiş olan dergimiz yeni yayın döneminde de yoğun bir ilgiye mazhar olmuştur. 1Temmuz- 15 Eylül 2019 döneminde Din Bilimlerinin birçok alanından 73 makale değer-lendirilmek üzere dergimize ulaşmıştır. Yayın ilkelerimiz ve İsnad Atıf Sistemi gözönünde bulundurularak gerçekleştirilen ön kontrolden sonra makaleler intihal tespit programı kul-lanılarak kontrol edilmiştir. Ön kotrolü tamamlanan ve benzerlik oranı %15’in altında olan makaleler hakem değerlendirme sürecine gönderilmiştir. Bu sayımızda, söz konusu 73 çalışma içinden ön değerlendirme ve intihal taramasın-dan geçen, hakemlerimizin de akademik içerik açısından yayımlanmasını uygun bulduğu 3 İngilizce, 2 Arapça olmak üzere toplam 40 orijinal araştırma makalesi sizlerin dikkatine sunulmuştur. Ayrıca bir kitap değerlendirmesi bir de bilimsel toplantı değerlendirmesi yer almaktadır. 15 Aralık 2019 itibariyle dergimizi tarayan ulusal ve uluslararası indeksler hakkında da sizlere bilgi sunmak istiyoruz. Dergimizi tarayan başlıca indeksler ve taramaya başlama tarihleri şöyledir: WORLDCAT (Başlangıç: 15/12/1996) ULAKBİM TR DİZİN (Kabul: 13/11/2015; 2012 Yılı 16. Cilt 1. Sayıdan itibaren) CROSSREF DOI (Başlangıç: 15/06/2014) OAJI / Open Academic Journals Index (Kabul: 08/08/2015) SHERPA/RoMEO (Kabul: 21/08/2015) INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (Kabul: 08/12/2015) OPENAIRE (Başlangıç: 15/12/2015) ERIH PLUS: The European Reference Index for the Humanities and the Social Scien-ces (Kabul: 25/03/2016) TEI: Türk Eğitim İndeksi (Kabul: 20/04/2015) DRJI: Directory of Research Journals Indexing (Kabul: 25/04/2016) ESJI: Eurasian Scientific Journal Index (Kabul: 29/04/2016) SIS: Scientific Indexing Services (Kabul: 04/05/2016) SAIF / Scholar Article Impact Factor (Kabul: 05/05/2016) SOBIAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini (Kabul: 07/05/2016) ATLA RDB©: ATLA Religion Database© - EBSCO (Başlangıç: 20/05/2016) PKP INDEX: Public Knowledge Project Index (Kabul: 09/06/2016) ASOS: Academia Social Science Index (Kabul: 15/06/2016) BROWZINE Academic Journal Collections (Kabul: 07/07/2016) J-GATE: E-Journal Gateway (Kabul / Accepted: 07/07/2016) ROAD: Directory Of Open Access Scholarly Resources (Kabul: 24/08/2016) DOAJ: Directory of Open Access Journals (Kabul: 02/09/2016) MLA International Bibliography -EBSCO ve ProQuest (Başlangıç: 14/06/2016) İDEALONLİNE: Türkçe Online Kütüphane (Kabul: 21/09/2016) CEEOL: Central and Eastern European Online Library (Kabul: 06/10/2016) EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016) EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016) RESEARCH BIB: Academic Resource Index (Kabul: 25/01/2017) CORE Database (Kabul: 30/01/2017) PHILPAPERS: Bibliography of Philosophy (Kabul: 01/02/2017) ROOT INDEXING: Journal Abstracting and Indexing (Kabul: 12/02/2017) SWI: Scientific World Index (Kabul: 17/03/2017) ESCI: Emerging Sources Citiation Index (Başlangıç: 01/01/2016) ProQuest (Kabul: 27/10/2017) EuroPub (Kabul: 08/11/2017) Index Islamicus (Kabul: 13/12/2017) Scopus (Başlangıç: 01/01/2016; 20/1; Kabul: 23/01/2018) Dergimizin 23. Cilt 2. Sayısı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına ithaf ettiğimiz Felsefe ve Din Bilimleri Özel Sayısı’nda Din Bilimleri alanından birçok güncel ve ilgi çekici araştırmayı sizlere sunmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Bize emanet edilen değerli çalışmaları uluslararası alana taşımak için geniş bir ekiple tüm gayretimizi gösterdiğimizi ifade etmek isteriz. Yeni sayımızda başta makale sahibi değerli bilim insanlarımıza, yayın, danışma ve hakem kurullarımıza, Rektörlüğümüz Basımevi personeline ve özellikle dergimizin yayın aşamasında yadsınmaz emekleri olan alan editörlerimiz Dr. Öğr. Üyesi Adem Çiftçi, Arş. Dr. Öğr. Üyesi Gör. Fatma Kurttekin, Arş. Gör. Maruf Çakır, Arş. Gör. Alper Ay, Arş. Gör. Esma Güneş, Gör. Bayram Ünce, Arş. Gör. Sena Kaplan, Arş. Gör. Gülistan Aktaş ,Arş. Gör. Hamit Demir Arş. Gör. Merve Yetim, Arş. Gör. Rukiye Göğen, Arş. Gör. Ömer Faruk Özbek, Arş. Gör. Salime Bera Kemikli, Arş. Gör. Naim Yaman, Arş. Gör. Sema Tombul, Arş. Gör. Nurgül Akdo-ğan, Arş. Gör. Ayşe Mine Akar, Arş. Gör. İlknur Bahadır ile Arapça dil editörü Prof. Dr. Ömer Faruk Yavuz ve İngilizce dil kontrolü sorumluluğunu üstlenen alan editörlerimiz Dr. Miyase Yavuz Altıntaş, Uzm. Zeynep Yücedoğru, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Ağılkaya Şahin, Dr. Metin Gü-ven ve Dr. Kenan Tekin’e teşekkür ederiz. Dergimizin 23. Cilt 2. ve 3. Sayı (Özel Sa-yı)’larından itibaren Yazı İşleri Müdürü olarak Dr. Ahmet Çelik’in görevlendirildiğini bildirir kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. Önceki sayılarımızda dergimizin Yazı İşleri Mü-dürlüğünü ifa eden Doç. Dr. Ali Yılmaz’a teşekkürlerimizi sunarız. 15 Haziran 2020’de yayınlanacak bir sonraki sayımız için makale kabul tarihlerinin yayın kurulumuz tarafından 1 Ocak- 15 Mart olarak değiştirildiğini hatırlatır çalışmalarınız-da kolaylıklar dileriz..
Welcome to the 23rd volume 2nd issue of Cumhuriyet Theology Journal which left behind 22 years of academic publication journey. It is important to carry out valuable scientific studies in academic life as well as to reach a wide audience. Our journal has achieved great progress in both national and interna-tional academic publication. Today, almost all scientific knowledge can be reached through online access. The researchs in the field of religious studies in Turkey deserves to reach all the world beyond the boundaries of the libraries. Cumhuriyet Theology Journal has gained a very rapid acceleration in the last five years by meeting the international publication criteria with its format and publication principles and has managed to attract the attention of the scientific world. The Isnad Citation Style developed within our journal and workshops con-ducted under the leadership of our journal are examples of the Theology Field Journals. We are pleased to announce two important news in this issue. The first is that the 2nd Edition of the Isnad Citation System is available to you, and the second is the addition of the Arabic language option to our journal. In 23rd volume 2nd issue two Arabic articles were published for the first time. Our journal now has been indexed by various international indexes: TURKISH NATIONAL DATABASE Social Sciences and Humanities Database (Accept-ed: 13/11/2015) The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Accepted: 25/03/2016) ATLA RDB©: ATLA Religion Database© (Indexing and Abstracting Start: 20/05/2016) BROWZINE Academic Journal Collections (Accepted: 07/07/2016) J-GATE: E-Journal Gateway (Accepted: 07/07/2016) ROAD: Directory Of Open Access Scholarly Resources (Accepted: 24/08/2016) DOAJ: Directory of Open Access Journals (Accepted: 02/09/2016) MLA International Bibliography (Indexing and Abstracting Start: 14/06/2016) CEEOL: Central and Eastern European Online Library (Accepted: 06/10/2016) EBSCO Humanities International Index (Indexing and Abstracting Start: 07/01/2016) EBSCO Humanities Source Ultimate Database (Indexing and Abstracting Start: 07/01/2016) PHILPAPERS: Bibliography of Philosophy (Accepted: 01/01/2016) ROOT INDEXING: Journal Abstracting and Indexing (Accepted: 12/02/2017) ESCI: Emerging Sources Citation Index (Indexing and Abstracting Start: 01/01/2016) ProQuest Central (Accepted: 15/01/2017, 21/1) ProQuest Turkey Database (Accepted: 15/01/2017, 21/1) Index Islamicus (Indexing and Abstracting Start: 13/12/2017) Scopus (S.Date: 01/01/2016; Accepted: 23/01/2018) Moreover, we have also announced the preliminary review form and the review form for the blind review process. We examine Turkish and English titles, summaries, and keywords to make sure that they correspond to the field’s terminology. Furthermore, we require proper nouns and concepts/terms to be written in the reference style of TDV Ency-clopaedia of Islam. We also particularly require for the articles to use the Isnad Citation Style. To improve the academic quality of the journal, we have also checked the article up for plagiarism. The articles that are marked with a result above %15 are returned to the authors with a plagiarism report. It might be right to note here that we have been getting more attention from scholar-ly world day by day with our mission and standards. The journal has received 73 articles between July 1- Sptember 15, 2019 from the academic world. All articles went through the pre-review process to check the referencing and transliteration style before testing them using a plagiarism checker. We then have forwarded the articles that successfully passed the plagiarism check to our reviewers. Following this process, we have been able to offer to you 40 articles, a bookreview and a symposium review at two our issues. We are delighted to offer you the various ranges of themes and topics with this new issue. We sincerely thank the contributors for their submission, the editorial and review board, and particularly to the assistant editors, Dr. Adem Çiftci, Dr. Fatma Kurttekin, Res. Asst. Maruf Cakır, Res. Asst. Alper Ay, Res. Asst. Esma Güneş, Res. Asst. Bayram Ün-ce, Res. Asst. Sena Kaplan, Res. Asst. Gülistan Aktaş, Res. Asst. Hamit Demir Res. Asst. Merve Yetim, Res. Asst. Rukiye Göğen, Res. Asst. Ömer Faruk Özbek, Res. Asst. Salime Bera Kemikli, Res. Asst. Naim Yaman, Res. Asst. Sema Tombul, Res. Asst. Nurgül Akdoğan, Res. Asst. Ayşe Mine Akar, Res. Asst. İlknur Bahadır and the editors of the language review-process Prof. Dr. Ömer Faruk Yavuz, Dr. Miyase Yavuz Altıntaş, Zeynep Yucedoğru, Dr. Zuhal Ağılkaya Şahin, Dr. Metin Güven and Dr. Kenan Tekin. For the next issue, which will be published on June 15, 2020 we announce the ac-ceptance of the articles from Jenuary 1 to March 15 by our editorial board. We wish you convenience in your studies.
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Editörden, Cilt 23 Sayı 2, 15 Aralık 2019, Son Sayı
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Editoryal
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5076-1500
Yazar: Sema YILMAZ
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

Bibtex @editoryal { cuid665116, journal = {Cumhuriyet İlahiyat Dergisi}, issn = {2528-9861}, eissn = {2528-987X}, address = {Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi 58140 Kampüs Sivas / Türkiye}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, pages = {581 - 584}, doi = {10.18505/cuid.665116}, title = {Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Sema} }
APA YILMAZ, S . (2019). Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi , 23 (2) , 581-584 . DOI: 10.18505/cuid.665116
MLA YILMAZ, S . "Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (2019 ): 581-584 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuid/issue/50631/665116>
Chicago YILMAZ, S . "Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (2019 ): 581-584
RIS TY - JOUR T1 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2 AU - Sema YILMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18505/cuid.665116 DO - 10.18505/cuid.665116 T2 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 581 EP - 584 VL - 23 IS - 2 SN - 2528-9861-2528-987X M3 - doi: 10.18505/cuid.665116 UR - https://doi.org/10.18505/cuid.665116 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2 %A Sema YILMAZ %T Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2 %D 2019 %J Cumhuriyet İlahiyat Dergisi %P 2528-9861-2528-987X %V 23 %N 2 %R doi: 10.18505/cuid.665116 %U 10.18505/cuid.665116
ISNAD YILMAZ, Sema . "Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 / 2 (Aralık 2019): 581-584 . https://doi.org/10.18505/cuid.665116
AMA YILMAZ S . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2. CUID. 2019; 23(2): 581-584.
Vancouver YILMAZ S . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 2. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2019; 23(2): 584-581.