Yıl 2017, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 11 - 27 2017-12-29

Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey

Filiz YETİZ [1] , Cevher ÖZDEN [2]


Baking crises are caused by the loss of solvency in banking system. The underlying factors can be attributed to banks inability to carry out their repayment obligations due to certain factors like liquidity shortage, capital shortage and loss of all capitals of banks. Crises in banking sector which performs crucial roles both in financial markets and reel sector result in failure of funds transfer, and this directly affects financial sector. The reasons and results of banking crises observed in distinct countries substantially differ from one another. Banking crises in 1994, 2000 and 2001, 2008 had serious negative effects on banking sector in Turkey. In this study, the causes and effects of banking crises and their repercussions on Turkish banking sector are discussed, and policies are recommended to prevent crises.
Banking sector, banking crises, cost of crisis
 • ALTUNÖZ, U. (2013). Finansal Krizler, Erken Uyarı Sistemleri ve 2008 Krizi için TRABD Örneği, 1. Baskı, Beta Yayınevi.
 • ALTUNÖZ, U. (2014). Cari Açık Sorunun Temel Nedenleri ve Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği, İGÜSBD Dergisi, s.116.
 • ARICAN E. ve YÜCEMEMİŞ B.T. (2016). Ekonomik Gelişmeler ve Seçilmiş Göstergelerle Türkiye’de Bankacılık Sektörü, İktisadi Araştırmalar Vakfı.
 • ARTAR O.K. and SARIDOĞAN A. A. (2012). Küresel Finansal Krizin Türkiye’de Bankacılık Sektörü Mali Yapısına Etkileri, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, sayı:2.
 • AYAZ, M. (2011). “Bankalarda İç Denetim Yaklaşımları ve Bir Uygulama Örneği”,Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi.
 • BABUŞCU Ş. (2005). Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, 1. Baskı, Ankara: Akademi Yayınevi.
 • BATIREL Ö.F. (2008). “Global Ekonomik Kriz ve Türk Kamu Maliyesi” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13, Bahar s.1.
 • BDDK (2001). TMSF’daki Bankalar: Performans ve Gelişme Raporu, Ankara.
 • BDDK (2001). Bankacılık Sektörü Reformu: Gelişme Raporu. Ankara. https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Diger_Raporlar/1516. 14.07.2017
 • BDDK (2002). Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı: Gelişme Raporu, Ankara.
 • BDDK (2009). Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi, Çalışma Tebliği, İkinci baskı/ http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/7378Krizde n%20%C4%B0stikrara%20T%C3%BCrkiye%20Tecr%C3%BCbesi.pdf
 • BDDK (2016). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Aralık 2016/ https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/15785tbs_temel_gost ergeler_raporu_aralik_2016.pdf. 14.07.2017
 • BORATAV, K. (2000). “Dış Borca Yöneliş Bir Tuzak”, TOBB Ekonomik Forum Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 2 Şubat; 24-25.
 • COŞKUN M.N. (2001). “Gelişmekte Olan Ekonomilerde Bankacılık Krizleri”, G.Ü.İ.İ.B.F Dergisi,s.43.
 • CORNFORD, A., and AKYÜZ Y. (1999). Capital Flows to Developing Countries and the Reforms of the International Finance System, UNCTAD Discussion Papers, , s.41.
 • DEMIRGÜÇ-KUNT A. and DETRAGIACHE E. (1998). “The Determinants of Banking Crisis in Developing and Developed Countries”, IMF Staff Paper, p.91.
 • DEMIRCİ N. (2005). Finansal Krizlerin Anotomisi, SPK Yayınları, Yayın No:186.
 • DIAMOND, W. D. and DYBVIG P. H. (2000). “Banks Runs, Deposit Insurance, and liquidity”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Winter 2000, pp.14-23.
 • DORNBUSCH, R. (2002), Preventing Currency Crises in Emerging Markets, NBER Working Papers, 2002, s.11.
 • GEIGER, H. (2000). Regulating and Supervising Operational Risk for Banks, Zurich, Institut für schweizerisches Bankenwesen, s.4.
 • GÜNAL M. (2012). Para Banka ve Finansal Sistem, 1.Basım, Nobel Akademi Yayınları, Ankara.
 • HİÇ M. (2009). Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye, 1. Baskı, Beykent Üniversitesi Yayınları, No.62.
 • HOGGART, G., REIS R., and SAPORTA V. (2001). “Costs of Banking System Instability: Some Empirical Evidence”, Bank of England Working Paper No: 144.
 • İBİŞ, E. (2013). 2001 Krizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı Bankacılık Ve Finans Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi.
 • İŞERİ, M. (2004). Son Finasal Krizler Evresinde Türkiye’de Bankacılık, Türmen Kitabevi.
 • JORION, P. (1997). Value at Risk: The New Benchmark for Controling Market Risk, 2. Baskı, Irwin Professional Publications,p.26
 • KAMINSKY, G. L., REINHART. C. M. (1996). “The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance of Payment Problems”, International Finance Papers, p.14.
 • KAVAL, H. (2000). Bankalarda Risk Yönetimi, 1. Baskı, Yaklaşım Yayınları.
 • KAYA, F. (2015). Bankacılık Giriş ve İlkeleri, Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.
 • KESKİN, E. İNAN E. A., Mumcu M., Erdönmez P. (2008). 50.Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi 1958-2007, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara .
 • KISHAN, P. K. and OPIELA T. P. (2000). “Bank Size, Bank Capital and The Bank Lending Channel”, Journal of Money, Credit and Banking, 32(1), pp. 121-141.
 • TBB (1997-2001). Bankalarımız, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-veyayinlar/arastirma-ve-sunumlar/2001---2000/277
 • TBB (2016). Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Şube ve Çalışan Bilgileri, Aralık 2016 İstatistik Raporu.https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektorbilgileri/istatistiki-raporlar/59/22.06.2017
 • TCMB (2005). Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı. http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds /yayın /paraprog2 / baskanmat5y. html. 10.06.2017.
 • TCMB (2011). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2011 Finansal İstikrar Raporu, Kasım 2011, sayı, 13/ http: // www. tcmb. gov. tr/ wps /wcm / connect /TCMB +TR /TCMB +TR/Main+ Menu /Yayınlar /Raporlar /Finansal +istikrar+Raporu/2011/Sayi+13/ 14.07.2017.
 • TCMB (2016). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu-Kasım 2016, Sayı 23, Tam Metin (Pdf)/http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect /TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayınlar/Raporlar/Finansal+Istikrar+Rapor u/2016/Sayi+23/15.07.2017
 • TOPRAK M. ve DEMİR O. (2006). “Türk Bankacılık Sektörü: Sorunlar, Krizler ve Arayışlar’’. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. s:19-22.
 • TUNAY B. and TUNAY N. (2010). “Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Modelleri: Deneysel Çalışmaların Bulguları Işığında Teorik Bir Model Önerisi”, Marmara Üniversitesi Uluslararası Finans Sempozyumu, s.453
 • UYGUR, E. (2001). Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım Ve 2001 Şubat Krizleri, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni, http://www.tek.org.tr.
 • ÜNSAL E. (2009). Makro İktisat, 8. Baskı, İmaj Yayıncılık. Ankara.
 • WILLIAMSON, G.A. (2008). “Interest Rate Risk Management: A Case Study of GBS Mutual Bank”, Masters in Financial Markets of Rhodes Study, p.12.
 • YÜKSEL, S. (2015). “Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Filiz YETİZ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Cevher ÖZDEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { cuiibfd387707, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {11 - 27}, doi = {}, title = {Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey}, key = {cite}, author = {YETİZ, Filiz and ÖZDEN, Cevher} }
APA YETİZ, F , ÖZDEN, C . (2017). Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 11-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387707
MLA YETİZ, F , ÖZDEN, C . "Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 11-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387707>
Chicago YETİZ, F , ÖZDEN, C . "Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 11-27
RIS TY - JOUR T1 - Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey AU - Filiz YETİZ , Cevher ÖZDEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 27 VL - 21 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey %A Filiz YETİZ , Cevher ÖZDEN %T Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD YETİZ, Filiz , ÖZDEN, Cevher . "Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Aralık 2017): 11-27 .
AMA YETİZ F , ÖZDEN C . Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey. CÜİİBFD. 2017; 21(2): 11-27.
Vancouver YETİZ F , ÖZDEN C . Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 21(2): 27-11.