Yıl 2017, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 59 - 76 2017-12-29

Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi

Hakan SAMUR [1]


Kapitalist zenginleşme ve sekülerleşme, Batı modernleşmesinin en önemli iki özelliğidir. Özellikle 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren her ikisi de Batı’nın düşünce ve pratiğinde olmazsa olmaz konuma gelmişler ve bu konumlarını postmodern dönemde de sürdürmüşlerdir. Kendi içinde yüzlerce yıllık bir mücadele sonucunda Hıristiyanlık karşısında üstünlüğünü ilan eden seküler modernist akıl; bütün bu süre boyunca İslam’ı ve Müslümanları da hem kapitalist yayılmacılığı karşısında en büyük rakip görmüş hem de Aydınlanma sonrasında oryantalist tahrife tabi tutmuştur. 1990’larla beraber Soğuk Savaş sona erip, yeni dünya düzeni arayışlarına girildiğinde de, aynı akıl tarihsel İslam düşmanlığını yeniden hatırlamış ve İslamofobi gibi büyük bir projeyi devreye sokmuştur. Elinizdeki çalışma; İslam’ı ve Müslümanları birçok kötülük ve tehditle bir tutmayı ve onlardan korkmayı ifade eden İslamofobinin neden post-modern bir Batı projesi olduğunu, bu projenin arkasındaki önemli sebeplerden hareketle açıklamaya çalışmaktadır. 
İslamofobi, modernleşme, sekülerizm, kapitalizm, postmodern
 • Delanty, Gerard, Islam and European Modernity in Historical Perspective: Towards a Cosmopolitan Perspective, ed., Hakan Yılmaz ve Çağla E. Aykaç, Perceptions of Islam in Europe - Culture, Identity and Muslim ‘Other’, (London: I. B. Tauris, 2012), s. 13-27.
 • Epstein, Steven A., Geç Dönem Ortaçağ Avrupası – Ekonomik ve Sosyal Tarih, 1000- 1500, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014).
 • Esposito, John L., “Islam and Secularism in the Twenty-First Century”, ed., Azzam Tamimi and John L. Esposito, Islam and Secularism in the Middle East, (New York: New York University Press, 2000), s. 1-13.
 • Esposito, John L., “Rethinking Islam and Secularism”, Guiding Papers Series, (Pennsylvania: The Association of Religion Data Archives, 2011).Fox, Jonathan, “Two Civilizations and Ethnic Conflict: Islam and the West”, Journal of Peace Research, 38/4 (2000): 459-472.
 • Francisco, Adam S., Martin Luther and Islam: A Study in Sixteenth-Century Polemics and Apologetics, (Laiden: Brill, 2007).
 • Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, 18. Baskı, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2016).
 • Hackett, Conrad, “5 Facts About the Muslim Population in Europe”, Pew Research Center, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-themuslim-population-in-europe/ (erişim: 16 Şubat 2017).
 • Hobson, John M., The Eastern Origins of Western Civilisation, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
 • Jameson, Fredric, Post-modernizm or the Cultural Logic of the Late Capitalism, (Durham: Duke University Press, 1991).
 • Kaplan, Yusuf, “Yeni-Oryantalizm: Kültürel Sömürgecilik”, Mostar, 90 (2012).
 • Ameli, Saied Reza, Democracy in Question – The Persecution of the Believers or the Reverse Processing of Power and Powerlesness, (Wembley: Islamic Human Rights Commission, 2002).
 • Klausen, Jytte, The Islamic Challenge – Politics and Religion in Western Europe, (Oxford: Oxford University Press, 2005).
 • Kumar, Krishan, “Ulus-devlet, Avrupa Birliği ve Ulusaşırı Kimlikler”, ed., Nezar Alsayyad ve Manuel Castells, Müslüman Avrupa ya da Avro-İslam - Küreselleşme Çağında Siyaset, Kültür ve Vatandaşlık, (İstanbul: Everest Yayınları, 2002).
 • Lipka, Michael, Muslims and Islam: Key Findings in the US and Around the World, 26 Mayıs 2017, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/26/muslims-andislam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/.
 • Mandaville, Peter, “Avrupa’da Müslüman Gençlik”, ed., Shreen Hunter ve Huma
 • Malik, Avrupa ve Amerika Müslümanları, (İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2003), s. 45-50.
 • Meriç, Cemil, “Oryantalizm, Sömürgeciliğin Keşif Kolu”, Kültürden İrfana, (İstanbul, İletişim: 2013), s. 85-96.
 • Miller, David, vd., “The Five Pillars of Islamophobia”, 8 Haziran 2015, https://www.opendemocracy.net/opensecurity/david-miller-tom-mills-hilary-akednarzanin-massoumi/five-pillars-of-islamophobia (erişim: 27 Şubat 2017).
 • Noack, Rick, “A Hungarian Village Declared ‘War’ on Muslim Immigration. Few Objected.” The Washington Post, 14 Şubat 2017, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/14/a-hungarianvillage-declared-war-on-muslim-immigration-fewobjected/?utm_term=.cdd43a7dc3e5 (erişim: 20 Nisan 2017).
 • Razack, Sherene H., Casting Out-The Eviction of Muslims from Western Law and Politics, (Toronto: University of Toronto Press, 2008), s. 5.
 • Samur, Hakan, “Avrupa’daki İslamofobinin ‘Avrupalı’ Sebepleri”, Mukaddime, 7/2 (2016): 295-319.
 • Appleby, R. Scott, “Rethinking Fundamentalism in a Secular Age”, Rethinking Secularism, ed. Craig Calhoun, Mark Juergensmeyer ve Jonathan VanAntwerben, (Oxford: Oxford University Press, 2011), s. 225-247.
 • Samur, Hakan, “Avrupa’nın Önyargılarının ve Çelişkilerinin Bir Sonucu Olarak İslamofobi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 15/29 (2017): 147-173.
 • Southern, Richard W., Western Wiews of Islam in the Middle Ages, (Cambridge: Harvard University Press, 1962).
 • Wakefield, Andre, “The Theological Roots of Secular Modernism”, Enlightenment and Secularism – Essays on the Mobilization of Reason, ed., Christopher Nadon, (New York: Lexington Books, 2013), s. 103-112.
 • Statistic Times, “List of Countries by Projected GDP per Capita”, Statistic Times, http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp-capita.php (erişim: 02 Mart 2017).
 • Yavuz, Hilmi, Avrupa’nın Zihin Tarihi, (İstanbul: Timaş, 2012).
 • Zebiri, Kate, “Orientalist Terms in Contemporary British Islamophobia”, ed., John L.
 • Esposito ve İbrahim Kalın, The Challenge of Pluralism in the 21st Century - Islamophobia, (Oxford: Oxford University Press, 2011), 173-190.
 • Baudrillard, Jean, Selected Writings, ed., Mark Poster, (Stanford: Stanford University Press, 1988).
 • Cesari, Jocelyn, “Islam in France: The Shaping of A Religious Minority”, ed., Y. Haddad, Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, (Oxford: Oxford University Press, 2002), s. 36-51.
 • Cheyne, James Allan, “The Rise of the Nones and the Growth of Religious Indifference”, Skeptic, 15/4 (2010): 56-60.
 • Challand, Benoit, “Interwined Identities: A Gender-based Reading of the Visual Representations of Contemporary Islam in European Textbooks”, ed., G. Jonker ve S. Thobani, Narrating Islam – Interpretations of the Muslim World in European Texts, (London: Tauris, 2012), s. 120-150.
 • Chengu, Garikai, “America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group”, https://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terrorgroup/5402881 (erişim: 16 Kasım 2017).
 • Chipana G., Claudio, Islamophobia and Its Ideological Roots, http://theprisma.co.uk/2016/06/10/islamophobia-and-its-ideological-roots/ (erişim: 10 Mart 2017).
 • Davies, Norman, Avrupa Tarihi, (Ankara: İmge Kitabevi, 2006).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Hakan SAMUR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { cuiibfd387718, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {59 - 76}, doi = {}, title = {Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi}, key = {cite}, author = {SAMUR, Hakan} }
APA SAMUR, H . (2017). Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 59-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387718
MLA SAMUR, H . "Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 59-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387718>
Chicago SAMUR, H . "Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 59-76
RIS TY - JOUR T1 - Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi AU - Hakan SAMUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 76 VL - 21 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi %A Hakan SAMUR %T Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD SAMUR, Hakan . "Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Aralık 2017): 59-76 .
AMA SAMUR H . Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi. CÜİİBFD. 2017; 21(2): 59-76.
Vancouver SAMUR H . Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 21(2): 76-59.