Yıl 2018, Cilt 22 , Sayı 2, Sayfalar 361 - 376 2018-12-30

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi
Analysis of Student Expenditures at Cukurova University

Can MAVRUK [1] , Selin KARLILAR [2] , Gülsen KIRAL [3]


Bu çalışma 2016-2017 döneminde Çukurova Üniversitesi öğrencilerin sosyoekonomik durumunu,  harcamalarını ve üniversiteye yönelik algılarını analiz etmektedir. Bu amaçla üniversite Balcalı kampüsü genelinde 19 fakülte-yüksekokul 75 bölümde 1851 öğrenciye yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Gelirler arasındaki ve harcamalar arasındaki farklılığın anlamlılığını test etmek için Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney-U ve Krukas-Wallis testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin büyük çoğunluğunun Adana ve komşu illerden olduğunu; ailelerin büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında yaşadığını; erkek öğrencilerin aile geliri ve kişisel gelirinin kızlara göre daha yüksek olduğu ancak anlamlı derecede farklı olmadığını; erkek öğrencilerin barınma harcamalarının kız öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğunu; babaları işsiz olan öğrencilerin eğitim-öğretim harcamalarının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.

This study analyzes socioeconomic status, expenditures of Cukurova University students and their perceptions towards the university in the period of 2016-2017. For this purpose, 1851 students were surveyed face-to-face in 75 departments of 19 schools. Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors), Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were applied to test the significance of differences between incomes and expenditures of students. The results indicate that the majority of the students were from Adana and neighboring provinces; the majority of the families live under the poverty line; male students' family income and individual income were higher than females but not significantly different; male students’ housing expenditure is significantly higher than female students; and educational expenditures of the students whose parents are unemployed are higher than those of the other. 

 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., & Dulupçu, M.A. (2010). Üniversite öğrencilerinin bulundukları il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri: Isparta 2003-2009 yılları örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 165-178.
 • Altuntaş, C., & Erili, N.A. (2015). Cumhuriyet Üniversitesi’nin Sivas İline Ekonomik katkısı. Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, 3(1), 11-20.
 • Beşballı, S. G., & Öztürk, Z. (2017). Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin harcamalarının Artvin ekonomisine katkısı. Karadeniz Araştırmaları, 56, 135-157.Binici, F.Ö., & Koyuncu, B. (2015). Üniversite öğrencilerinin 2012-2013 harcamalarının Bitlis ili ekonomisine katkısının incelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 113-126.
 • Büyükdoğan, B., Afşar, B., & Gedik, H. (2015). Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehire ekonomik katkıları: KTO Karatay Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 161-174.
 • Çalışkan, S. (2010). Üniversite öğrencilerinin harcamalarının kent ekonomisine katkısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 169-179.
 • Çayın, M., & Özer, H. (2015). Üniversitelerin il ekonomisine katkısı ve öğrencilerin tüketim yapısı: Muş Alpaslan Üniversitesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 131-147.
 • Demireli, C., & Taşkın, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin bulundukları şehre ekonomik katkıları: Kütahya il merkezi örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 321-328.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (2. Baskı). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Kaşlı, M., & Serel, A. (2008). Üniversite öğrenci harcamalarının analizi bölge ekonomilerine katkılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(2), 99-113.
 • Korkmaz, Ö. (2015). Üniversite öğrencilerinin harcamalarının il ekonomisine katkısı: Bayburt Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerine bir analiz. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(2),233-250.
 • Mavruk, C., Kıral, E., & Kıral, G. (2018). Economic impact of Cukurova University on Adana. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18.EYI özel sayı, 633-648.
 • Mavruk, C., Tekinarslan, A. İ., Gürün, M., & Ayiş-Akkurt, A. (2014). Local economic impact of Nigde University: An estimation under true inflation effect. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 17-37.
 • Selçuk, G. N. (2012). Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin harcamalarının analizi ve Erzurum ekonomisine katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 317-330.
 • Yayar, R., & Demir, D. (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat ili ekonomisine etkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(8), 106-122.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6040-1795
Yazar: Can MAVRUK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5850-8566
Yazar: Selin KARLILAR
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0541-0178
Yazar: Gülsen KIRAL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { cuiibfd487050, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {361 - 376}, doi = {}, title = {Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi}, key = {cite}, author = {MAVRUK, Can and KARLILAR, Selin and KIRAL, Gülsen} }
APA MAVRUK, C , KARLILAR, S , KIRAL, G . (2018). Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 361-376 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/42702/487050
MLA MAVRUK, C , KARLILAR, S , KIRAL, G . "Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018 ): 361-376 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/42702/487050>
Chicago MAVRUK, C , KARLILAR, S , KIRAL, G . "Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018 ): 361-376
RIS TY - JOUR T1 - Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi AU - Can MAVRUK , Selin KARLILAR , Gülsen KIRAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 361 EP - 376 VL - 22 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi %A Can MAVRUK , Selin KARLILAR , Gülsen KIRAL %T Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD MAVRUK, Can , KARLILAR, Selin , KIRAL, Gülsen . "Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 / 2 (Aralık 2018): 361-376 .
AMA MAVRUK C , KARLILAR S , KIRAL G . Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi. CÜİİBFD. 2018; 22(2): 361-376.
Vancouver MAVRUK C , KARLILAR S , KIRAL G . Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 22(2): 376-361.