BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of Chart for Friction Pressure Drop Gradient for Heating System Using Plastic Pipes with Application to a Sample Project

Yıl 2015, Cilt: 30 Sayı: 2, 25 - 40, 25.07.2016
https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242756

Öz

In last years, plastic pipes are most preferred because they are light and resistant to corrosion. To select pump of the heating system; beside the water flow rate after the boiler, the total pressure drop in the critical cycle of the system must be known. For and steel pipe friction pressure drop gradients R (Pa/m) are given in literature. In this study, for plastic pipes of different diameters, friction pressure drop gradients are determined for and a case study for steel and plastic pipe application is carried out and result are compared

Kaynakça

 • 1. 26847 Sayılı Resmi Gazete, 2008. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 26847 Sayılı Resmi Gazete, 14.04.2008
 • 2. T. Yılmaz, 2003. Isıtma Sistemleri ve Elemanları, ÇÜ MMF yayınları, Adana,
 • 3. TMMO, 2012. Kalorifer Tesisatı, MMO Yayınları/352/7
 • 4. Isısan Çalışmaları, 2000. Borular, Vanalar, Pompa ve Boru Çapı Hesabı, Isıtma Tesisatı, Böl:7.
 • 5. A.Akar,www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekl er/60320be12a1c050_ek.pdf?dergi=149, erişim tarihi: 29.04.2015
 • 6. İ. Çakmanus, H. İman, 2000. Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullanılan Borular, TTMD Dergisi, Sayı:10.
 • 7. ASHRAE HVAC Systems and Equipment Handbook, Pipes, Tubes and Fittings, Part 41, 2004.
 • 8. H. Bulgurcu, G. Özmen, 2011. Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Sıhhi Tesisat Elemanlarındaki Basınç Kayıplarının Kuramsal ve Deneysel Olarak Hesaplaması, X. Ulusal Tesisat Kongresi, İzmir, 1973- 1992.
 • 9. M. H. Zgoul, S. M. Habali, 2008. An Investigation Into Plastic Pipes as Hot Water Transporters in Domestic and Industrial Applications” Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, Vol.2, No:4, 191-200.
 • 10. ASHRAE Handbook-Fundamentals, 2009. Pipe Sizing, Chapter 22.
 • 11. C.F. Colebrook, 1939. Turbulent Flow in Pipes, with Particular Reference to the Transition Between the Smooth and Rough Pipe Laws, Journal of the Institute of Civil Engineers London, 11, 133-156 . 12. Techem ısı sayaçları, 2015. www.techem.com.tr (Erişim tarihi: 16.06.2015).

Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması

Yıl 2015, Cilt: 30 Sayı: 2, 25 - 40, 25.07.2016
https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242756

Öz

Isıtma sistemlerinde son yıllarda plastik borular hafif ve korozyona karşı dirençli olduğundan dolayı tercih edilmeye başlamıştır. Isıtma tesisatında kullanılacak pompanın seçimi için bilindiği üzere kazan çıkışındaki su debisi yanında kritik devrenin toplam basınç kaybının da bulunması gerekmektedir. Çelik borular için sıcaklık farkı ( ) ve için sürtünme basınç kaybı gradyanı (SBKG) R (Pa/m) çizelgesi bulunmaktadır. Bu çalışmada ise plastik borular için standartlarda verilen boru çapları kullanılarak için sürtünme basınç kaybı gradyanı çizelgesi çıkartılmış olup, örnek bir tesisatta hem çelik boru hem de plastik boru kullanılması durumundaki basınç kaybı değerleri karşılaştırılmıştır

Kaynakça

 • 1. 26847 Sayılı Resmi Gazete, 2008. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 26847 Sayılı Resmi Gazete, 14.04.2008
 • 2. T. Yılmaz, 2003. Isıtma Sistemleri ve Elemanları, ÇÜ MMF yayınları, Adana,
 • 3. TMMO, 2012. Kalorifer Tesisatı, MMO Yayınları/352/7
 • 4. Isısan Çalışmaları, 2000. Borular, Vanalar, Pompa ve Boru Çapı Hesabı, Isıtma Tesisatı, Böl:7.
 • 5. A.Akar,www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekl er/60320be12a1c050_ek.pdf?dergi=149, erişim tarihi: 29.04.2015
 • 6. İ. Çakmanus, H. İman, 2000. Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullanılan Borular, TTMD Dergisi, Sayı:10.
 • 7. ASHRAE HVAC Systems and Equipment Handbook, Pipes, Tubes and Fittings, Part 41, 2004.
 • 8. H. Bulgurcu, G. Özmen, 2011. Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Sıhhi Tesisat Elemanlarındaki Basınç Kayıplarının Kuramsal ve Deneysel Olarak Hesaplaması, X. Ulusal Tesisat Kongresi, İzmir, 1973- 1992.
 • 9. M. H. Zgoul, S. M. Habali, 2008. An Investigation Into Plastic Pipes as Hot Water Transporters in Domestic and Industrial Applications” Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, Vol.2, No:4, 191-200.
 • 10. ASHRAE Handbook-Fundamentals, 2009. Pipe Sizing, Chapter 22.
 • 11. C.F. Colebrook, 1939. Turbulent Flow in Pipes, with Particular Reference to the Transition Between the Smooth and Rough Pipe Laws, Journal of the Institute of Civil Engineers London, 11, 133-156 . 12. Techem ısı sayaçları, 2015. www.techem.com.tr (Erişim tarihi: 16.06.2015).
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA34EH33DK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Tahir Erdinç Bu kişi benim

Alper Yılmaz Bu kişi benim

Tuncay Yılmaz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 30 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Erdinç, M. T., Yılmaz, A., & Yılmaz, T. (2016). Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 25-40. https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242756
AMA Erdinç MT, Yılmaz A, Yılmaz T. Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması. cukurovaummfd. Temmuz 2016;30(2):25-40. doi:10.21605/cukurovaummfd.242756
Chicago Erdinç, Mehmet Tahir, Alper Yılmaz, ve Tuncay Yılmaz. “Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması Ve Örnek Projeye Uygulanması”. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 30, sy. 2 (Temmuz 2016): 25-40. https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242756.
EndNote Erdinç MT, Yılmaz A, Yılmaz T (01 Temmuz 2016) Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 30 2 25–40.
IEEE M. T. Erdinç, A. Yılmaz, ve T. Yılmaz, “Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması”, cukurovaummfd, c. 30, sy. 2, ss. 25–40, 2016, doi: 10.21605/cukurovaummfd.242756.
ISNAD Erdinç, Mehmet Tahir vd. “Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması Ve Örnek Projeye Uygulanması”. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 30/2 (Temmuz 2016), 25-40. https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242756.
JAMA Erdinç MT, Yılmaz A, Yılmaz T. Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması. cukurovaummfd. 2016;30:25–40.
MLA Erdinç, Mehmet Tahir vd. “Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması Ve Örnek Projeye Uygulanması”. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 2, 2016, ss. 25-40, doi:10.21605/cukurovaummfd.242756.
Vancouver Erdinç MT, Yılmaz A, Yılmaz T. Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması. cukurovaummfd. 2016;30(2):25-40.