Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1019-1011 | e-ISSN 2564-7520 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |


Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1019-1011 | e-ISSN 2564-7520 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Çukurova Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cilt 35 - Sayı 1 - 31 Mar 2020
 1. Ürgüp Bölgesinde Olasılık Dağılımları ile GaAs Tip PV Enerji Üretim Potansiyelinin Modellenmesi
  Sayfalar 1 - 10
  İ̇lker MERT
 2. Effect of the Components of a Vehicle on a MEMS Magnetometer Sensor Output
  Sayfalar 11 - 18
  Murat BAKIRCI
 3. Farklı Atık Malzemeler ile Stabilize Edilmiş İnce Daneli Zeminin Mühendislik Özellikleri
  Sayfalar 19 - 26
  Firdevs UYSAL , Vedat YILMAZ , Hüseyin Mert TOPÇU
 4. Non-linear Control of Inverted Pendulum
  Sayfalar 27 - 38
  Serdar COŞKUN
 5. Art Arda Farklı Mesafelerde Bulunan İki Binanın Akış Analizi
  Sayfalar 39 - 48
  Ahmet FERTELLİ , Mehmet BALTA
 6. Failure Analysis of Low-density Polymer Foam Core Sandwich Structures under Three-point Bending Loading
  Sayfalar 49 - 58
  Çağrı UZAY , Necdet GEREN
 7. Peyniraltı Suyunun Koagülasyon/Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılmasında Doğal Bir Koagülant Olan Montmorillonitin Kullanılması
  Sayfalar 59 - 66
  Ayşe ÖZGÜVEN , Tuba BAYRAM , Dilara ÖZTÜRK , Erdinç ALADAĞ
 8. Metamalzeme Yapılarıyla Fraktal Anten Parametrelerinin İyileştirilmesi
  Sayfalar 67 - 78
  Emin ÜNAL , Ceren DOĞAN
 9. Tasnif Edilmiş İnşaat Yıkıntı Atıklarından Elde Edilen Harman Tuğlası, Delikli Tuğla ve Çatı Kiremitinden Oluşan İkili Karışımların Geopolimer Hamur Üretiminde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 79 - 90
  Raci BAYER , Hüseyin ULUGÖL , İ̇lhami DEMİR , Gürkan YILDIRIM , Mustafa ŞAHMARAN
 10. Gözebaşı Köyü (Elazığ Güneyi) Çevresindeki Yüksekova Karmaşığı’na Ait Volkanik Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri
  Sayfalar 91 - 104
  Melek URAL
 11. Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi için Veri Entegrasyonu Uygulaması
  Sayfalar 105 - 114
  Mustafa ERKAYAOĞLU
 12. Doğal Bir Madde Olan Nişastadan Aktif Karbon Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Adsorbent Olarak Kullanımı
  Sayfalar 115 - 126
  Ömer KAZAK
 13. Fabrication and Characterization of CuO Nanostructures: Applications in Electrocatalytic Hydrogen Production
  Sayfalar 127 - 138
  Evrim BARAN AYDIN
 14. Heat Conduction Analysis of Two-Dimensional Anisotropic Plate
  Sayfalar 139 - 148
  Durmuş YARIMPABUÇ , Ertuğrul CİHAN , Kerimcan ÇELEBİ , Mehmet EKER
 15. Feeding Electricity Ring Grids with Minimum Interruption Using Fuzzy Logic Based Relay Coordination Scenarios Under Interruption Conditions
  Sayfalar 149 - 158
  Mehmet Uğraş CUMA , İ̇rfan DEMİRAY , Murat Mustafa SAVRUN
 16. Elektrodepolanmış Nanokompozit Kaplamalarda Elektrolit Bileşenlerinin Etkisi
  Sayfalar 159 - 172
  Ersin ÜNAL , Abdulkadir YAŞAR , İ̇smail Hakkı KARAHAN
 17. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Sürekliliği Sağlamak için Optimum Enerji Karışımının Belirlenmesi: Kahramanmaraş Bölgesinde Bir Uygulama
  Sayfalar 173 - 182
  İ̇srafil KARADÖL , Ceyhun YILDIZ , Hakan AÇIKGÖZ , Mustafa ŞEKKELİ
 18. Yumurtalık Fayı’nın Holosen Aktivitesinin Araştırılması (Ceyhan-Adana)
  Sayfalar 183 - 194
  Meryem KARA , Ulvi Can ÜNLÜGENÇ , Hasan ELMACI , Tamer Y. DUMAN
 19. Ağ Elemanı Özelliklerinin Sayısal Model Sonuçları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 195 - 210
  Oğuz ŞİMŞEK , Hüseyin İŞLEK , M. Sami AKÖZ
 20. LiBr-Su Çözeltili Absorpsiyonlu Soğutma Çevriminin Soğutma Etkinliğinin Çeşitli Şartlarda Simülasyonu
  Sayfalar 211 - 220
  Mehmet Tahir ERDİNÇ , Arif Emre AKTAŞ , Alper YILMAZ
 21. Effect of Boundary Conditions on Natural Frequencies of Orthotropic- Cored Composite Sandwich Beams
  Sayfalar 221 - 226
  Sefa YILDIRIM
 22. Şevli Yapılarda Jeoteknik Ölçüm ve Ölçüm Verilerinin Değerlendirilmesi (Şişli-İstanbul)
  Sayfalar 227 - 240
  Veli KESKİN , Sedat TÜRKMEN
 23. Pressure Influence on the Thermophysical Properties of 316L Austenitic Stainless Steels Manufactured By Powder Metallurgy Method
  Sayfalar 241 - 250
  Ayşe Nur ACAR , Abdul Kadir EKŞİ , Ahmet EKİCİBİL
 24. Dökme Demir Malzemelerin Karbür Uçlarla Delme İşleminde Proses Parametrelerinin Optimizasyonu
  Sayfalar 251 - 262
  Onur ERTUĞRUL , Oğuzcan GÜZELİPEK , Tuğrul SOYUSİNMEZ , Ali Tuğberk AKDOĞAN , Aziz Burak GÜNEŞ
 25. Yaya Yollarında Kullanılan Farklı Zemin Döşeme Malzemelerinin Kullanım Performanslarının Belirlenmesi
  Sayfalar 263 - 270
  Ali SARIIŞIK , Songül CAN
Dizinler