Amaç ve Kapsam


Dergide araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi, ulusal ve uluslararası indekslere girerek evrensel bilime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi (CÜMFAD), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin yayın organıdır. Dergi kapsamında bütün Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Mimarlık Alanlarında daha önce başka yerlerde yayınlanmamış, özgün, araştırma makaleleri, derlemeler ve editöre mektuplar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez çevrimiçi ortamda yayımlanır.


Yayımlanma Ayları
Ocak Haziran