Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Elif Efendi ve Farsça Şiirlerinde Aşk, Âşık

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 28 - 34, 31.01.2017

Öz

Hasırîzâde Mehmed Elif Efendi, XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarında yaşamış, önemli mutasavvıf şair ve müelliflerdendir. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere birçok eser kaleme almıştır. Bunlardan biri de Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerden oluşan divanıdır. Divanın sadece Süleymaniye Kütüphanesi, Sütlüce Hasırîzâde Dergâhı Bölümü, Manzum 444 numarada kayıtlı müellif nüshası mevcuttur. Çalışmamız bu nüsha esas alınarak yapılmış olan Mehmed Elif Efendi ve Farsça Şiirleri (Yüksek Lisans Tezi) adlı çalışmadan faydalanılarak yapılmıştır. Elif Efendi’nin hayatı hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra şairin Farsça şiirlerinde aşk ve âşık ile ilgili düşünceleri şahit beyitler getirilerek incelenmiştir.

Kaynakça

  • Vassâf, O. H. (2006). Sefîne-i Evliyâ (c. I, s. 445-452). (Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz). İstanbul: Kitabevi

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 28 - 34, 31.01.2017

Öz

Kaynakça

  • Vassâf, O. H. (2006). Sefîne-i Evliyâ (c. I, s. 445-452). (Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz). İstanbul: Kitabevi

Ayrıntılar

Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Pelin Seval ÇAĞLAYAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5922-5613
Türkiye


Veyis DEĞİRMENÇAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çağlayan, P. S. & Değirmençay, V. (2017). Elif Efendi ve Farsça Şiirlerinde Aşk, Âşık . Current Research in Social Sciences , 3 (1) , 28-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/curesosc/issue/27471/266123