ISSN: 2149-1488
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Aizonia Publishing
Kapak Resmi
       

Current Research in Social Sciences (ISSN: 2149-1488) hakemli, uluslararası açık erişimli bir dergi olup, dergide sosyal bilimler alanda hazırlanan araştırma makalesi, derleme ve editöre mektup gibi çalışmalara yer verilmektedir. Derginin yayın dili 7. Cilt itibariyle İngilizcedir ve yılda iki (2) sayı (Mayıs ve Kasım) olarak yayına çıkmaktadır.

Current Research in Social Sciences çeşitli uluslararası ve ulusal indeks ve veritabanlarında yer almaktadır: TR Dizin, ASOS İndeks, CiteFactor, J-Gate, JournalTOCs, Advanced Science Index.

Dergide sosyal bilimler alanındaki disiplinler için geniş bir forum ortamı sağlamaktadır. Derginin amacı sıkı ve bağımsız değerlendirmelere tabi tutulan, dünya çapında bilimsel toplumu etkileyen ve ilham veren özgün çalışmaları yayınlamaktır. Dergide bilim insanlarının, uzmanların ve bilirkişilerin sonuçlarının ve görüşlerinin ayrıntılı bir şekilde yayınlanması teşvik edilir. Hazırlanan makalelerin uzunluğu konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Sayılarla Current Research in Social Sciences:

  • Toplamda 17 sayıda yayınlanan 85 bilimsel yayın
  • 10 ve daha fazla atıf alan iki (2) makale
  • Dergi kabul oranı: %45


2015-2020 en çok atıf alan makaleler

2020 yılının Mayıs ayını yaşadığımız şu günlerde biraz geriye dönüp önceki sayılarımızda yayınlanan makaleleri incelemek istedik. Sevindirici ki dergimizde yayınlanan birçok çalışma başka dergilerde yayınlanan çalışmaların yazarlarınca kaynak olarak gösterilmiştir. Aşağıda duyuracağımız en çok atıf alan üç (3) çalışmayı sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyarız. 

  1. Correlation between Selfconfidence and Speaking Skill of English Language Teaching and English Language and Literature Preparatory Students
  2. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türkiye’de Kadın
  3. Ortaçağ Seyahatnamelerinde Trabzon-Erzurum Güzergâhı