Amaç ve Kapsam

Current Research in Social Sciences (ISSN: 2149-1488) sosyal bilimler alanındaki disiplinler için geniş bir forum ortamı sağlamaktadır. Derginin amacı sıkı ve bağımsız değerlendirmelere tabi tutulan, dünya çapında bilimsel toplumu etkileyen ve ilham veren özgün çalışmaları yayınlamaktır. Dergide bilim insanlarının, uzmanların ve bilirkişilerin sonuçlarının ve görüşlerinin ayrıntılı bir şekilde yayınlanması teşvik edilir. Hazırlanan makalelerin uzunluğu konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Makale kabul edilen ana disiplinler tam bir sınır konulmamakla birlikte aşağıdaki gibidir:

  • Edebiyat
  • Dil bilimi
  • Tarih
  • Felsefe
  • Psikoloji
  • Siyaset bilimleri
  • Yönetim bilimleri
  • Ekonomi