Hakkında

Current Research in Social Sciences (ISSN: 2149-1488) hakemli, uluslararası açık erişimli bir dergi olup, dergide sosyal bilimler alanda hazırlanan araştırma makalesi, derleme ve editöre mektup gibi çalışmalara yer verilmektedir. Derginin yayın dili 7. Cilt itibariyle İngilizcedir ve yılda iki (2) sayı (Mayıs ve Kasım) olarak yayına çıkmaktadır.

Current Research in Social Sciences çeşitli uluslararası ve ulusal indeks ve veritabanlarında yer almaktadır: TR Dizin, ASOS İndeks, CiteFactor, J-Gate, JournalTOCs, Advanced Science Index.

Dergide sosyal bilimler alanındaki disiplinler için geniş bir forum ortamı sağlamaktadır. Derginin amacı sıkı ve bağımsız değerlendirmelere tabi tutulan, dünya çapında bilimsel toplumu etkileyen ve ilham veren özgün çalışmaları yayınlamaktır. Dergide bilim insanlarının, uzmanların ve bilirkişilerin sonuçlarının ve görüşlerinin ayrıntılı bir şekilde yayınlanması teşvik edilir. Hazırlanan makalelerin uzunluğu konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Sayılarla Current Research in Social Sciences:

  • Toplamda 17 sayıda yayınlanan 85 bilimsel yayın
  • 10 ve daha fazla atıf alan iki (2) makale
  • Dergi kabul oranı: %45