Lisans ve Telif

Dergide yayınlanan eserler Creative Commons 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. Bu lisansın kapsamı; makalenin uygun şekilde belirtilmesi, ticari olmayan kullanımı, herhangi bir değişiklik ve uyarlama olmaksızın kullanımı, dağıtımı ve çoğaltımını kapsamaktadır (Detaylı bilgi için linki tıklayınız). Bu lisans ile yayınlanan çalışma ticari amaçlı kullanım durumunda telif hakkı sahibi ve/veya yazar haklarının korunması için izin gereklidir. Çalışma içeriği bilimsel yayın ve sunumlarda referans gösterilerek kullanılabilir. Bahsi geçen hususlar dışında makalenin yeniden kullanımı ile ilgili izinler editöryal ofisten alınmalıdır. Current Research in Social Sciences dergisinde katılımcı kütüphaneler arasında dağınık bir arşivleme sistemi oluşturmak için LOCKSS sistemi kullanılmaktadır ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amacıyla dergi kalıcı arşivleri oluşturmasına izin verilmektedir. Daha Ayrıntılı bilgi için yandaki linki tıklayınız. 


Yazarlar telif hakkı devir formunu imzalayarak makalenin yayına kabul edilmesi halinde telif hakkını 'Current Research in Social Sciences Dergisine' devretmeyi ve çalışmanın Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND) kapsamında lisanslanacağını kabul ederler. Telif hakkın dışında kalan paten ve benzeri tescil edilmiş haklar, ticari olmamak koşulu ile makaleyi çoğaltabilme hakkı ve resmi yayın dışında kalan tüm eğitim faaliyetlerinde kullanabilme hakların yazarlarda saklı kalır.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU