Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ahmed-i Şâmlu; Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Bir Şiirinin Tercümesi

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 9 - 19, 31.01.2017

Öz

Kuşkusuz çağdaş İran şiirinin en önemli temsilcilerinden biri ve şi ‘r-i sepîd olarak bilinen vezinsiz şiir türünün kurucusu olan Ahmed-i Şâmlu hakkında Türkiye’de pek çok akademik ve edebî çalışma yapılmaya başlanmış, şiirlerinin bazıları Türkçeye tercüme edilmiştir. Yapılan bu yayınlar ışığında onun şiiri ve şairliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve bir şiirinin Türkçeye kazandırılması için bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışmada Şâmlu’nun kısaca hayatına, eserlerine ve edebi kişiliğine değindikten sonra onun Hevâ-yi Tâze adlı şiir kitabında yer alan “Diger Tenhâ Nîstem (Artık yalnız değilim) adlı şiirinin Farsçası ile birlikte tercümesi sunulmuş ve bu şiir hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

Kaynakça

 • Abbâsî, C. (1388/2009). Ferheng-i Şi‘r-i Şâmlu. Tahran: İntişârât-i Nigâh.
 • Dilçin, C. (2005). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Hukûkî, M. (1377/1998). Mururî ber Târîh-i Edeb-i İmrûz-i İran, II, Tahran:
 • Kırlangıç, H. (2010). Ahmed Şâmlu ve Şiiri. İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları.
 • Lengrûdî, Ş. (1377/1998). Târîh-i Tahlîlî-yi Şi‘r-i Nov, I-IV. Tahran: Neşr-i Merkez.
 • Pâşâyî, A. (1378/1999). Nâm-i Heme-i Şi‘rhâ-i To (Zindegî ve Ş‘ir-i Ahmed-i Şâmlu), I-III. Tahran: Neşr-i Sâlis.
 • Pûrnâmdâriyân, T.(1374/1995). Sefer Der Mih. Tahran: İntişârât-i Zemistân.
 • Rûzbih, M. Rezâ. (1386/2007). Edebiyât-ı Mu‘âsir-i İran (Şi‘r).Tahran: Neşr-i Rûzgâr.
 • Sebûr D. (1378/1999). Berkerân-i Bîkerân: Nigâhî be Şi‘r-i Mu‘âsir-i Fârsî (Edebiyât-i Fârsî). Tahran: İntişârât-i Sohen.
 • Şâfi‘i, H. (1380/2001). Zîndegî ve Şi‘r-i Sâd Şâ‘ir (Ez Rûdekî Tâ İmrûz). Tahran: Ketâb-i Horşîd.
 • Şâmlu A. (1391/2012). Mecmua‘-yi Âsâr (Defter-i Yekom:Şiirhâ 1323-1378). Tahran: İntişârât-i Nigâh.
 • Şemîsâ S. (1388/2009). Râhnumâ-yi Edebiyât-i Mu‘âsir. Tahran: Neşr-i Mîtrâ.

Ahmad-e Shamloo; His Life, Works, Literary Personality and Translation of One of His Poems

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1, 9 - 19, 31.01.2017

Öz

There’s no doubt that about Ahmad-e Shamloo who is one of the most important representative in Persian poem and the constituent of the meterness poem which is known as “şi‘r-i sepid”, several academical and literary studies started to be working out in Turkey and some of his poems translated into Turkish. Under the guidance of these studies, to have more information about his poem and poetry and to bring the one of his poem into Turkish this study was prepared. In this study after refered to Shamloo’s life in short, his works and literary personality; the poem which is named “Diger Tanha Nistam” that placed in his poem book Hevae Taze, was given with it’s translation and Persian and an estimation was made about this
poem.

Kaynakça

 • Abbâsî, C. (1388/2009). Ferheng-i Şi‘r-i Şâmlu. Tahran: İntişârât-i Nigâh.
 • Dilçin, C. (2005). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Hukûkî, M. (1377/1998). Mururî ber Târîh-i Edeb-i İmrûz-i İran, II, Tahran:
 • Kırlangıç, H. (2010). Ahmed Şâmlu ve Şiiri. İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları.
 • Lengrûdî, Ş. (1377/1998). Târîh-i Tahlîlî-yi Şi‘r-i Nov, I-IV. Tahran: Neşr-i Merkez.
 • Pâşâyî, A. (1378/1999). Nâm-i Heme-i Şi‘rhâ-i To (Zindegî ve Ş‘ir-i Ahmed-i Şâmlu), I-III. Tahran: Neşr-i Sâlis.
 • Pûrnâmdâriyân, T.(1374/1995). Sefer Der Mih. Tahran: İntişârât-i Zemistân.
 • Rûzbih, M. Rezâ. (1386/2007). Edebiyât-ı Mu‘âsir-i İran (Şi‘r).Tahran: Neşr-i Rûzgâr.
 • Sebûr D. (1378/1999). Berkerân-i Bîkerân: Nigâhî be Şi‘r-i Mu‘âsir-i Fârsî (Edebiyât-i Fârsî). Tahran: İntişârât-i Sohen.
 • Şâfi‘i, H. (1380/2001). Zîndegî ve Şi‘r-i Sâd Şâ‘ir (Ez Rûdekî Tâ İmrûz). Tahran: Ketâb-i Horşîd.
 • Şâmlu A. (1391/2012). Mecmua‘-yi Âsâr (Defter-i Yekom:Şiirhâ 1323-1378). Tahran: İntişârât-i Nigâh.
 • Şemîsâ S. (1388/2009). Râhnumâ-yi Edebiyât-i Mu‘âsir. Tahran: Neşr-i Mîtrâ.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gökhan ÇETİNKAYA
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0001-6208-7867
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çetinkaya, G. (2017). Ahmed-i Şâmlu; Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Bir Şiirinin Tercümesi . Current Research in Social Sciences , 3 (1) , 9-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/curesosc/issue/27471/267038