Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Female Characters in Chinese Mythology: A Review from Shan Hai Jing

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 18 - 28, 31.01.2018
https://doi.org/10.30613/curesosc.375554

Öz

The subject of this paper is the examination of the ancient Chinese culture via Shan Hai Jing (The Classic of Mountains and Seas), which is known as the first geographical work of China. While basically being a geography book, the work contains lots of information about many different areas such as history, ethnology, mythology, religion, zoology, botany, mineralogy, and medicine. The Classic of Mountains and Seas, whose author and the time of writing have been subjects of debate for nearly two thousand years, still maintains to be on the agenda in the scientific world, due also to the richness of its content. In the work consisting of eighteen parts, it  is  possible  to  find  detailed  information  on  a  wide  range  of  subjects,  such  as  scientific inventions and applications, traditional medicine ranging from surgery to preventive medicine, myths and legends, actual historical events mixed in these myths and legends, religious beliefs, sorcery, etc.. In this work, within the integrity of The Mountains and Seas, woman and womanhood particularly in ancient Chinese culture, will be attempted to be explained in detail. 

Kaynakça

 • Birrel, A. (2002). Gendered Power: A Discourse on Female Gendered Myth in the Classic of Mountains and Seas. Sino Platonic Papers, (120), 1-47.
 • Chen, C. (2008). Shan Hai Jing (山海经). Shanghai: Shanhai Guji Chubanshe.
 • Okay, B. (1985). Çin Efsanelerinde Güneş. Ankara Üniversitesi DTCF Doğu Dilleri, IV (1’den ayrı basım). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 161-168.
 • Xü, J. (2004). Shi Ji (史记 Tarih Kayıtları). Shanghai: Han Yu Da Ci Dian Chu Ban She.
 • Du, W. (2014). Xiwangmu Gushi de Wenben Yanbian Ji Wenhua Neihan Nankai Daxue (Yayımlanmamış Doktora tezi) Nankai Üniversitesi, Nankai.
 • Wang, R. (2003). Images of Women in Chinese Thought and Culture. Indianapolis: Hackett Publishing.
 • Zhang, Y. (2010). Tujie Shan Hai Jing (图解山海经). Chang Chun: Jilin Chubanshe.

Çin Mitolojisindeki Kadın Karakterler: Shan Hai Jing Eseri Üzerinden Bir İnceleme

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, 18 - 28, 31.01.2018
https://doi.org/10.30613/curesosc.375554

Öz

Bu makalenin konusu Çin’in ilk coğrafya eseri olarak bilinen Shan Hai Jing (Dağlar ve Denizler Klasiği) üzerinden antik dönem Çin kültürünün incelenmesidir. Eser, temelde bir coğrafya kitabı olmakla beraber tarih, etnoloji, mitoloji, din, zooloji, botanik, mineral bilimi ve tıp gibi farklı alanlarda birçok bilgi içermektedir. Yazarı ve yazıldığı dönem yaklaşık iki bin yıldır tartışılagelen Dağlar ve Denizler Klasiği, içeriğinin zenginliği nedeniyle de bilim dünyasında halen gündemde olmayı sürdürmektedir. On sekiz bölümden oluşan eserde bilimsel icat ve uygulamalar, cerrahiden koruyucu hekimliğe uzanan geleneksel tıp, mit ve efsaneler, bu mit ve efsanelere karışmış gerçek tarihsel olaylar, dini inançlar ve büyücülük vb. geniş bir konu yelpazesinde ayrıntılı bilgiler bulmak mümkündür. Bu çalışmada; Shan Hai Jing'in zengin içeriği ile birlikte Antik Çin kültüründe kadın ve kadına yaklaşım ayrıntılı bir biçimde incelenecektir. 

Kaynakça

 • Birrel, A. (2002). Gendered Power: A Discourse on Female Gendered Myth in the Classic of Mountains and Seas. Sino Platonic Papers, (120), 1-47.
 • Chen, C. (2008). Shan Hai Jing (山海经). Shanghai: Shanhai Guji Chubanshe.
 • Okay, B. (1985). Çin Efsanelerinde Güneş. Ankara Üniversitesi DTCF Doğu Dilleri, IV (1’den ayrı basım). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 161-168.
 • Xü, J. (2004). Shi Ji (史记 Tarih Kayıtları). Shanghai: Han Yu Da Ci Dian Chu Ban She.
 • Du, W. (2014). Xiwangmu Gushi de Wenben Yanbian Ji Wenhua Neihan Nankai Daxue (Yayımlanmamış Doktora tezi) Nankai Üniversitesi, Nankai.
 • Wang, R. (2003). Images of Women in Chinese Thought and Culture. Indianapolis: Hackett Publishing.
 • Zhang, Y. (2010). Tujie Shan Hai Jing (图解山海经). Chang Chun: Jilin Chubanshe.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Didem YILMAZ (Sorumlu Yazar)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ, ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
0000-0002-3828-4622
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, D. (2018). Çin Mitolojisindeki Kadın Karakterler: Shan Hai Jing Eseri Üzerinden Bir İnceleme . Current Research in Social Sciences , 4 (1) , 18-28 . DOI: 10.30613/curesosc.375554