Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2015, Cilt 24, Sayı 1, 335 - 350, 30.04.2015

Öz

Bu çalışmada, Temmuz 2000- Kasım 2014 döneminde,Türkiye’de altının hisse senedi yatırımları karşısında iyi bir riskten korunma, çeşitlendirme aracıveözellikle finansal kriz dönemlerinde güvenli bir liman olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır.Çalışmada, araştırma yöntemi olarak GARCH ailesi modelleri kullanılarak en çok olabilirlik tekniği dikkate alınarak çeşitli hata dağılımları açısından alternatif modeller denenmiş ve TARCH(1,1) modelinin en iyi seçenek olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemde altının riskten korunma aracı olma özelliği sergilemediği ancak hisse senedi getirileri ile altın getirileri arasındaki düşük korelasyon katsayısı nedeniyle çeşitlendirme aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, altın ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin ardışık negatif piyasa getirilerinin olduğu dönemlerde değişiklik sergilemediği içinaltının hisse senedi yatırımcıları açısından güvenli bir liman olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Aksoy, M.,Topcu, N.,(2013), Altın ile Hisse Senedi ve Enflasyon Arasındaki İlişki, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1): 59–78. An-Sing C.,Lin,J. W.,(2014),The Relation between Gold and Stocks: An Analysis of Severe Bear Markets, Applied Economics Letters, 21(3): 158–170. Balı, S.,Cinel, M. O.,(2011), Altın Fiyatlarının İMKB 100 Endeksi’ne Etkisi ve Bu Etkinin Ölçümlenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4): 45–63. Baur, D.G., Lucey, B.M., (2010). Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds, and Gold,The Financial Review, 45: 217-229. Baur, D.G., McDermott, T.K., (2010), Is Gold a Safe Haven? International Evidence, Journal of Banking and Finance, 34:1886–1898. Capie, F., Mills, T.C. and Wood, G., (2005), Gold as a Hedge against the Dollar, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 15: 343–352. Contuk, F. Y., Burucu, H.,Güngör, B., (2013), Effect of Gold Price Volatility on Stock Returns: Example of Turkey, International Journal of Economics and Finance Studies, 5(1): 119–140. Do, G., McAleer, M., Sriboonchitta, S., (2009), Effects of International Gold Market on Stock Exchange Volatility: Evidence from ASEAN Emerging Stock Markets, Economics Bulletin, 29: 599–610. Gencer, H. G., Musoglu, Z., (2014), Volatility Transmission and Spillovers among Gold, Bonds and Stocks: An Empirical Evidence from Turkey, International Journal of Economics and Financial Issues, 4(4): 705–713. Ghazali, M. F., Lean, H., Bahari, Z., (2013), Is Gold A Hedge or A Safe Haven? An Empirical Evidence of Gold and Stocks in Malaysia, International Journal of Business and Society, 14(3): 428 – 443. Gürgün, G.,Ünalmış, İ., (2014), Is Gold a Safe Haven against Equity Market Investment in Emerging and Developing Countries?, Finance Research Letters, 11: 341–348. Hillier, D., Draper, P., Faff, R., (2006), Do Precious Metals Shine? An Investment Perspective, Financial Analysts Journal, 62(2): 98–106. İpekten, O. B., Aksu, H., (2009), Alternatif Yabancı Yatırım Araçlarının İMKB İndeksi Üzerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1): 413–423. Mansor, İ. H., (2011), Financial Market Risk and Gold Investment in an Emerging Market: The Case of Malaysia, Romanian Journal of Economic Forecasting, 4: 79–89. Miyazaki, T., Hamori, S., (2013), Testing for Causality between the Gold Return and Stock Market Performance: Evidence for Gold Investment in Case of Emergency, Applied Financial Economics, 23(1): 27–40. Tomak, S.,(2013), Altın Güvenli Liman Mı? Hisse Senetleri, DİBS, Döviz Kuru ve Altın Getirileri Arasındaki İlişkilerin Analizi, CagUniversityJournal of SocialSciences, 10(1): 21–36. _______ 2014 Yılı Dünya Altın KonseyiTürkiye Raporu, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2015, http://www.gold.org/download/file/3665/turkey_gold_in_action.pdf _______ “A’dan Z’ye Altın”, Altın Madencileri Derneği, Erişim Tarihi: 10 Ocak 2015 http://www.altinmadencileri.org.tr/index.php?secim=9&mid=107 _______ 1 Kasım 2011 Tarih ve 2011-72 Sayılı “Altın Rezervlerimizdeki Artışa İlişkin Basın Duyurusu”, Erişim Tarihi: 5 Ocak 2015, http://www.tcmb.gov.tr

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veli AKEL


Sümeyra GAZEL

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 24, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cusosbil354094, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {24}, pages = {335 - 350}, doi = {}, title = {FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Akel, Veli and Gazel, Sümeyra} }
APA Akel, V. & Gazel, S. (2015). FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (1) , 335-350 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/32041/354094
MLA Akel, V. , Gazel, S. "FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (2015 ): 335-350 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/32041/354094>
Chicago Akel, V. , Gazel, S. "FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (2015 ): 335-350
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Veli Akel , Sümeyra Gazel Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 350 VL - 24 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Veli Akel , Sümeyra Gazel %T FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2015 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD Akel, Veli , Gazel, Sümeyra . "FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 / 1 (Nisan 2015): 335-350 .
AMA Akel V. , Gazel S. FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 24(1): 335-350.
Vancouver Akel V. , Gazel S. FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 24(1): 335-350.
IEEE V. Akel ve S. Gazel , "FİNANSAL PİYASA RİSKİ VE ALTIN YATIRIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 24, sayı. 1, ss. 335-350, Nis. 2015