Yıl 2018, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 26 - 34 2018-04-15

Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi

Mustafa HAYKIR [1]


Bu çalışmada görsel önyargıların sanat algısına etkileri irdelenmektedir. Buna göre görsel önyargılar, zihnin, alımlama sürecinde geçmişte bellekte biriken ve yer eden kategorileştirilmiş hazır imge ve sembollere başvurmasından kaynaklanmaktadır. Kategorileştirme, yeni bir şeyi tanımlamaya ve önyargılarımızla uyuşan belli davranışları beklememize yardım etmektedir. Bu süreçte görsel algı, görsel önyargılar tarafından koşullandırılmakta ve görsel veri, mevcut beklentiler doğrultusunda algılanmaktadır. Bu yönlendirilmiş algı, sanat yapıtında farklı olanın derinlemesine veya nesnel olarak alımlanmasına engel olmaktadır. Araştırmanın amacı, sanat yapıtını alımlama sürecinde görsel önyargılara dikkat çekerek bu konuda farkındalığı artırmaktır. Araştırma literatür taramasına dayalı betimsel bir çalışmadır.

Sanat Yapıtı, Alımlama, Sanatsal Algı, Görsel Önyargı, Beklenti
  • Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. MA: Addison Wesley Publishing. Arnheim, R. (2009). Görsel Düşünme. (R. Öğdül, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Berger, J. (2004). Görme Biçimleri. (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis yayınları. Buck-Morss, S. (2010). Görmenin Diyalektiği. (F. B. Aydar, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Bürger, P. (2010). Avangard Kuramı (6. Baskı b.). (E. Özbek, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları. Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve Davranışı (6. Baskı b.). İstanbul: Remzi Kitapevi. Edwards, B. (1999). Drawing on The Right Side of the Brain. New York: Penguin Putnam Inc. Farago, F. (2006). Sanat (1. Basım b.). (Ö. Doğan, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları. Gombrich, E. H. (1992). Sanat ve Yanılsama. (A. Cemal, Çev.) İstanbul: Remzi Kitabevi. Gombrich, E. H. (2015). İmge ve Göz. (K. Atakay, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınlar. Günay, D. (2008, Mayıs). Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması. 1. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi. Şubat 22, 2016 tarihinde SDÜ Art-e - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi: http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/gsfsd/article/viewFile/3211/2762 adresinden alındı
  • Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. MA: Addison Wesley Publishing. Arnheim, R. (2009). Görsel Düşünme. (R. Öğdül, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Berger, J. (2004). Görme Biçimleri. (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis yayınları. Buck-Morss, S. (2010). Görmenin Diyalektiği. (F. B. Aydar, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Bürger, P. (2010). Avangard Kuramı (6. Baskı b.). (E. Özbek, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları. Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve Davranışı (6. Baskı b.). İstanbul: Remzi Kitapevi. Edwards, B. (1999). Drawing on The Right Side of the Brain. New York: Penguin Putnam Inc. Farago, F. (2006). Sanat (1. Basım b.). (Ö. Doğan, Çev.) Ankara: Doğu Batı Yayınları. Gombrich, E. H. (1992). Sanat ve Yanılsama. (A. Cemal, Çev.) İstanbul: Remzi Kitabevi. Gombrich, E. H. (2015). İmge ve Göz. (K. Atakay, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınlar. Günay, D. (2008, Mayıs). Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması. 1. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi. Şubat 22, 2016 tarihinde SDÜ Art-e - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi: http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/gsfsd/article/viewFile/3211/2762 adresinden alındı Haykır, M. (2016, Kış II). Sanatta Görsel Önyargılar. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5(20), 145-158. Hume, D. (2009). İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme. (E. Baylan, Çev.) Ankara: Bilgesu Yayıncılık. İpşiroğlu, Z. (1992). Eleştirinin Eleştirisi (1. Basım b.). İstanbul: Cem Yayınevi. Jung, C. G. (2016). İnsan Ruhuna Yöneliş (10. Baskı b.). İstanbul: Say Yayınları. Kagan, M. (1993). Estetik ve Sanat Dersleri (2. Baskı b.). (A. Çalışlar, Çev.) Ankara: İmge Yayınevi. Landow, G. P. (2000). Chapter One: Ruskin the Word-Painter. Mayıs 7, 2016 tarihinde The Victorian Web: http://www.victorianweb.org/authors/ruskin/pm/1.html adresinden alındı Lektorsky, V. (1998). Özne Nesne Biliş. (Ş. Alpagut, Çev.) İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları. Merleau-Ponty, M. (2012). Göz ve Tin (3.Baskı b.). (A. Soysal, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları. Peker, M. (2012). Psikolojik Açıdan Önyargı ve Ayrımcılık. K. Çayır, & M. A. Ceyhan içinde, Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (1.Baskı b., s. 41- 52). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Mart 22, 2016 tarihinde http://secbir.org/images/haber/2011/01/04-murat-paker-1.pdf adresinden alındı Ruskin, J. (2008). The Lamp of Memory. London: Penguin Books. Tansuğ, S. (1988). Sanatın Görsel Dili (3. Baskı b.). İstanbul: Remzi Kitabevi. Zeeberg, B. R. (2003). The Nature of Prejudice ; A Philosophical, Sociological, and Biological Evolutionary Inquiry into the Relationship of External Reality and the Human Brain. 01 08, 2016 tarihinde https://books.google.com.tr/books?id=3v4FrWGL_yAC&printsec adresinden alındı
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa HAYKIR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2018

Bibtex @derleme { cusosbil414517, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {26 - 34}, doi = {}, title = {Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi}, key = {cite}, author = {Haykır, Mustafa} }
APA Haykır, M . (2018). Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 27 (1) , 26-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/36563/414517
MLA Haykır, M . "Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2018 ): 26-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/36563/414517>
Chicago Haykır, M . "Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2018 ): 26-34
RIS TY - JOUR T1 - Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi AU - Mustafa Haykır Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 34 VL - 27 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi %A Mustafa Haykır %T Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Haykır, Mustafa . "Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 / 1 (Nisan 2018): 26-34 .
AMA Haykır M . Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 27(1): 26-34.
Vancouver Haykır M . Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 27(1): 26-34.
IEEE M. Haykır , "Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar İlişkisi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 27, sayı. 1, ss. 26-34, Nis. 2018