Yıl 2018, Cilt 27 , Sayı 1, Sayfalar 183 - 195 2018-04-15

Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama

Mert DEMİRCİOĞLU [1] , İbrahim Tolga COŞKUN [2]


Elektrik kesintilerinin bazı bölgelerde ya da bazı dönemlerde sık sık yaşanması, işlerin aksamasına ve maliyetlerin artmasına neden olabilmektedir. Bu durumda oluşabilecek zararları en aza indirmeye çalışan tüketiciler, kesintisiz güç kaynağı satın almaktadır. Tüketiciler, bu satın alma sürecinde, mevcut imkânları doğrultusunda, ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun seçimi yapmaya çalışırlar. Bu çalışmada tüketicilerin en uygun kesintisiz güç kaynağını seçimi yapabilmeleri için çok kriterli karar verme tekniklerinden, hesaplama zamanının kısa olması, matematiksel işlemlerin çok az olması, güvenilirliğin yüksek olması ve basit bir şekilde uygulanabilirliği gibi çok önemli üstünlükleri bulunan MOOSRA yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda fiyat, watt değeri, hacim (boyut), ağırlık, gürültü seviyesi, priz çıkış sayısı, yetkili servis sayısı ve %90 kapasiteye kadar şarj süresi kriterleri altında, 8 adet kesintisiz güç kaynağı alternatifi incelenmiş ve performans sıralaması yapılmıştır. Kriter ağırlıklandırılmasında ise objektif bir ağırlıklandırma yöntemi olan CRITIC metodu kullanılmıştır.

Çok Kriterli Karar Verme, CRITIC-MOOSRA, Kesintisiz Güç Kaynağı Seçimi
  • Adalı, E. A., & Işık, A. T. (2017). The multi-objective decision making methods based on MULTIMOORA and MOOSRA for the laptop selection problem. Journal of Industrial Engineering International, 13(2), 229-237. Bhowmik, C. (2014). Optimization of process parameter using theory of constraints. Int J Basic Appl Sci Res, 1(1), 7-10. Çakir, S., & Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarinda Performans Ölçümü/Performance Measurement of Logistics Firms with Multi-Criteria Decision Making Methods. Ege Akademik Bakış, 13(4), 449. Das, M. C., Sarkar, B., & Ray, S. (2012). Decision making under conflicting environment: a new MCDM method. International Journal of Applied Decision Sciences, 5(2), 142-162. Das, M. C., Sarkar, B., & Ray, S. (2013). A performance evaluation framework for technical institutions in one of the states of India. Benchmarking: An International Journal, 22(5), 773-790. Deng, H., Yeh, C. H., & Willis, R. J. (2000). Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights. Computers & Operations Research, 27(10), 963-973. Diakoulaki, D., Mavrotas, G., & Papayannakis, L. (1995). Determining objective weights in multiple criteria problems: The critic method. Computers & Operations Research, 22(7), 763-770. Ghorabaee, M. K., Amiri, M., Zavadskas, E. K., & Antucheviciene, J. (2018). A new hybrid fuzzy MCDM approach for evaluation of construction equipment with sustainability considerations. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 18(1), 32-49. Jagadish., Ray, A. (2014). Green cutting fluid selection using MOOSRA method. IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, 03(03), 559-563 Jahan, A., Mustapha, F., Sapuan, S. M., Ismail, M. Y., & Bahraminasab, M. (2012). A framework for weighting of criteria in ranking stage of material selection process. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 58(1), 411-420. Kılıç, O., & Çerçioğlu, H. (2016). Tcdd İltisak Hatları Projelerinin Değerlendirilmesinde Uzlaşık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri Uygulaması. Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University, 31(1). Kumar, R., & Ray, A. (2015). Optimal selection of material: an eclectic decision. Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, 96(1), 29-33. Sarkar, A., Panja, S. C., Das, D., & Sarkar, B. (2015). Developing an efficient decision support system for non-traditional machine selection: an application of MOORA and MOOSRA. Production & Manufacturing Research, 3(1), 324-342. Vujičić, M. D., Papić, M. Z., & Blagojević, M. D. (2017). Comparative analysis of objective techniques for criteria weighing in two MCDM methods on example of an air conditioner selection. Tehnika, 72(3), 422-429. Wang, D., & Zhao, J. (2016). Design optimization of mechanical properties of ceramic tool material during turning of ultra-high-strength steel 300M with AHP and CRITIC method. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 84(9-12), 2381-2390. Yilmaz, B., & Harmancioglu, N. (2010). Multi-criteria decision making for water resource management: a case study of the Gediz River Basin, Turkey. Water SA, 36(5). Zhao, Q. H., Zhou, X., Xie, R. F., & Li, Z. C. (2011). Comparison of three weighing methods for evaluation of the HPLC fingerprints of cortex fraxini. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 34(17), 2008-2019.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mert DEMİRCİOĞLU

Yazar: İbrahim Tolga COŞKUN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { cusosbil415469, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {183 - 195}, doi = {}, title = {Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Demircioğlu, Mert and Coşkun, İbrahim Tolga} }
APA Demircioğlu, M , Coşkun, İ . (2018). Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 27 (1) , 183-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/36563/415469
MLA Demircioğlu, M , Coşkun, İ . "Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2018 ): 183-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/36563/415469>
Chicago Demircioğlu, M , Coşkun, İ . "Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2018 ): 183-195
RIS TY - JOUR T1 - Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama AU - Mert Demircioğlu , İbrahim Tolga Coşkun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 195 VL - 27 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama %A Mert Demircioğlu , İbrahim Tolga Coşkun %T Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Demircioğlu, Mert , Coşkun, İbrahim Tolga . "Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 / 1 (Nisan 2018): 183-195 .
AMA Demircioğlu M , Coşkun İ . Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 27(1): 183-195.
Vancouver Demircioğlu M , Coşkun İ . Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 27(1): 183-195.
IEEE M. Demircioğlu ve İ. Coşkun , "Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 27, sayı. 1, ss. 183-195, Nis. 2018