PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları

Yıl 2001, Cilt 7, Sayı 7, 01.06.2001

Öz

This study has been planned to state the usage of Team Assisted İndividulization TAI which is a technique of cooperative learning on achieving the goals and objectives of Mathematics Lessons at the 4th grade of elementary education and analyze the application stages of the technique İn this study the effectiveness of Team Assisted İndividualization on mathematics achievment has been investigated in general In addition whether this technique shows different effects in different groups or cause a differentiation between boy and girl students were also tested here The subjects of this study consisted of 38 4th grade students from a private elementary school in the District of Adana in the second semester of 1999 2000 educational years During the experimental process of the research TAI technique has been used in both groups The measurement instrument achivement test used in this study was given as pre test and post test Covariance analysis was used to analyze data As result it was found that the team assisted individualization technique showed different effects in different groups But for the boy and girl students the grouping main effect was not meaningful During the process of this study an unstructred interview was held with the teachers each week With the help of this datum the problems that come up during the application stages of this technique and the processing and unprocessing points have been studied At the end of the study the students and teachers were asked to write their ideas about the technique and these points were searched with content analysis By doing this positive and negative ideas of teachers and students about the technique and how they perceived it were tried to be determined Key words: Cooperative learning Team Assisted İndividualization TAI

ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları

Yıl 2001, Cilt 7, Sayı 7, 01.06.2001

Öz

Bu araştırma ilköğretim dördüncü sınıf matematik dersi amaç ve davranışların kazandırılmasında kubaşık öğrenme tekniklerinden biri olan Küme Destekli Bireyselleştirme KDB tekniğinin kullanımını belirlemek ve uygulama aşamalarını incelemek için planlanmıştır Bu araştırmada Küme Destekli Bireyselleştirme tekniğinin genelde etkili olup olmadığı incelenirken ayrıca bu tekniğin farklı gruplarda farklı bir etki gösterip göstermeği ile kız erkek öğrenciler arasında bir farklılaşmaya neden olup olmadığı da test edilmiştir Araştırma 1999 2000 Öğretim Yılı İkinci yarıyılında Adana ili büyük şehir belediyesi sınırları içinde yer alan bir özel ilköğretim okulunun iki dersliğinde okuyan toplam 36 dördüncü sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir Deneysel işlem süresince her iki grupta da KDB tekniği kullanılmıştır Araştırmada ölçme aracı Başarı Testi öntest ve sontest olarak verilmiştir İstatistiksel işlem olarak covaryans analizinden yararlanılmıştır Elde edilen bulgular doğrultusunda KDB tekniğinin farklı gruplarda farklı bir etki gösterdiği anlaşılmıştır Kız ve erkek öğrenciler açısından ise gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır Ayrıca çalışma sırasında haftada bir kez öğretmenlerle yapılandırılmamış görüşmeler yapılmıştır Bu görüşler sayesinde tekniğin uygulama aşamalarında ortaya çıkan problemler tekniğin işleyen ve işlemeyen yönleri ortaya koyulmuştur Çalışmanın sonunda ise öğretmen ve öğrencilerden yazılı olarak bu teknikle ilgili görüşler alınmıştır İçerik analizi ile bu görüşler incelenmiş öğrenci ve öğretmenlerin bu teknik hakkındaki olumlu veya olumsuz düşünceleri bu tekniği nasıl algıladıkları belirlenmeye çalışılmıştır

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Öğr. Gör. Kamuran Gözübatık TARIM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2001
Başvuru Tarihi 29 Aralık 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001, Cilt 7, Sayı 7

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil59672, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {7}, number = {7}, pages = { - }, title = {ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları}, key = {cite}, author = {Tarım, Öğr. Gör. Kamuran Gözübatık} }
APA Tarım, Ö. G. K. G. (2001). ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (7) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4363/59672
MLA Tarım, Ö. G. K. G. "ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2001 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4363/59672>
Chicago Tarım, Ö. G. K. G. "ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2001 ):
RIS TY - JOUR T1 - ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları AU - Öğr. Gör. Kamuran GözübatıkTarım Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 7 IS - 7 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları %A Öğr. Gör. Kamuran Gözübatık Tarım %T ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları %D 2001 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 7 %N 7 %R %U
ISNAD Tarım, Öğr. Gör. Kamuran Gözübatık . "ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 7 (Haziran 2001): - .
AMA Tarım Ö. G. K. G. ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2001; 7(7): -.
Vancouver Tarım Ö. G. K. G. ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2001; 7(7): -.
IEEE Ö. G. K. G. Tarım , "ilköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı Ve Uygulama Sonuçları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 7, Haz. 2001