PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi

Yıl 2001, Cilt 7, Sayı 7, 01.06.2001

Öz

This is a descriptive study conducted via survey to determine to wich degree 4th grade elementary school teachers relate the concepts included in the Social Studies course to social science and other disciplines during class time The population for this study was the elemantry school teachers in the Yüreğir and Seyhan districts of Adana Twenty five elemantary scools were randomly chosen from the two disctricts The samples consisted of 106 4th grade teachers in the schools The data for this study had been collected using two means one of which is the survey and the other is the personel interviews with the selected teachers To analyze the data first frequency distrubution and percentages were used Then the quantitative data obtained from the survey were related to the qualitative data obtained from the interview As a result it was found more than 50 of the teachers sampled in this study “generally” interrelated the Social Studies concepts with social sciences Additionally it was determined that the teachers “always” related the Social Studies concepts to Turkish and “occasionally” to mathematics physics music and painting During the interviews when 71 teachers were asked the question “Do you use interdisciplinary teaching in your Social Studies Course?” nearly half of them stated that they collaborate Social Studies with other courses by partially using interdisciplinary teaching When the researcher asked the teachers who stated that they partially used interdisciplinary teaching to give an example related to interdisciplinary teaching most of the teachers although they answered other questions easily and accurately seemed to be undecided to answer this questions and said that they couldn’t remember any example reflecting this teaching Briefly in the questionairre while the teachers stated that they related Social Studies with other branches of Social Sciences the fact that they couldn’t answer or were undecided to answer the question “Would you give an example of interdisciplinary teaching” may reflect the fact that they don’t use interdisciplinary teaching in their Social Studies classes In the questionairre the teachers who tried to reflect a non applied activity as applied one may be trying to hide their inefficiency in various areas Key Words: Curriculum Interdisciplinary Curriculum Social Studies Curriculum

ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi

Yıl 2001, Cilt 7, Sayı 7, 01.06.2001

Öz

Bu araştırma İlköğretim 4 Sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersini anlatırken bu dersteki kavramlarla diğer Sosyal Bilim dalları ve dersler arasında ne derece ilişki kurup kurmadığını belirlemek amacı ile yapılmış tarama modelinde bir betimsel çalışmadır Araştırmanın evrenini Adana İli Yüreğir ve Seyhan Merkez İlçelerindeki İlköğretim Okulları oluşturmuştur Bu evren içerisinden tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilen 25 İlköğretim Okulu örnekleme alınmıştır Bu okullardan toplam 106 öğretmen örneklemi oluşturmuştur Bu araştırma için gerekli veriler araştırmacı tarafından geliştirilen anket ve görüşmelerden elde edilen veriler olmak üzere 2 kaynaktan toplanmıştır Araştırmalardan elde edilen verilerin çözümlenmesinde öncelikle anketlerden elde edilen veriler frekans ve yüzde tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve daha sonra anketten elde edilen nicel veriler görüşme sırasında elde edilen nitel verilerle desteklenmiştir Sonuç olarak; örnekleme alınan öğretmenlerin yarıdan fazlasının Sosyal Bilgiler dersindeki kavramları “Genellikle” diğer Sosyal Bilim dallarıyla ilişkilendirdikleri saptanmıştır Ayrıca öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Dersini Türkçe Dersiyle “Her zaman” Matematik Fen Bilgisi Müzik ve Resim dersleriyle “Arasıra” ilişkilendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır Yine araştırmacı tarafından görüşme sırasında görüşülen 71 öğretmene “sosyal bilgiler dersinde disiplinlerarası öğretimi kullanıyor musunuz?” sorusu sorulduğunda öğretmenlerin hemen hemen yarısı Sosyal Bilgiler dersinde “Kısmen” de olsa disiplinlerarası öğretimi kullanarak bu dersi diğer derslerle ilişkilendirdiklerini ifade etmişlerdir Ancak araştırmacı tarafından görüşme sırasında disiplinlerarası öğretimi “Kısmen” de olsa kullandığını söyleyen öğretmenlerden Sosyal Bilgiler dersinde disiplinlerarası öğretime ilişkin bir örnek vermesi istendiğinde görüşülen öğretmenlerin çoğu diğer görüşme sorularını çok rahat ve açık bir şekilde yanıtlamış olmalarına rağmen bu soruya yanıt vermekten kaçınmış ve o anda böyle bir örnek hatırlayamadıklarını belirtmişlerdir Görüşülen öğretmenlerden sadece birkaç tanesi disiplinlerarası öğretime örnek verebilmiştir Kısaca ankette öğretmenler her ne kadar Sosyal Bilgiler dersini diğer Sosyal bilim dalları ve derslerle ilişkilendirdiklerini belirtmiş olsalar da görüşme sırasında öğretmenlerin araştırmacının sorduğu “Disiplinlerarası öğretime bir örnek verebilir misiniz?”sorusuna cevap verememeleri ya da cevap vermekten kaçınmaları onların gerçek anlamda Sosyal bilgiler dersinde disiplinlerarası öğretimi kullanmadığının bir göstergesi olabilir Öğretmenlerin ankette yapmamış oldukları bir etkinliği yapmış gibi göstermeye çalışmaları da onların bu alandaki yetersizliklerinin ortaya çıkmasını istememelerinden kaynaklanabilir Anahtar Sözcükler: Eğitim Programı Disiplinlerarası Öğretim Programı Sosyal Bilgiler Programı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Öğr. Gör. Birsel AYBEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2001
Başvuru Tarihi 29 Aralık 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2001, Cilt 7, Sayı 7

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil59673, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {7}, number = {7}, pages = { - }, title = {ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aybek, Öğr. Gör. Birsel} }
APA Aybek, Ö. G. B. (2001). ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (7) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4363/59673
MLA Aybek, Ö. G. B. "ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2001 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4363/59673>
Chicago Aybek, Ö. G. B. "ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2001 ):
RIS TY - JOUR T1 - ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi AU - Öğr. Gör. BirselAybek Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 7 IS - 7 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi %A Öğr. Gör. Birsel Aybek %T ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi %D 2001 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 7 %N 7 %R %U
ISNAD Aybek, Öğr. Gör. Birsel . "ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 7 (Haziran 2001): - .
AMA Aybek Ö. G. B. ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2001; 7(7): -.
Vancouver Aybek Ö. G. B. ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2001; 7(7): -.
IEEE Ö. G. B. Aybek , "ilköğretim 4 sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminin Sosyal Ve Diğer Bilimlerle ilişkisinin Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 7, Haz. 2001