Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YAŞAR KEMAL’İN ‘BİR ADA HİKÂYESİ’NDE İYİ BİR TOPLUM ARAYIŞININ SOSYOKÜLTÜREL TEMELLERİ

Yıl 2020, Cilt: 29 Sayı: 1, 213 - 225, 20.04.2020
https://doi.org/10.35379/cusosbil.718173

Öz

Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikâyesi dört ciltten oluşur. Her cilt hem roman karakterleri hem de olay örgüsü bakımından birbirinin devamı niteliğindedir. Roman, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra alınan Mübadele kararları gereği, Anadolu Rumlarının terk etmek zorunda kaldığı bir adaya, Yunanistan’dan gönderilen Türklerin yanı sıra Anadolu’dan savaşlar başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı gelip yerleşen insanların, yeni bir toplum inşa etmeye çalışmalarını konu alır.
Bu çalışmada Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikâyesi’nin; Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Karıncanın Su İçtiği, Tan Yeri Horozları ve Çıplak Deniz Çıplak Ada ciltlerinde, iyi bir toplum arayışının farklı kültürlerden ve sosyal ortamlardan gelen bireyler ve aileler için hangi temeller üzerinde yükseldiğini sosyolojik olarak çözümleyeceğiz.

Kaynakça

  • Akatlı, F. (2012). Eleştirinin sesi. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları. Bauman, Z. (2015). Sosyolojik düşünmek. (A. Yılmaz, Çev.). (11.bs.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Kemal, Y. (2001). Fırat suyu kan akıyor baksana. Bir ada hikâyesi 1. (3.bs.). İstanbul: Adam Yayınevi. Kemal, Y. (2002a). Karıncanın su içtiği. Bir ada hikâyesi 2. İstanbul: Adam Yayınevi. Kemal, Y. (2002b). Tanyeri horozları. Bir ada hikâyesi 3. İstanbul: Adam Yayınevi. Kemal, Y. (2012). Çıplak deniz çıplak ada. Bir ada hikâyesi 4. İstanbul: Adam Yayınevi. Maalouf, A. (2017). Ölümcül kimlikler. (A. Bora, Çev.). (45.bs.). İstanbul: YKY. Mengüşoğlu, T. (2017). Felsefeye giriş. (U. Nutku, Yay.haz.). (3. bs.). Ankara: Doğu Batı Yayınları. Nutku, U. (2016). Varoluş ve tarihsellik. Ankara: Doğu Batı Yayınları. Öztürk, O. M. (2016). Özerk benlik, kul benlik. “biat” toplumunun ruhsal kökenleri. (3.bs.). İstanbul: Okuyan us Yayınları. Parla, J. (2003). Don Kişot’tan bugüne roman. (5.bs.). İstanbul: İletişim Yayınları. Şeker, A. (2019a). Yaşar Kemal’in romanlarında ekososyoloji. Türkoloji Dergisi,23(1),158/176.Retrievedfromhttps://dergipark.org.tr/en/pub/turkoloji/issue/44166/500962.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aziz ŞEKER
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 12 Şubat 2019
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 29 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şeker, A. (2020). YAŞAR KEMAL’İN ‘BİR ADA HİKÂYESİ’NDE İYİ BİR TOPLUM ARAYIŞININ SOSYOKÜLTÜREL TEMELLERİ . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 29 (1) , 213-225 . DOI: 10.35379/cusosbil.718173