Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Şair Nigar Hanım Hakkında Bir Kaynakça Denemesi

Yıl 2020, Cilt: 29 Sayı: 2, 84 - 90, 30.06.2020
https://doi.org/10.35379/cusosbil.572902

Öz

19. yüzyılın meşhur şair kadınlarından biri olan Nigâr
Hanım’ın sanatı ve yaşamıyla ilgili kaynaklar, kendi yazdıkları ve hakkında
yazılanlarla birlikte dikkate değer bir külliyat olmaya doğru gidiyor. Son
yıllarda şair hakkında yapılan çalışmalar okurlara, önce biyografisi ve edebi
kişiliğini sonrasında ise eserlerini yakından tanıma fırsatı sundu.Çağdaşlarının birçoğu gibi Nigâr
Hanım’ın eserlerinin dil içi aktarımla günümüz okuyucusuna ulaşması hayli geç
bir vakte denk gelmekle birlikte, bugün bir bütün halinde özellikle şiirlerine
ulaşmak mümkün. Ayrıca Nigâr Hanım, tuttuğu günlüklerle kendi yaşamına ışık
tutanlardan biri olarak karşımızda duruyor.Bu çalışmada da Nigâr Hanım’la ilgili
yapılmış çalışmalar alfabetik bir sıralamayla verilmeye çalışıldı. Derlememiz, bu
özel sayının yayımlanmasıyla birlikte şimdiden tamamlanmaya muhtaç gözükse de
araştırmacılar ve meraklılar için faydalı olacağını düşünüyoruz.

Kaynakça

  • AHMET RASİM (1980), Muharrir Şâir Edip, İstanbul: Tercüman YayınlarıAKSAR, Gülşah (2016), Türk Kadın Şairlerde Kadın ve Çocuk Teması (1886-1960), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.AKYÜZ, Kenan (1986), Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ, Refika (2011), "Emily ve Nigâr, Farklı Kültürlerin Ortak Duygusu: Platonik Aşk?", Uluslar Arası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, 5-6 Mayıs 2011, s.729-737.ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ, Refika (2015), “A Woman In The Ottoman Empire: Poet Nıgâr Hanım And Her Love Poems” Osmanlı İmparatorluğunda Bir Kadın: Şair Nigâr Hanım ve Aşk Şiirleri, International Journal of Language Academy, Volume 3/4 Winter, p. 367/373.ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ, Refika (2015),” Şair Nigâr Hanım’ın Eserlerinde Geleneksel Eğitim Anlayışı: ‘Anne’ Dili ve Eleştirisi”, International Journal of Languages’ Education and Teaching, Mannheim – Germany, p. 2316-2324.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sema ÇETİN BAYCANLAR 0000-0003-1244-2829

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 31 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 29 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÇETİN BAYCANLAR, S. (2020). Şair Nigar Hanım Hakkında Bir Kaynakça Denemesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(2), 84-90. https://doi.org/10.35379/cusosbil.572902