Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tabiat Temi Ekseninde Nigâr Hanim’in Şiirlerine Romantizm Akımı Odaklı Bir İnceleme

Yıl 2020, Cilt: 29 Sayı: 2, 42 - 52, 30.06.2020
https://doi.org/10.35379/cusosbil.757997

Öz

Bu çalışmada 19. yüzyıl Türk edebiyatının öne çıkan kadın yazarlarından biri olan Nigâr Hanım’ın Efsûs (Birinci Kısım), Efsûs (İkinci Kısım), Nirân ve Aks-i Sadâ adlı ilk dört şiir kitabı tabiat teması eksenli bir analize tabi tutulmuştur. Yapılan analiz çerçevesinde adı geçen şiir kitaplarında doğrudan tabiatla ilintili olduğu saptanan şiirlerden hareketle bir tema olarak tabiatın görünümünü açığa çıkarmak ve bu doğrultuda Nigâr Hanım’ın şiirlerindeki tabiat anlayışının romantizm akımındaki tabiat anlayışı bağlamında ele alınıp alınamayacağını saptayarak sanatçının romantik duyarlıklı bir şair olup olmadığını ortaya koymak çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • Alkan, E. (2006). Romantizm. (1. bs.). İstanbul: Varlık.
 • Altıkulaç Demirdağ, R. (2015). Nigâr Hanım Toplu Şiirleri (1. bs.). Konya: Salkımsöğüt.
 • Bekiroğlu, N. (2007). Nigâr Hanım. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (C. 33. s. 83-85). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Bekiroğlu, N. (2008). Şair Nigâr Hanım (2. bs.). İstanbul: Timaş.
 • Çetişli, İ. (2012). Batı Edebiyatında Edebî Akımlar. (13. bs.). Ankara: Akçağ.
 • Kantarcıoğlu, S. (2009). Edebiyat Akımları Platon’dan Derrida’ya. (1. bs). İstanbul: Paradigma.
 • Köprülü, M. F. (1918, Nisan). Nigâr Hanım. (M.A. Çeçen ve A. Balcı yay. haz.). Bugünkü Edebiyat içinde (s. 211-221). Ankara: Akçağ.
 • Köprülü, M.F. (2007). Bugünkü Edebiyat. (1. bs.). Ankara: Akçağ.
 • Necatigil, B. (2016). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. (1. bs.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Nigâr Hanım. (1887). Efsûs (Birinci Kısım). (R. Altıkulaç Demirdağ yay. haz.). Nigâr Hanım Toplu Şiirleri içinde (s. 32-59). Konya: Salkımsöğüt.
 • Nigâr Hanım. (1890). Efsûs (İkinci Kısım). (R. Altıkulaç Demirdağ yay. haz.). Nigâr Hanım Toplu Şiirleri içinde (s. 62-134). Konya: Salkımsöğüt.
 • Nigâr Hanım. (1896). Nirân. (R. Altıkulaç Demirdağ yay. haz.). Nigâr Hanım Toplu Şiirleri içinde (s. 136-164). Konya: Salkımsöğüt.
 • Nigâr Hanım. (1899). Aks-i Sadâ. (R. Altıkulaç Demirdağ yay. haz.). Nigâr Hanım Toplu Şiirleri içinde (s. 166-288). Konya: Salkımsöğüt.
 • Nigâr Binti Osman. (1959). Hayatımın Hikâyesi. İstanbul: Ekin.
 • Önertoy, O. (1976). Nigâr Hanım ve Tesir-i Aşk. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 7, 233-273.
 • Ünaydın, R. E. (1985). Diyorlar ki (2. bs.). (Ş. Kutlu, yay.haz.). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Yahya Kemal. (1984). Edebiyâta Dair. (2. bs.). İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
 • Yücel, T. (1981). Fransız Coşumculuğu. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi (Yazın Akımları Özel Sayısı), 349, 59-68.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine AYAN 0000-0003-2132-5587

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 9 Ocak 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 29 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA AYAN, E. (2020). Tabiat Temi Ekseninde Nigâr Hanim’in Şiirlerine Romantizm Akımı Odaklı Bir İnceleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(2), 42-52. https://doi.org/10.35379/cusosbil.757997