Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ

Yıl 2020, Cilt 29, Sayı 3, 540 - 549, 26.10.2020
https://doi.org/10.35379/cusosbil.748360

Öz

Vergi cezaları, mükelleflerin vergi kanunlarına aykırı fiillerinden doğmaktadır. Vergi cezalarının muhasebeleştirilmesinde ise farklı uygulamalar söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, vergi cezalarının muhasebeleştirilmesindeki farklı uygulamalardan en uygun olanı hakkında bir öneride bulunmaktır. Uygulamada, vergi cezalarını ortaklardan alacaklar veya sermaye hesapları ile ilişkilendirmenin mükellefler için daha uygun seçenekler olduğu öngörülmektedir.

Kaynakça

 • Akdoğan, A. (1991). Vergilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını.
 • Anayasa. (1982). T.C. Resmi Gazete, 17863 (Mükerrer), 09 Kasım 1982.
 • Balcı, B. R. (2012). Yeni muhasebe düzeninde mali kar hesaplamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 27; Sayı: 1, 159-179.
 • Benligiray, Y., Erdoğan, N., Bektöre, S., Kaya, E., & Sağlam, N. (2010). Muhasebe uygulamaları. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, (1675).
 • Bilici, N. (2014). Vergi hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Cemalcılar, Ö., Benligiray, Y., & Sürmeli, F. (2009). Genel muhasebe. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, (1341).
 • Dinç, E. (2007). Muhasebe ve vergi kuralları arasındaki ilişki ve gelir vergileri (TMS 12) standardının muhasebe uygulamalarına etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran; Sayı: 28, 21-48.
 • Erdem, T. (2009). Vergisel kabahatler. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gelir Vergisi Kanunu. T.C. Resmi Gazete, 10700, 6 Ocak 1961.
 • Gürdal, K. (2013). TTK, TMS/TFRS, VUK düzenlemeleri ve maliyet denetimi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Vol 6; Sayı: 1, 1-26.
 • Karakoç, Y. (2010). Türk vergi ceza hukuku üzerine bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Vol 12; Özel Sayı, 3-26.
 • Karakoç, Y., Şenyüz, D., & Bayraklı, H. H. (2015). Vergi ceza hukuku. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, (3173).
 • Kurumlar Vergisi Kanunu. T.C. Resmi Gazete, 26205, 21 Haziran 2006.
 • Küçüksavaş, N. (2014). Finansal muhasebe (genel muhasebe). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Maliye Hesap Uzmanları Derneği (MHUD). (2014). Beyanname düzenleme kılavuzu 3. İstanbul.
 • Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT). T.C. Resmi Gazete, 21447 (Mükerrer), 26 Aralık 1992.
 • Ozansoy, A. (2010). Gelir üzerinden alınan vergilerde kanunen kabul edilmeyen giderler ve analizi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Öncel, M., Çağan, N., & Kumrulu A. (1985). Vergi hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Öngen, S. (2000). Vergi muhasebesi. Ankara: Yaklaşım Yayınları.
 • Sarıgül, S. (2017). Vergisel yönleriyle genel muhasebe. Ankara: Vergi Müfettişleri Derneği.
 • Tekşen, Ö., & Dağlı, S. Ş. (2017). Maddi duran varlıkların tekdüzen muhasebe sistemi ile vergi usul kanunu ve TMS-16 açısından incelenmesi: bir uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol 9; Sayı: 20, 424-447.
 • Vergi Usul Kanunu. T.C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.
 • Yarbaşı, E. (2008). Türkiye tekdüzen muhasebe sisteminde nazım hesapların önemi ve dış ticaret işlemlerindeki yeri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 7; Sayı: 13, 223-237.
 • Yavaşlar, F. B. (2008). Vergi suç ve kabahatleri hukuku’nda son durum. İstanbul Barosu Dergisi. Vol 82; Sayı: 6, 2839-2859.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Turgut ÇÜRÜK
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4652-4080
Türkiye


Muhammet Emre DİRİ (Sorumlu Yazar)
CUKUROVA UNIVERSITY
0000-0003-4247-0919
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 29, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cusosbil748360, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {29}, pages = {540 - 549}, doi = {10.35379/cusosbil.748360}, title = {VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ}, key = {cite}, author = {Çürük, Turgut and Diri, Muhammet Emre} }
APA Çürük, T. & Diri, M. E. (2020). VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 29 (3) , 540-549 . DOI: 10.35379/cusosbil.748360
MLA Çürük, T. , Diri, M. E. "VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29 (2020 ): 540-549 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/56077/748360>
Chicago Çürük, T. , Diri, M. E. "VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29 (2020 ): 540-549
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ AU - Turgut Çürük , Muhammet Emre Diri Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.748360 DO - 10.35379/cusosbil.748360 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 540 EP - 549 VL - 29 IS - 3 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.748360 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.748360 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ %A Turgut Çürük , Muhammet Emre Diri %T VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ %D 2020 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 29 %N 3 %R doi: 10.35379/cusosbil.748360 %U 10.35379/cusosbil.748360
ISNAD Çürük, Turgut , Diri, Muhammet Emre . "VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29 / 3 (Ekim 2020): 540-549 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.748360
AMA Çürük T. , Diri M. E. VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 29(3): 540-549.
Vancouver Çürük T. , Diri M. E. VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 29(3): 540-549.
IEEE T. Çürük ve M. E. Diri , "VERGİ CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE UYGULAMA FARKLILIKLARI İÇİN BİR ÖNERİ", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 29, sayı. 3, ss. 540-549, Eki. 2020, doi:10.35379/cusosbil.748360