Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER

Yıl 2021, Cilt 30, Sayı 1, 1 - 10, 30.04.2021
https://doi.org/10.35379/cusosbil.662290

Öz

Bu araştırmanın amacı bekâr gençlerin evliliğe bakış açılarını, bakış açılarını etkileyen faktörleri ve evlilikten beklentilerini incelemektir. Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desende tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üniversite öğrencisi 8 katılımcı (4 kadın, 4 erkek) oluşturmuştur. Katılımcıların yaşları 18-25 aralığındadır. Çalışmanın verileri odak grup görüşmesi yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde tematik analiz kullanılmıştır. Genel olarak gençlerin evliliğe olumlu yaklaştığı belirlenmiştir. Gençlerin evliliğe bakış açılarını etkileyen faktörlerin; kök aile, din ve toplum olduğu görülmüştür. Bekâr gençlerin evlilikten beklentileri ise dört tema altında toplanmıştır. Bu temalar; hayatı paylaşmak, düzenli bir yaşam, huzurlu ve güvenli bir ortam, çocuk sahibi olma olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akbaş, M., Gökyıldız-Sürücü, Ş., Köroğlu, C. O. ve Öztürk, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin evlilik tutumlarını etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal, 44(1), 93-100. https://doi.org/10.17826/cumj.441022
 • Alqashan, H., & Alkandari, H. (2010). Attitudes of Kuwaiti young adults toward marriage and divorce: A comparative study between young adults from intact and divorced families. Advances in Social Work, 11(1), 33–47
 • Atangana, E. (2015). The relationship between differentiation of self, marital expectations and marital satisfaction for the middle and later stage married adults (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3738466)
 • Bacanlı, H. (2001). Eş tercihleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2(15), 7-16.
 • Bağ, H. (2019). Sosyal hizmet öğrencilerinin eş seçimi ve evliliğe ilişkin tercihleri (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 • Baş, E. ve Cengiz, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin evlilik ve aileyi anlamlandırma biçimleri: Karadeniz Teknik Üniversitesi örneği. İmgelem, 2(2), 5-27.
 • Bener, M. (2011). Dindarlık-eş seçimi ilişkisi: SDÜ örneği (Yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Bener, Ö. ve Günay, G. (2013). Gençlerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumları Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1), 1-16.
 • Bozgeyikli, H. ve Toprak, E. (2013). Üniversiteli gençlerin eş seçim kriterlerinin sıralama yargılarıyla ölçeklenmesi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68-87.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 • Bumpass, L., & Lu, H. H. (2000). Trends in cohabitation and implications for children s family contexts in the United States. Population studies, 54(1), 29-41. https://doi.org/10.1080/713779060
 • Bumpass, L. L., & Sweet, J. A. (1989). National estimates of cohabitation. Demography, 26(4), 615-625. https://doi.org/10.2307/2061261
 • Campbell, K., Wright, D. W., & Flores, C. G. (2012). Newlywed women's marital expectations: Lifelong monogamy?. Journal of Divorce & Remarriage, 53(2), 108-125. https://doi.org/10.1080/10502556.2012.651966
 • Can, Y. (2015). Attitude of the university students, family, gender roles and violence towards the women. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(1), 163–175.
 • Carroll, J. S., Willoughby, B. J., Badger, S., Nelson, L. J., Barry, C. M., & Madsen, S. D., (2007). So close, yet so far away: The impact of varying marital horizons on emerging adulthoad Journal of Adolescent Research, 22(3), 219-247. https://doi.org/10.1177/0743558407299697
 • Güllü, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin eşten beklentilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 16(1), 42-57.
 • Huang, Y. C., & Lin, S. H. (2014). Attitudes of Taiwanese college students toward marriage: A comparative study of different family types and gender. Journal of Comparative family studies, 45(3), 425-438.
 • İşmen-Gazioğlu, E. A. (2006). Genç yetişkinlerin evlilik ve aile hayatına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 107- 123.
 • Johnson, K. D. (2015). Marital expectation fulfillment and its relationship to height of marital expectations, optimism and relationship self-efficacy among married individuals (Doctoral dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No.10162829)
 • Jones, G. D., & Nelson, E. S. (1997). Expectations of marriage among college students from intact and non-intact homes. Journal of Divorce & Remarriage, 26(1-2), 171-189. https://doi.org/10.1300/J087v26n01_09
 • Keldal, G., & Atli, A. (2018). Predictors of Turkish University students’ marital attitudes. Current Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9842-6
 • Keldal, G., Gök, A. ve Tonga, Z. (2018, Nisan). Üniversite öğrencilerinin evliliğe ilişkin tutumlarının yordayıcısı olarak iyi oluş ve aile iletişimi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya.
 • Kennedy, S., & Bumpass, L. (2008). Cohabitation and children's living arrangements: New estimates from the United States. Demographic research, 19, 1663-1692. https://doi.org/10.4054/DemRes.2008.19.47
 • Kızıldağ, S. ve Şahin, İ. (2018). Çiftler evliliklerini nasıl algılıyorlar?. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(2), 667-693. https://doi.org/10,14812/cuefd.349736
 • Kiernan, K. (2001). The rise of cohabitation and childbearing outside marriage in Western Europe. International journal of law, policy and the family, 15(1), 1-21. https://doi.org/10.1093/lawfam/15.1.1
 • Koçyigit-Özyigit, M. (2017). The meaning of marriage according to university students: A phenomenological study. Educational Sciences: Theory and Practice, 17(2), 679-711. https://doi.org/10.12738/estp.2017.2.0061
 • Köroğlu, T. (2013). Üniversite gençliğinde evlilik, aile ve boşanma konusundaki düşünce ve görüşleri üzerine sosyolojik bir araştırma: Karabük üniversitesi örneği (Yüksek lisans tezi). Karabük Üniversitesi, Karabük.
 • Mertens, D. M. (2009). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods (3rd ed.). California: Sage Publications.
 • Ondaş, B. (2007). Üniversite öğrencilerinin evlilik ve eş seçimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özteke-Kozan, H. İ., Baloğlu, M., Kesici, Ş. ve Kamer, Z. (2019). Genç kızların evliliğe ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Neden evlenirim? Neden evlenmem? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50, 303-323. https://doi.org/10.21764/maeuefd.520263
 • Plano-Clark, V. L., & Creswell, J. W. (2014). Understanding research: A consumer’s guide (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Thornton, A. (1988). Cohabitation and marriage in the 1980s. Demography, 25(4), 497-508. https://doi.org/10.2307/2061317 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2019). Evlenme ve boşanma istatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1060# adresinden elde edilmiştir.
 • Vaterlaus, J. M., Skogrand, L., Chaney, C., & Gahagan, K. (2017). Marital expectations in strong african american marriages. Family process, 56(4), 883-899. https://doi.org/10.1111/famp.12263
 • Ventura, S. J. (2009). Changing patterns of nonmarital childbearing in the United States (National Center on Health Statistics Data Brief No. 18). Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.
 • Willoughby, B. J., & Carroll, J. S. (2010). Sexual experience and couple formation attitudes among emerging adults. Journal of Adult Development, 17(1), 1-11. http://dx.doi.org/10.1007/s10804-009-9073-z
 • Willoughby, B. J., & Dworkin, J. (2009). The relationships between emerging adults’ expressed desire to marry and frequency of participation in risk-taking behaviors. Youth & Society, 40(3), 426-450. http://dx.doi.org/10.1177/0044118X08318116
 • Willoughby, B. J., Hersh, J. N., Padilla-Walker, L. M., & Nelson, L. J. (2015). “Back off”! Helicopter parenting and a retreat from marriage among emerging adults. Journal of Family Issues, 36(5), 669-692. https://doi.org/10.1177/0192513X13495854

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökay KELDAL> (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7998-0766
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 30, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cusosbil662290, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {30}, number = {1}, pages = {1 - 10}, doi = {10.35379/cusosbil.662290}, title = {EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER}, key = {cite}, author = {Keldal, Gökay} }
APA Keldal, G. (2021). EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 30 (1) , 1-10 . DOI: 10.35379/cusosbil.662290
MLA Keldal, G. "EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (2021 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/62178/662290>
Chicago Keldal, G. "EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (2021 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER AU - Gökay Keldal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.662290 DO - 10.35379/cusosbil.662290 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 30 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.662290 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.662290 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER %A Gökay Keldal %T EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER %D 2021 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 30 %N 1 %R doi: 10.35379/cusosbil.662290 %U 10.35379/cusosbil.662290
ISNAD Keldal, Gökay . "EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 / 1 (Nisan 2021): 1-10 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.662290
AMA Keldal G. EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 30(1): 1-10.
Vancouver Keldal G. EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 30(1): 1-10.
IEEE G. Keldal , "EVLİLİĞE BAKIŞ AÇISI VE EVLİLİKTEN BEKLENTİLER", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 30, sayı. 1, ss. 1-10, Nis. 2021, doi:10.35379/cusosbil.662290