Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, 280 - 296, 29.12.2018

Öz

Kaynakça

 • Baudrillard, J. (2009). Simgesel değiş tokuş ve ölüm (Çev.: O. Adanır). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Bauman, Z. (2000). Ölümlülük, ölümsüzlük ve diğer hayat stratejileri (Çev.: N. Demirdöven). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bewes, T. (2008). Şeyleşme: Geç kapitalizmde endişe (Çev.: D. Soysal). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bilton T, Bonnett K. ve Jones, P. (2003). Sosyoloji (Çev.: Kemal İnal), İstanbul: Siyasal Kitabevi.
 • Baudon R., Borlandi, M., Cherkaui, M. ve Valade, B. (2011). Sosyolojik düşünce sözlüğü (Çev.: Bülent Arıbaş). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Burnett, R. (2007). İmgeler nasıl düşünür (Çev.: Güçsal Pusar). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Denizci, M. (2009). Bilişim toplumu bağlamında internet olgusu ve sosyopsikolojik etkileri. Marmara İletişim Dergisi, 15, 47-63.
 • Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. (Çev: Ali Dönmez). 1. Baskı. İstanbul :Ara Yayıncılık.
 • Sayar, K. (2017). Nefretimizi sanal duvarlara yazıyoruz. https://www.habervakti.com/kemal-sayar-nefretimizi-sanal-duvarlara-yaziyoruz/ Erişim Tarihi: 10.04.2018.
 • Dijital Ajanslar (2014). İnternet ve Sosyal Medya Kullanım İstatistikleri 2014 http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2014/ Erişim Tarihi: 7.04.2018.
 • Tüik (2017). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862 Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • Tezcan,. M. (2000). Sosyolojiye giriş. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Sneyder, E. ve Spreitzer, E. (1976). Correlates of sport participation among adolescent girls. Research Quarterly. American Alliance for Health, Physical Education and Recreation, 47(4), 804-809.
 • Stahl, R. (2006). Have you played the war on terror? Critical Studies in Media Communication, 23(2), 112-130.
 • Tuik (2013). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 Tüik Haber Bülteni Sayı: 15866, 22 Ağustos 2013. “06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya, 2013. Erişim Tarihi: 13.04.2018.

İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, 280 - 296, 29.12.2018

Öz

Modern toplum yapılarında tüm dünyayı saran şiddet türlerinin izlerini görmek mümkündür. Şiddet çıkar ilişkilerine odaklanmış dünya bilincinin yükselttiği bir eylemdir. Bireyler, örgütler ve devletler ölçeğinde ortaya konulan şiddetin psikolojik, ekonomik ve siyasi sebepleri olabilmektedir. Genel anlamda şiddet kendini ispat etme, kar etme, pay koparma planlarının uygulanmasında ortaya konulan caydırıcı veya bertaraf edici yöntemlerden biridir. Şiddetin planlanmış veya planlanmamış toplumsal sonuçları olabilir. Her iki durumda da şiddetin toplumsal yapının huzur, uyum ve düzenine kısa veya uzun vadede zarar verdiği açıktır.

It is possible to see traces of violence types that surround the whole world in modern society structures. Violence is an action that world consciousness raises and focuses on interest relations. There may be psychological, economic and political reasons for the violence occurring on the scale of individuals, organizations and states. In general terms, violence is one of the deterrent or elimination methods that have been put forward in the implementation of self-evidences, profit and share break plans. Violence may have planned or unplanned social consequences. In both cases, it is clear that violence harms the peace, harmony and order of the social structure in the short or long term.

Medya teknolojisinin her geçen gün geliştiği ve çeşitlendiği modern toplumda bu gelişmenin teknik yararlarından çok toplumsal zararlarının olduğu açıktır. Her geçen gün toplumu çağlar boyu var etmiş temel nitelikler korozyona uğramakta sosyo-psikolojik rahatsızlıklar toplumu sarmaktadır. İletişim teknolojisinin geldiği en son nokta olan internet toplumun bütününü üzerinde derin değişiklikler oluşturmaktadır. Şiddet internetin toplumdaki her kesiminden ve her yaştan insanın gündelik yaşantısına ölçüsüz ve zamansız olarak taşıdığı bir olgudur. Günümüz insanı internet öncesi dönemde şahit olduğu şiddetin çok üstünde bir oranda şiddete tanıklık etmek durumunda kalmıştır.

Önümüzdeki yirmi yılın belki de en büyük toplumsal sorunu internetin toplum üzerinde yol açtığı olumsuz etkiler olacaktır. Bunların en başında gelen ise internetteki şiddet unsurlarıdır. Dolayısıyla insan toplumunun dünya ölçeğinde kültürel, etik, psikolojik geleceğini sağlıklı bir düzeyde tutmak için bu sorunun çok yönlü olarak tanımlanıp analiz edilmesi gerekir. Çalışmanın amacı bu yönde bir çözümleme oluşturmaktır. Dolayısıyla çalışmada kuramsal çerçeve içerisinde değerlendirilen mahreç içerik analizi yöntemi uygulanmış ve internet içerisindeki şiddet unsuru kaynakları tasnif edilerek etki biçimleri üzerinde durulmuştur.

Kaynakça

 • Baudrillard, J. (2009). Simgesel değiş tokuş ve ölüm (Çev.: O. Adanır). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Bauman, Z. (2000). Ölümlülük, ölümsüzlük ve diğer hayat stratejileri (Çev.: N. Demirdöven). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bewes, T. (2008). Şeyleşme: Geç kapitalizmde endişe (Çev.: D. Soysal). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bilton T, Bonnett K. ve Jones, P. (2003). Sosyoloji (Çev.: Kemal İnal), İstanbul: Siyasal Kitabevi.
 • Baudon R., Borlandi, M., Cherkaui, M. ve Valade, B. (2011). Sosyolojik düşünce sözlüğü (Çev.: Bülent Arıbaş). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Burnett, R. (2007). İmgeler nasıl düşünür (Çev.: Güçsal Pusar). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Denizci, M. (2009). Bilişim toplumu bağlamında internet olgusu ve sosyopsikolojik etkileri. Marmara İletişim Dergisi, 15, 47-63.
 • Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal psikoloji. (Çev: Ali Dönmez). 1. Baskı. İstanbul :Ara Yayıncılık.
 • Sayar, K. (2017). Nefretimizi sanal duvarlara yazıyoruz. https://www.habervakti.com/kemal-sayar-nefretimizi-sanal-duvarlara-yaziyoruz/ Erişim Tarihi: 10.04.2018.
 • Dijital Ajanslar (2014). İnternet ve Sosyal Medya Kullanım İstatistikleri 2014 http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2014/ Erişim Tarihi: 7.04.2018.
 • Tüik (2017). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862 Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • Tezcan,. M. (2000). Sosyolojiye giriş. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Sneyder, E. ve Spreitzer, E. (1976). Correlates of sport participation among adolescent girls. Research Quarterly. American Alliance for Health, Physical Education and Recreation, 47(4), 804-809.
 • Stahl, R. (2006). Have you played the war on terror? Critical Studies in Media Communication, 23(2), 112-130.
 • Tuik (2013). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 Tüik Haber Bülteni Sayı: 15866, 22 Ağustos 2013. “06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya, 2013. Erişim Tarihi: 13.04.2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ejder ÇELİK (Sorumlu Yazar)
0000-0001-5948-0609
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 9 Ekim 2018
Kabul Tarihi 20 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { cybd468779, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {280 - 296}, doi = {}, title = {İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar}, key = {cite}, author = {Çelik, Ejder} }
APA Çelik, E. (2018). İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 280-296 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/41877/468779
MLA Çelik, E. "İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 280-296 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/41877/468779>
Chicago Çelik, E. "İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 280-296
RIS TY - JOUR T1 - İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar AU - Ejder Çelik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 280 EP - 296 VL - 5 IS - 3 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar %A Ejder Çelik %T İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar %D 2018 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Çelik, Ejder . "İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Aralık 2018): 280-296 .
AMA Çelik E. İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar. CYBD. 2018; 5(3): 280-296.
Vancouver Çelik E. İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(3): 280-296.
IEEE E. Çelik , "İnternet Ortamındaki Şiddet Sunumları ve Yol Açtığı Sosyal Travmalar", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 3, ss. 280-296, Ara. 2018

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.