Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, 262 - 279, 29.12.2018

Öz

Bu araştırmada, lise yöneticilerinin beden dillerini kullanma sıklıkları ile öğretmenlerin bu davranışlardan etkilenme biçimleri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan ve Ankara İli Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde yer alan 8 merkez ilçeden (Altındağ, Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Sincan) seçilen 3 ilçeye (Etimesgut, Çankaya, Yenimahalle) bağlı 2003–2004 eğitim öğretim yılında açık olan dörder lisede görev yapan lise yöneticisi ve öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırma için gerekli olan verilerin toplanabilmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen anket 353 öğretmene uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizi yapılırken frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t- testi ve tek yönlü varyans analizi gibi istatistiksel tekniklerden yararlanılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre; yöneticilerin belirlenen 40 beden dili davranışının çoğunu seyrek gerçekleştirdikleri, kullanılan beden dili davranışlarının öğretmenleri etkiledikleri sonucu ve bu etkilenme biçimlerinden 21 tanesine verilen cevabın 'sorun değil' ve geriye kalan 19 beden dili davranışına verilen cevapların çoğunlukla "bu davranışıyla beni cesaretlendirir, mutlu olurum, güvenimi yitiririm, huzursuz olurum, bu davranışı beni hırslandırır, kırılırım, güven duyarım, kendimi ona daha yakın hissederim, gururlanırım, sıkılırım" olduğu sonucu, yöneticilerin beden dili davranışlarını kullanma sıklıklarına ilişkin öğretmen görüşlerinin büyük bir çoğunluğunun cinsiyet, kıdem, branş ve yönetici cinsiyeti değişkenlerine göre önemli farklılıklar meydana getirmediği sonucu ortaya çıkmıştır.


Kaynakça

 • Açıl, M. (2002). Eğitimcinin Beden Dili Öğretmenin Sessiz Dili, Yakamoz Yayınevi, Ankara.
 • Altıntaş, E. ve Devrim Ç. (2001). Sözsüz İletişim ve Beden Dili, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Atak, S. (2001). Yöneticilerin sözsüz iletişim unsurlarının etkilenimlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Baltaş, A ve Baltaş, Z.. (2002). Bedenin Dili. Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitim Yönetimi. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Becer, E. (2002). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Cüceloğlu, D. (1998). Yeniden İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Dökmen, Ü. (1994). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev. İrvan Süleyman). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • İzgören, A.Ş. (1999). Dikkat Vücudunuz Konuşuyor. Ankara: Kardelen Ofset (Academy İnternational).
 • James, J. (1999). Beden Dili. Bursa: Alfa Kitabevi.
 • Güney, S. (2000). Yönetim ve Organizasyon El Kitabı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayıkçı, E. (2004). Doğrucu Beden Dili. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Köknel, Ö. (1986). İnsanı Anlamak. İstanbul: Altın Kitaplar Matbaası.
 • Mehrabian, A. and Ferris, S.R. (1967). Inference of attitudes from nonverbal communication in two channels. Journal of Consulting Psychology, 31, 248-252.
 • Molcho, S. (2000). Beden Dili (Sessiz Diliniz). İstanbul: Gün Yayıncılık.
 • Öztekin, M. A. (1997). Okul müdürlerinin beden dili davranışlarının sıklığı ile öğretmenlerin etkilenme derecesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Pease, A. (1997). Body Language (Beden Dili) (Çev. Yeşim Özben). İstanbul: Rota Yayınları.
 • Schober, O. (1994). Beden Dili-Davranış Anahtarı (Çev. Süeda Özbent). İstanbul: Arion Yayınları.
 • Şişman M. ve Turan S. (2001). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şahin AKSOY (Sorumlu Yazar)
0000-0002-3810-293X
Türkiye


Mehnet ŞEREN Bu kişi benim
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ, İNSANİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-6584-7622
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 15 Ekim 2018
Kabul Tarihi 28 Kasım 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cybd470845, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {262 - 279}, doi = {}, title = {LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Aksoy, Şahin and Şeren, Mehnet} }
APA Aksoy, Ş. & Şeren, M. (2018). LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 262-279 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/41877/470845
MLA Aksoy, Ş. , Şeren, M. "LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 262-279 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/41877/470845>
Chicago Aksoy, Ş. , Şeren, M. "LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 262-279
RIS TY - JOUR T1 - LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) AU - Şahin Aksoy , Mehnet Şeren Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 262 EP - 279 VL - 5 IS - 3 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) %A Şahin Aksoy , Mehnet Şeren %T LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) %D 2018 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Aksoy, Şahin , Şeren, Mehnet . "LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Aralık 2018): 262-279 .
AMA Aksoy Ş. , Şeren M. LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ). CYBD. 2018; 5(3): 262-279.
Vancouver Aksoy Ş. , Şeren M. LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ). Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(3): 262-279.
IEEE Ş. Aksoy ve M. Şeren , "LİSE YÖNETİCİLERİNİN BEDEN DİLİ DAVRANIŞLARININ SIKLIĞI İLE ÖĞRETMENLERİN ETKİLENME BİÇİMLERİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 3, ss. 262-279, Ara. 2018

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.