Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tükenmişlik Olgusu: Nedenleri, Kişisel Ve Örgütsel Sonuçları

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 1, 10 - 26, 15.10.2014

Özİş yaşamının yoğun ve stresli koşulları,
çalışanların tükenmişlik hissi yaşamasına yol açabilmektedir. Çalışanların
tükenmişlik yaşaması bireyin kendisi ve ailesi için yıkıcı sonuçlara yol
açarken, iş ortamı ve iş verimliliği bakımından da olumsuz sonuçlar
doğurabilmektedir. Bu çalışmada tükenmişlik olgusunun nedenleri, sonuçları ve
tükenmişlik konusunda yapılan çalışmalar bağlamında irdelenmiştir.Kaynakça

  • Cherniss, C. (1980a). Professional Burnout in human service organizations. New York: Praeger.
  • Cherniss, C. (1980b). Staff burnout: Job stress in human services. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
  • Cherniss, C., ve Dantzig, S.A. (1986). Preventing and managing job-related stress. In R. R. Kilburg, P. E. Nathan, ve R. W. Thoresan (Eds.), Professionals in distress: Issues, syndromes, and solutions in psychology (pp. 255-273). Washington, DC: American Psychological Association.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Emine Babaoğlan

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2014
Gönderilme Tarihi 15 Ağustos 2014
Kabul Tarihi 1 Ekim 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Babaoğlan, E. (2014). Tükenmişlik Olgusu: Nedenleri, Kişisel Ve Örgütsel Sonuçları. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 10-26.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.