Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Örgüt Kültürü: Kuramsal Bir Bakış

Yıl 2014, Cilt: 1 Sayı: 1, 27 - 35, 15.10.2014

ÖzÖzellikle 1980’lerin başından itibaren örgüt ve yönetim
kavramlarına, kültürel yönden yaklaşım biçimi önem kazamaya başlamış; ulusal,
bölgesel kültürlerin yönetim süreçleri ve işlevleri üzerindeki etkilerinin
araştırılmasının yanında “örgüt kültürü” kavramı üzerine yapılan araştırmalar
da ilgi görmeye başlamıştır. Örgüt kültürü konusunda son yıllarda daha çok
işletmelere yönelik araştırmaların yapıldığı görülmüştür. Bu araştırmalarda
örgüt kültürü, örgütlere özgü bazı özellikler, süreçler ve yapılar dikkate
alınmıştır. Yapılan bu çalışmada alan yazında yapılan örgüt kültürü ile ilgili
çalışmalar incelenerek kavrama yönelik elde edilen bilgilerin paylaşılması
amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda örgüt kültürünün çalışanların örgüt içindeki
davranışını temelden etkileyerek; hiçbir insanın, toplumun kültüründen bağımsız
davranamadığı gibi hiçbir çalışanın da örgüt kültüründen bağımsız
davranamayacağı görülmüştür.Kaynakça

  • Arslan, H., Satıcı, A. ve Kuru, M. (2005). İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki örgüt kültürünün karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 44, 449- 472.
  • Balcı, A. (2007). Etkili okul ve okul geliştirme. (4. Basım). Ankara: PegemA Yayıncılık.
  • Başaran, İ. E. (2008). Örgütsel davranış insanın üretim gücü. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe Şimşek

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2014
Gönderilme Tarihi 1 Temmuz 2014
Kabul Tarihi 5 Ekim 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şimşek, A. (2014). Örgüt Kültürü: Kuramsal Bir Bakış. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 27-35.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.