Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Farkındalıklarının Belirlenmesine İlişkin Bir Durum Çalışması

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 95 - 109, 27.04.2020

Öz

Özel öğrenme güçlüğü; dili sözlü veya yazılı anlama ve kullanma amacıyla ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşma yöntemlerinin birinde veya birkaçında meydana gelen ve okuma, yazma, dinleme, konuşma, dikkat toplama ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü sebebiyle özel eğitime gereksinimi olan kişileri tanımlamaktadır. Matematik öğrenme güçlüğü (Diskalkuli) ise bireyin sayıları algılamadaki, aritmetiksel becerilerinde yetersizliklere sahip olduğu bir özel öğrenme güçlüğü türüdür. Bu araştırmanın amacı ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğrenme güçlüğüne ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırma, Türkiye’nin Ege bölgesinde yer alan bir şehrin bir ilçe merkezinde görev yapmakta olan iki ortaokul matematik öğretmeni ile gerçekleştirilmiş bir durum çalışmasıdır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre matematik öğrenme güçlüğünün katılımcılar tarafından tam olarak bilinmediği fakat bu tanıyı alan öğrencilerin özelliklerine ilişkin kısmi bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostıc And Statistical DSM-5 (Fifth Edition b.). Washington, DC.
 • Başar, M., & Göncü, A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 185-206.
 • Bender, W. N. (2008). Learning disabilities: Characteristics, identification, and teaching strategies. Allyn & Bacon.
 • Bevan, A., & Butterworth, B. (2002). The responses of students and teachers to maths disabilities in the classroom. London.[Online] www. mathematicalbrain. com/ pdf/2002BEVANBB. PDF adresinden, 11.
 • Bird, R. (2013). The dyscalculia toolkit. California:Sage Publications Ltd. Butterworth, B. (2003). Dyscalculia screener: Highlighting pupils with specific learning difficulties in maths”. London: Nelson Publishing Company.
 • Butterworth, B. (2005). The development of arithmetical abilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46(1), 3-18.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of qualitative research Thousand Oaks. Cal.: Sage.
 • Department for Education and Skills [DfES]. (2001) Guidance to support Pupils with Dyslexia and Dyscalculia. London: Department for Education and Skills.
 • Garnett, K. (1998). Math learning disabilities. Journal of CEC.
 • Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2013). Diskalkuli Yaşayan Öğrencilere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. 18.10.2018 tarihindehttps://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/09101900_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_07072018.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği. 18.10.2018 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/05/20060531-2.htm adresinden edinilmiştir.
 • Mercer, C. D., & Pullen, P. C. (1997). Students with learning disabilities. Columbus, OH: Merrill. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis (No. 300.18 M5).
 • Mutlu, Y. (2016). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sayı Algılama Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (Doktora Tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden edinilmiştir. ( Tez No. 429622)
 • Sezer, S., & Akın, A. (2011). 6-14 yaş arası öğrencilerde görülen matematik öğrenme bozukluğuna ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 10(2).
 • Wadlington, E., & Wadlington, P. L. (2008). Helping students with mathematical disabilities to succeed. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 53(1), 2-7.
 • Wadlington, E. M., Wadlington, P. L., & Rupp, D. E. (2006). Teachers with dyslexia and dyscalculia: Effects on life. Academic Exchange Quarterly, 10, 110-123.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Melike Alkan Nurkan Bu kişi benim 0000-0003-0406-9104

Ersen Yazıcı 0000-0002-1310-2247

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 28 Şubat 2020
Kabul Tarihi 15 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Alkan Nurkan, M., & Yazıcı, E. (2020). Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğrenme Güçlüğü (Diskalkuli) Farkındalıklarının Belirlenmesine İlişkin Bir Durum Çalışması. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 95-109.

Başvuru yapılan makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için dergi yazım kurallarına göre yazılmış olması, tam metnin yazar bilgilerini içermemesi, makale şablonuna göre yazılması, benzerlik raporunun yüklenmesi ve telif hakkı devir formunun imzalanarak yüklenmesi gerekmektedir.  Değerlendirme süreci tamamlanarak yayına kabul edilen makaleler, yazar/lar tarafından düzeltmeleri yapılıp, yazar bilgileri eklenerek yeniden dergi sitesine yüklenmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar ile ilgili bilgilere Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasından ulaşılabilir. Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için in Etik Kurul İzni Gerektirmeyen Çalışma Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmeli ve makalede belirtilmelidir.