Yıl 2018, Cilt 18 , Sayı 3, Sayfalar 175 - 200 2018-12-31

AN ANALYSIS ON THE ARTICLES OF RELIGIOUS EDUCATION PUBLISHED IN JOURNALS OTHER THAN THE JOURNALS OF THEOLOGY
TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ

Adem GÜNEŞ [1]


The articles produced in theology in Turkey are pubished  in journals of theology faculties and other social science journals. This study analyzes the articles on religious education published in journals other than the journals of theology. The purpose of this study covering the years 1953-2018 is to analyze in point of qualitative and quantitative situations, numerical distribution according to the journals, subject area diversity, scientific research methods used, contributions of different sicience branches, author numbers and foreign language writing. Research is a type of descriptive and cross-sectional screening based on document analysis and content analysis. There are 1029 articles with theme of religious education published in other journals except journals of theology faculty. According to the results of the research, the religious education articles have a very wide subject network and the majority of the articles should work at the theoretical level. Research is important in terms of revealing the latest state of religious education articles.

Türkiye’de ilahiyat alanında üretilen makalelerin yayınlandığı akademik dergiler, ilahiyat fakülteleri dergileri ve sosyal bilimler alanında yayın yapan diğer dergiler olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu çalışma ilahiyat fakültesi dergileri dışındaki dergilerde yer alan din eğitimi konulu makaleleri analize tabi tutmaktadır. 1953-2018 yılları arasını kapsayan bu araştırmada, söz konusu dergilerde yayınlanan din eğitimi konulu makalelerin dergilere göre dağılımı, süreç içerisindeki niceliksel durumları, farklı disiplinlerin etkisi, kullandıkları bilimsel araştırma yöntemleri, konu tasnifi, yazar sayıları ve yabancı dilde yazma durumları gibi birçok açıdan analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre bu dergilerde din eğitimi konulu 1029 makale tespit edilmiştir. Makaleler konu alanı itibariyle çok geniş bir yelpazede kaleme alınmıştır. Makelelerin çoğu kuramsal çalışmalar olup 1/3’den daha azı amprik yöntemler kullanmıştır. Bulgulara göre ortak araştırma yapma ve yabancı dilde yazma oranı düşüktür. Araştırma ilahiyat fakültesi dergileri dışında yayınlan dergilerdeki din eğitimi konulu makalelerin durumunu ortaya koyması açısından önemlidir.

 • Akyürek, Süleyman. “Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri Sempozyumu Bildirileri”. Din Eğitimi Biliminin Alt Bilim Dallarına İlişkin Bir Analiz. 95-119. Konya: Konya İlahiyat Derneği Yayınları, 2009.
 • Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar. “Din Eğitimi Bilimi’nin Türkiye’de Bağımsız Bir Bilimsel Disiplin Olarak Doğuşu ve Gelişimi”. Diyanet İlmi Dergi 30/3 (1994): 85-92.
 • Aydın, Muhammed Şevki. Din Eğitimi Bilimi. Birinci Baskı. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017.
 • Benett, Michelle - Gadlin, Howard. “Ortak Çalışma ve Ekip Bilimi: Teoriden Pratiğe”. Trc. Lale Ataseven - Remziye Yılmaz 14/2 (2013): 420-439.
 • Bilgin, Beyza. Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi. Ankara: Gün Yayıncılık, 2001.
 • Bilgin, Beyza. Türkiye’de Din Eğitimi Ve Liselerde Din Dersleri. Ankara: Emel Matbaacılık, 1980.
 • Büyüköztürk, Şener - Çakmak, Ebru - Akgün, Özcan - Demirel, Funda. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 23. Bs. Ankara: Pegem Akademi, 2017. Cebeci, Suat. Din Eğitimi Bilimi Ve Türkiye’de Din Eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları, 1996.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı. “Diyanet İlmi Dergi”. 2018. http://dergipark.gov.tr/did.
 • Fahri Kayadibi - İrfan Başkurt - Ayşe Zişan Furat. Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Literatürü (1923-2007). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2008.
 • İslamcı Dergiler Projesi. “Dârü’l-fünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuâsı”. Erişim: 20 Ağustos 2018. http://katalog.idp.org.tr/dergiler/10/darulfunun-ilahiyat-fakultesi-mecmuasi.
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. “İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi”. Erişim: 23 Ağustos 2018. http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00055/1953_1-4/1953_1-4_TOGANZV.pdf.
 • Kaymakcan, Recep - Ünsal, Bilal. “İlahiyat Fakülteleri Dergilerinde Yayımlanan Din Eğitimi Konulu Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme”. Değerler Eğitimi Dergisi 2/6 (2004): 51-76.
 • Kızılabdullah, Yıldız. “İlahiyat Fakültelerinin Kuruluşundan Bugüne Din Eğitimi Bilimi Alanında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2/1 (2009): 305-314.
 • Özmen, Haluk - Sözbilir, Mustafa - Tekbıyık, Ahmet. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ed. Mustafa Metin. Ankara: Pegem Akademi, 2014.
 • Poyrazlı, Şenel - Şahin, Ali E. “Uluslararası Dergiler İçin İngilizce Makale Yazma ve Yayımlama Sürecine İlişkin Temel Öneriler”. Eğitim ve Bilim 34/151 (2009): 117-131.
 • Tok, Mehmet - Gönülal, Nuray. “Akademik Yazma Sürecine İlişkin Bir İhtiyaç Analizi”. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi 1/1 (2016): 142-161.
 • Tosun, Cemal. “Bir Anabilim Dalı Olarak Türkiye’de Din Eğitiminin Doğuşu, Gelişmesi ve Alanına Katkıları”. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 2/1 (2009): 293-303.
 • Tosun, Cemal. Din Eğitimi Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A Yayınları, 2001.
 • Yıldız, Alim - Koçyiğit, Tahsin. İlahiyat Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi (1952-2002)(, 2002). Ankara: :Ankara Okulu Yayınları, 2002.
 • Yorulmaz, Bilal. “Türkiye’de Din Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar Hakkında Genel Bir Değerlendirme”. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi 12/46 (2016): 41-62.
 • YÖK. “Yükseköğretim Bilgi ve Yönetim Sistemi”. YÖK Yayınları, 2007.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2369-6541
Yazar: Adem GÜNEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { daad465698, journal = {Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi}, issn = {1303-9199}, eissn = {1303-9199}, address = {}, publisher = {Yavuz ÜNAL}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {175 - 200}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Adem} }
APA GÜNEŞ, A . (2018). TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi , 18 (3) , 175-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/daad/issue/41986/465698
MLA GÜNEŞ, A . "TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 18 (2018 ): 175-200 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/daad/issue/41986/465698>
Chicago GÜNEŞ, A . "TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 18 (2018 ): 175-200
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - Adem GÜNEŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 200 VL - 18 IS - 3 SN - 1303-9199-1303-9199 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ %A Adem GÜNEŞ %T TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2018 %J Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi %P 1303-9199-1303-9199 %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD GÜNEŞ, Adem . "TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 18 / 3 (Aralık 2019): 175-200 .
AMA GÜNEŞ A . TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 2018; 18(3): 175-200.
Vancouver GÜNEŞ A . TÜRKİYE’DE İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİLERİ DIŞINDA YAYINLANAN DERGİLERDE YER ALAN DİN EĞİTİMİ KONULU MAKALELER ÜZERİNE BİR ANALİZ. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 2018; 18(3): 200-175.