Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 7 - 26 2019-10-30

BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER

Zehra YILMAZ [1]


Makalede farklı menşei ülkeden kadın mültecilerin Türkiye’nin Van ilinde yaşadığı deneyim farklılıkları analiz edilmektedir. Bu çerçevede makale, “mülteci” olarak tanımlanan göçmen grupların aslında cinsiyetine, menşei ülkesine, ırkına, dinine ve mezhebine göre yaşadığı sorunlar arasında ciddi farklılıklar olduğunu öne sürmektedir. Bu farklılıkları tespit etmek her bir grubun ev sahibi topluma entegrasyonunda birbirinden farklı çözümler ve araçlar geliştirdiğini de ortaya koymaktadır. Bu nedenle makalede esasında entegrasyon politikaları geliştirilirken “mülteci”nin değil, “mülteciler”in gözetilmesi gereğinden hareket etmektedir. Bu iddiayı sınayabilmek için literatür taramasına ek olarak Afganistanlı, İranlı ve Suriyeli kadın göçmenlerle yapılan odak grup görüşmesi verileri kullanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı kent olarak tarihsel olarak göç yolları üzerinde bulunan Van ili seçilmiştir. Farklı menşei ülkeden mültecilere tarihten bu yana ev sahipliği yapan Van kenti, mülteciler arası farklılıkların onların ev sahibi topluma entegrasyonlarını nasıl etkilediğini ölçmek açısından uygun bir örnek olması dolayısıyla seçilmiştir. 

Van, kadın mülteciler, sınır, entegrasyon
 • Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 1/2, 10-56.
 • Belanger, D. ve Linh, T.G. (2011). The Impact of Transnational Migration on Gender and Marriage in Sending Communities of Vietnam. Current Sociology, 59(1), 59-77.
 • Biehl K. (2012). Örnek Vaka Analizi: İstanbul. (Der) İçduygu A. Kentler ve Göç Türkiye, İtalya, İspanya. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 73-112.
 • Biner, Ö. (2016). Türkiye’de Mültecilik: İltica, Geçicilik ve Yasallık Üzerine Bir İnceleme: Van Uydu Şehir Örneği. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Buz, S. (2007). Göçte kadınlar: Feminist Yaklaşım Çerçevesinde Bir Çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet. C.18, S. 2, 37-50.
 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, (B. Uğur Bal, İ. Akbulut, çev) İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coşkun, E. (2018). İnsan/Kadın Ticareti ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması. Ankara: Nika Yayınevi.
 • De Los Reyes, P. (2003). Patterns of Female Migration in Latin America. (Ed.) Pamela Sharpe. Women, Gender and Labour Migration. London: Routledge.
 • Deniz, O. (2008). Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu ve Kentteki Mültecilerin Demoğrafik Profili. Doğu Coğrafya Dergisi. S.22, 187-204.
 • Geyik Yıldırım, S. (2018). Göç ve Afganlar: “İstikrarlı Mülteciler. Göç Araştırmaları Dergisi. C.4, S.2, 128-159.
 • Global Trends, Forced Displacement in 2017 (2018). UNHCR. Erişim tarihi: 4.Haziran 2018, http:// www. unhcr. org/statistics/ unhcrstats/5b27be547/unhcr-glo- bal-trends-2017.html
 • Güler,A. (2016). Mülteci Sorunu ve 1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme: Siyasi Gerçeklik ve Normatif Düzen İkilemi. Uluslararası İlişkiler, Cilt 13, Sayı 51, 41-61.
 • Indra, D. (1999). Engendering Forced Migration: Theory and Practice. Oxford: Berghahn Books.
 • Karakılıç, İ. Z., Körükmez, L. ve Soykan, C. (2019). Resilience, Work and Gender in the (Turkish) Migratory Context. İstanbul: GAR (the Association for Migration Research)-(Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği.
 • Bennafla, K., Heyman, J., Wilson, T. ve van Schendel, W. (2014). ‘Sınır’ı Tartışmak: Yuvarlak Masa Söyleşisi. Toplum ve Bilim. S.131, 11-32.
 • Kömürcü, Y. Özsoy, R., Çobanoğlu, A. (2011). Kadın Sığınmacılar: Uluslararası Göçün Sessiz Tanıkları. (Ed.) Erol Esen-Zeliha Yazıcı. Onlar Bizim Hemşerilerimiz Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Kuschminder, K. ve Dora, M. (2009). Migration in Afghanistan: History, Current Trends and Future Prospects. Erişim taihi: 8 Eylül 2018, http://mgsog. merit.unu.edu/publication/external_policy_ reports/ 2009_ Afghanistan_ Country_ Paper.pdf
 • Mannaert, C. (2003). Irregular Migration and Asylum in Turkey: Evaluation and Policy Analysis Unit. Working Paper: 89. UNHCR.
 • Özgür Baklacıoğlu, N. (2017) Uluslararası Sınırların Gölgesinde Mülteci Kadınlar. İstanbul: Der Yayınları.
 • Pessar, P.R. ve Mahler, S.J. (2003). Transnational Migration: Bringing Gender in The International Migration Review. 37 (3), ss. 812-846.
 • Toksöz, G. (2006). Uluslararası Emek Göçü. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Yaralı Akkaya, A., Azimli Çilingir, G., Tuğ Levent, G. (2018). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki Suriyeli Öğrencilerin Akademik Sorunları Üzerine Bir Çalışma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. S. 40/2, 413-448.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm DASED
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6980-6470
Yazar: Zehra YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dased620493, journal = {Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7202}, address = {Bulak Mah. Bulvar Caddesi, Eski Final Dershanesi Binası Hakkari Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kat 2 Merkez/HAKKARİ}, publisher = {Hakkari Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {7 - 26}, doi = {}, title = {BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Zehra} }
APA Yılmaz, Z . (2019). BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER . Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi , 3 (2) , 7-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dased/issue/49938/620493
MLA Yılmaz, Z . "BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER" . Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 3 (2019 ): 7-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dased/issue/49938/620493>
Chicago Yılmaz, Z . "BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 3 (2019 ): 7-26
RIS TY - JOUR T1 - BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER AU - Zehra Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 26 VL - 3 IS - 2 SN - -2564-7202 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER %A Zehra Yılmaz %T BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER %D 2019 %J Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi %P -2564-7202 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Zehra . "BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER". Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi 3 / 2 (Ekim 2019): 7-26 .
AMA Yılmaz Z . BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER. DASED. 2019; 3(2): 7-26.
Vancouver Yılmaz Z . BİR SINIR KENTİ OLARAK VAN'DA KADIN MÜLTECİLER. Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi. 2019; 3(2): 7-26.