e-ISSN: 2564-7202
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hakkari Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED) (Journal of East Anatolian Social
Sciences Trends) (J-EAST), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan
Ulusal hakemli bir dergidir.
Online yayın yapan DASED, ilan edilen Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar çerçevesinde
faaliyetini yürütmektedir.
Yazarlarımızın çalışmalarını dergimiz ile paylaşmadan önce ilgili ilke ve kuralları
dikkatlice okumaları ve çalışmalarını belirtilen Yazım Kuralları çerçevesinde hazırlamalarını
tavsiye ederiz.
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 21 Haziran 2021 Bitiş: 30 Kasım 2021