BibTex RIS Kaynak Göster

AVRUPA BİRLİĞİNDE PERFORMANS DENETİMİ

Yıl 2011, Sayı: 8, 41 - 48, 13.07.2016

Öz

Performans denetimi, fon kullanan kurum ve kuruluşların finansal yönetim sürecinin ekonomi, etkinlik ve verimlilik faktörleri açısından denetlenmesidir. Bu denetim türü günümüz kamu yönetimlerinde en hassas ve en güncel konu olarak ele alınmakta olup, Türkiye’nin bu konuda daha yolun başında olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Avrupa Birliğine üye ülkelerde performans denetimi konusunda önemli mesafeler katedilmiştir. Bu sebeple gelişmiş ülkelerin bu konuda ortaya koydukları iyi uygulama örneklerini esas almak ülkemiz kamu yönetimi açısından oldukça yararlı olacaktır.

Yıl 2011, Sayı: 8, 41 - 48, 13.07.2016

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA48JR72VV
Bölüm Makale
Yazarlar

Ahmet Sandal Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Sandal, A. (2016). AVRUPA BİRLİĞİNDE PERFORMANS DENETİMİ. Denetişim(8), 41-48.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.