BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL POLİTİKALARDA VE SOSYAL HİZMETLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ (YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ)

Yıl 2009, Sayı: 1, 35 - 41, 14.07.2016

Öz

Sosyal Devlet düşüncesi, sanayileşmenin ve hızlı ekonomik gelişmenin sosyal hayatta yarattığı olumsuz değişiklikleri bertaraf etme veya etkileri minimize etme çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Devlet örgütlenmesinde ortaya çıkan bu anlayışın en iyi uygulaması 1945-2000 yılları arasında Avrupa’da “Refah Devleti” ile kendini göstermiştir. Anayasa’da devletimizin bir sosyal devlet olduğu belirtilmesine ve sosyal güvenlik alanında önemli reform çabalarına rağmen, “Sosyal Devlet”i gerçekleştirecek en önemli kurumsal alanlardan biri olan sosyal hizmetler alanına reform olarak nitelendirilebilcek bir uygulama -tüm iyi niyetli çabalara rağmen- maalesef gerçekleştirilememiştir. Bu makale, sosyal hizmet anlayışının kurumsal dönüşümünü sağlamanın temel ipuçlarını vermekte, merkezi yönetim ve mahallinde yapılması gerekenleri içeren yeni ve dinamik bir model ortaya koymaktadır

Yıl 2009, Sayı: 1, 35 - 41, 14.07.2016

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA47KR74UE
Bölüm Makale
Yazarlar

Sedat Ergenç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ergenç, S. (2016). SOSYAL POLİTİKALARDA VE SOSYAL HİZMETLERDE DEĞİŞİM SÜRECİ (YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ). Denetişim(1), 35-41.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.